Wilo-EMU FA...WR

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Го подигнува таложењето во коритото за зафаќање песок преку механички уред за мешање
 • Безбеден процес благодарение на употребата на материјал од абразит и нерѓосувачки челик
 • Вибрациска рака и долги времиња на мирување преку директно прицврстување на уред за мешање во работно коло
 • Се состои од внатрешни површини со керамички слој на хидрауликата како дополнителна заштита од трошење

Конструкција

Потопна пумпа за отпадна вода со механички уред за мешање за континуирана работа за стационарно водено поставување.

Примена

Транспорт на силно абразивни отпадна вода со фекалии без долговлакнести состојки

Опрема/функција

 • Тешка робустна изведба од сиво леано железо
 • Самоладечки мотори со системи со една или две комори
 • Едноставна инсталација преку уред за прикачување или преку ногалка
 • Механички уред за мешање прицврстен директно на работно коло
 • Глава за мешање од бело железо абразит

Опсег на испорака

 • Потопна пумпа за отпадна вода со механички уред за мешање
 • До монтажна големина 17 должината на кабелот е во фиксни степени од по 10 m, од монтажна големина 20 по желба на клиентот
 • Опрема по желба на клиентот
 • Прирачник за работа и одржување

Означување на типот

Пример:

Wilo-EMU FA 08.52WR + T 17-6/16HEx

Хидраулика:

FA 08.52WR

FA

Потопна пумпа за отпадна вода

08

x10 = номинален дијаметар на потисен приклучок пр. DN 80

52

Коефициент на моќноста

W

Работно коло со слободно струење

R

Со механички уред за мешање

Мотор:

T 17-6/16HEx

T

Тип мотор:

T = мотор со пасивно ладење без систем за ладење

FK, FKT, HC = саморазладувачки мотор со активен систем за ладење

17

Монтажна големина

6

Бр. на полови

16

x10 = должина на пакет во mm

H

Изведба на заптивањето:

H = заптивен прстен на вратило/механичка заптивка

G = две одделни механички заптивки

K = касета блок-заптивки со две лизгачки механички заптивки

Експлозивни средини

Дозволено за експлозивни подрачја

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 3~400 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Изваден работен режим со само алдечки мотор: S1
 • Вид на заштита: IP68
 • Макс. температура на медиум: 3 - 40 °C, повисоки температури на барање
 • Слободен куглест премин: 23 - 58 mm.
 • Трајно подмачкани валчести лежишта
 • Макс. длабочина на потопување: 20 m

Материјали

 • Делови на куќиштето: EN-GJL
 • Работно коло: EN-GJL одн. EN-GJS
 • Статички заптивки: NBR
 • Заптивање од страната на пумпата: SiC/SiC
 • Заптивање од страната на моторот: NBR или SiC/SiC
 • Вратило: Нерѓосувачки челик 1.4021
 • Уред за мешање: абразит

Опис/конструкција

Потопна пумпа за отпадна вода со механички уред за мешање, како преплавлив блок-агрегат за стационарно и за преносливо водено поставување.

Хидраулика

Спуштањето од притисочната страна е изведено со хоризонтални прирабнички врски. Во зависност од хидрахуликата и од типот на работното коло максимално можната сува материја изнесува 8 %.

Како оработни кола се применуваат исклучиво работни кола со слободно струење. На нив е нанесен механички уред за мешање во аксијално продолжение на вратилото на моторот. Главата за мешање е од бело железо абразит.

Мотор

Моторите со ладење на горната површина (Т-мотор) го предаваат вишокот на топлина преку деловите од куќиштето директно на околниот медиум и можат да се применуваат потопено при трајна работа.

Моторите наполнети со масло (FK-мотор) и сувите мотори (FKT-, HC-мотор) ја предаваат топлината преку вграден топлински изменувач на транспортираниот медиум. Оттаму овие мотори се погодни за континуирана работа во извадена состојба..

За заштита на моторот од продирање на медиумот кај сите мотори е безбедена е заптивна комора. На неа може да и’ се пристапи и од надвор, а по избор може да се надгледува и со електрода за заптивна комора.

Сите употребени медиуми за полнење се потенцијално биолошки разградливи и не ја загрозуваат животната средина.

Воведувањето на кабелот на T-, HC- и FKT-моторите е должински водоотпорно. Каблите се достапни во должини до монтажна големина 17 во фиксни степени од по 10 m. Од монтажна големина 20, должината на кабелот може да се конфигурира индивидуално

Заптивање

Во зависност од типот на моторот, заптивањето од страната на медиумот и на моторот е достапно во следните варијанти:

 • Варијанта H: од страна на медиумот со лизгачка механичка заптивка, а од страната на моторот со една радијална прстенеста заптивка
 • Варијанта G: две лизгачки механички заптивки со независно дејство
 • варијанта K: касета блок-заптивки со две лизгачки механички заптивки со независно дејство

Вкупен дијаграм

Wilo-EMU FA ... WR

Преземања

Wilo-EMU FA

Број на производ 6072704
Издание 1606
Број на верзијата 05
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 96

PDF (8 MB)

Преземи

Wilo-EMU FA

Број на производ 6074692
Издание 1606
Број на верзијата 04
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 56

PDF (5 MB)

Преземи

Wilo-EMU FA

Број на производ 6074691
Издание 1606
Број на верзијата 03
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 76

PDF (7 MB)

Преземи

Wilo-EMU FA

Број на производ 6074690
Издание 1606
Број на верзијата 04
Формат на страница A4
Број на страници 32

PDF (695 kB)

Преземи

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Број на производ 6067561
Издание 2019-01
Број на верзијата 04
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 68

PDF (5 MB)

Преземи

PDF: Wilo-EMU FA...WR

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај