Wilo-EMU FA (customized)

Особености/предности на производот

 • Точно приспособливо на вашите барања. За доверлив и ефикасен транспорт на претходно прочистена отпадна вода и сирова отпадна вода.
 • Многустрано применливо. Секогаш оптимален транспорт на различни медиуми преку различни форми на работни кола.
 • Енергетски ефикасно со избона IE3 моторна технологија
 • Заштита од абење и корозија преку Ceram облога и специјални материјали
 • Наменето за потопна и непотопна примена, како и за континуирана работа

Опис на серијата

Изведба

Потопна пумпа за отпадна вода без и со активен систем за разладување за континуирана работа во стационарно и преносливо водено поставување, како и за стационарно суво поставување.

Употреба

Транспорт на

 • отпадна вода со фекалии и долговлакнести состојки
 • Отпадна вода со фекалии
 • Претходно прочистена отпадна вода без фекалии и долговлакнести состојки
 • Процесна вода
 • Нечиста вода

Означување на типот

Пр.:Wilo-EMU FA 20.54E + FK 17.1-6/16KEx
Хидраулика:FA 20.54E
FAПотопна пумпа за отпадна вода
20x10 = номинален дијаметар на притисочна врска на пр. DN 200
54Коефициент на моќноста
КТип на работно коло:
W = Работно коло со слободно струење
E = Едноканално работно коло
Z = Двоканално коло
D = Триканално коло
V = четириканално коло
  
Мотор:FK 17.1-6/16KEx
FKТип на мотор:
T = Мотор за сува работа без систем за разладување
FK, FKT, HC = саморазладувачки мотор со активен систем за разладување
17.1Монтажна големина
6Бр. на полови
16x10 = должина на пакет во mm
KИзведба на заптивањето
H = заптивен прстен на вратило/механичка заптивка
G = две одделни механички заптивки
K = касета блок-заптивки со две механички заптивки
Експлозивни срединиСо дозвола за експлозивно подрачје

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 3~400 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Работен режим непотопено: S1 или S2
 • Надгледување на моторот (зависно од типот):
  - температура на намотки
  - навлегување на влажноста
  - температура на лежиштето
 • Вид на заштита: IP68
 • Класа на изолација: H
 • Температура на медиум: 3…40 °C, повисоки температури на барање
 • Должина на кабел: 10 m или по желба на корисникот
 • Топчест премин од 45 mm до 130 mm
 • Макс. длабочина на потопување: 20 m

Опрема/функција

 • Тешка робустна изведба од сиво леано железо
 • Мотор за работа на суво или самоладечки мотори со системи со 1 или 2 комори
 • Опционално со заштита од експлозија според ATEX или FM
 • Опрема за надгледување во зависност од моторот:
  - Температура на намотки
  - Надгледување на влажност во заптивната комора и моторот/комората на приклучоци
  - Температура на лежиштето на моторот
 • Вградена опрема по желба на клиентот

Опис/конструкција

Потопна пумпа за отпадна вода како преплавлив блок-агрегат за стационарно и за преносливо водено и суво поставување.

Хидраулика

Спуштањето од притисочната страна е изведено со хоризонтална прирабничка врска. Во зависност од хидрахуликата и од типот на работното коло максимално можната сува материја изнесува 8%. Се користат следните облици на работни кола:

 • Работно коло со слободно струење (W)
 • Едноканално работно коло (E)
 • двоканално коло (Z)
 • триканално коло
 • четириканално коло

Хидрауликата на каналот е опремена со прстен на топчесто лежиште и со разделен прстен од зацврстен материјал. Тие долгорочно придонесуваат кон рамномерна ефикасност на агрегатот и ги минимизираат трошоците за одржување.

Мотор

Моторите со ладење на горната површина (Т-мотор) нмеаат сопствен систем на разладување и го предаваат вишокот топлина преку деловите од куќиштето директно во околниот медиум. Поради тоа овие мотори можат да се применуваат потопено при континуирана работа. Зависно од монтажната големина, тие можат да се активираат и непотопени при краткотрајна работа.

Моторите со самостојно ладење (FK-, FKT-, HC-мотор) имаат активен систем на разладување и ја предаваат вишокот топлина преку вграден топлински изменувач на транспортираниот медиум. Затоа овие мотори се погодни за континуирана работа во потопена состојба, а со тоа и како и кога се поставени на суво.

За заштита на моторот од продирање на медиумот кај сите мотори е безбедена е заптивна комора. На неа може да и’ се пристапи и од надвор, а по избор може да се надгледува и со стапчеста електрода за заптивна комора. Сите употребени медиуми за полнење се потенцијално биолошки разградливи и не ја загрозуваат животната средина.

Приклучниот кабел има слободни краеви и должина од 10 m, односно должината на кабелот е според спецификациите на корисникот. Воведувањето на кабелот на T‐, HC‐ и FKT-моторите е должински водоотпорно и залиено.

Заптивање

Во зависност од типот на моторот, заптивањето од страната на медиумите и на моторот е достапно во следните варијанти:

 • Варијанта H: од страна на медиумот со лизгачка механичка заптивка, а од страната на моторот со една радијална прстенеста заптивка
 • Варијанта G: две лизгачки механички заптивки со независно дејство
 • варијанта K: касета блок-заптивки со две лизгачки механички заптивки со независно дејство

Високо ефикасен мотор

Покрај стандардните мотори достапни се и високо ефикасни мотори од класа IE3 (со подршка на IEC 60034-30). Со оглед дека се базираат на истата основа како стандардните мотори, тие се исти во поглед на опрема и функција. Достапна е и истата хидраулика.

Дозволено за експлозивни подрачја

Моторите се опремени со следните овластувања за експлозивни подрачја:

 • T-мотор: ATEX, FM, CSA
 • FK-мотор: FM
 • FKT-мотор: ATEX, FM
 • HC-мотор: ATEX, FM

Материјали

 • Делови на куќиштето: EN-GJL и/или EN-GJS
 • Работно коло: EN-GJL и/или EN-GJS
 • Статички заптивки: NBR односно FPM
 • Заптивање на страна на медиумот:
  - механичка заптивка од SiC/SiC
 • Заптивање од страната на моторот:
  -заптивен прстен на вратило од NBR
  - механичка заптивка од SiC/SiC или јаглен/керамика
 • Вратило: Нерѓосувачки челик 1.4021

Опсег на испорака

 • Потопна пумпа за отпадна вода подготвена за приклучување
 • 10 m кабел за поврзување односно должина на кабел по желба на корисникот
 • Вградена опрема по желба на клиентот
 • Прирачник за работа и одржување

Опрема

 • Уред за прикачување или ногалка
 • Разни потисно страни и спојки Storz
 • Синџири
 • Комплети за прицврстување со котва за поврзување
 • Приклучни табли, релеи и утикачи

Вкупен дијаграм

Вкупен дијаграм

Карактеристики според ISO 9906, Анекс A. Дадените ефикасности одговараат на хидрауличната ефикасност.

Вкупен дијаграм

Карактеристики според ISO 9906, Анекс A. Дадените ефикасности одговараат на хидрауличната ефикасност.

Вкупен дијаграм

Карактеристики според ISO 9906, Анекс A. Дадените ефикасности одговараат на хидрауличната ефикасност.

Производ

Конструкција

Преплавлива

едноканално работно коло

Слободно проточно работно коло

Повеќеканално работно коло

Отворено повеќеканално работно коло

-

Алат за сечење

-

вртложен уред

-

Заптивна комора

да

Комора за протекување

Заптивање од страната на моторот, лизгачка механичка заптивка

Заптивање од страната на моторот, заптивен прстен на вратило

Заптивање од страна на медиум со лизгачка механичка заптивка

Монофазен мотор

-

Трифазен мотор

Вклучување директно

Вклучување ѕвезда-триаголник

FU-погон

Сув мотор

Мотор со маслено ладење

Сув мотор со затворено ладење

Примена

Водено поставување стационарно

Водено поставување, преносливо

Суво поставување стационарно

Поставување на суво, преносливо

Опрема/функција

Надгледување на заптивање на мотор

Надгледување на заптивна комора

º

Надгледување на комората за протекување

º

Надгледување на температура на мотор со биметал

º

Надгледување температура на мотор PTC

º

Заштита од експолозија

º

Пливачки прекинувач

-

Кондензаторска кутија при 1~230V

-

Подготвена за вклучување

-

Материјали

Куќиште на пумпа

сиво леано железо

Работно коло

сиво леано железо

Куќиште на мотор

сиво леано железо

Преземања

Certification Booklet Wilo-EMU FA + FK-Motor

Број на производ 6074692
Издание 1606
Број на верзијата 04
Формат на страница A4
Број на страници 44

PDF (754 kB)

Преземи

Certification Booklet Wilo-EMU FA + FKT-Motor

Број на производ 6074691
Издание 1606
Број на верзијата 03
Формат на страница A4
Број на страници 56

PDF (867 kB)

Преземи

Certification Booklet Wilo-EMU FA + HC-Motor

Број на производ 6074690
Издание 1606
Број на верзијата 04
Формат на страница A4
Број на страници 32

PDF (695 kB)

Преземи

Certification Booklet Wilo-EMU FA + T-Motor

Број на производ 6072704
Издание 1606
Број на верзијата 05
Формат на страница A4
Број на страници 68

PDF (1 MB)

Преземи

Drainage and Sewage

Формат на страница A4
Број на страници 24

PDF (8 MB)

Преземи

General overview

Издание 2017
Формат на страница A4
Број на страници 72

PDF (46 MB)

Преземи

Wilo-EMU FA+T-Motor

Број на производ 6067561, 6072740
Издание 1507
Број на верзијата 03
Формат на страница A4
Број на страници 404

PDF (11 MB)

Преземи

Пумпа Wilo-EMU FA со мотор HC 20.1

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (3 MB)

Преземи

Пумпа Wilo-EMU FA со мотор FKT 49 / FKT 56

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (4 MB)

Преземи

Wilo-EMU FA-пумпа со мотор FKT 27.1

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (4 MB)

Преземи

Пумпа Wilo-EMU FA со мотор FK 17.1

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (3 MB)

Преземи

Пумпа Wilo-EMU FA со мотор FK

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (3 MB)

Преземи

PDF: Wilo-EMU FA (customized)

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај