Wilo-EMU KS

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Долг работен век благодарение на цврстата конструкција
 • Голема безбедност при работа благодарение на континуирана работа и работа со сркање
 • Едноставно ракување со кабел за поврзување со утикач
 • Едноставна ракување преку дограден пливачки прекинувач (изведба Ѕ)

Конструкција

Потопна пумпа за нечиста вода

Примена

Транспорт на

 • Нечиста вода
 • Потрошна вода

Опрема/функција

 • Приклучен кабел со утикач
 • Изведба Ѕ со дограден пливачки прекинувач
 • Мотор со ладење со масло (до големина 20)
 • Ладење со млазна обвивка (од големина 24)

Опсег на испорака

 • Пумпа со кабел за поврзување и утикач
 • S-изведба дополнително со пливачки прекинувач
 • Притисочна наставка со Storz-цврста спојка
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пр.:

Wilo-EMU KS 15x

KS

Потопна пумпа за нечиста вода

15

Монтажна големина

x

Изведба

 • E: Монофазен мотор
 • ES: Монофазен мотор со пливачки прекинувач
 • МК: Трифазен мотор
 • DS: Трифазен мотор со пливачки прекинувач
 • DMS: Трифазен мотор со пливачки прекинувач и разводна кутија со заштитен прекинувач на моторот
 • E0: Монофазен мотор со слободен крај на кабелот
 • D0: Трифазен мотор со слободен крај на кабелот
 • GG: Куќиште на мотор од сиво леано железо
 • Ceram: Агреграт со Ceram-облога
 • Ex: дозволено за експлозивни подрачја
 • Z: Центрична притисочна наставка
 • H: работно коло за висок притисок
 • M: работно коло за среден притисок
 • N: Нископритисочно работно коло

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Вид на заштита: IP68
 • Макс. длабочина на потопување: 12,5 m
 • Температура на транспортиран медиум: 3 … 40 °C
 • Должина на кабел: 10 m или 20 m
 • Потисни приклучоци: Storz-спојување големина C до A (зависно од типот)

Материјали

 • Куќиште на мотор: Al или EN-GJL 250 (зависно од типот)
 • Куќиште на пумпа: EN-GJL 250
 • Работно коло: EN-GJL 250
 • Вратило: 1.4021
 • Заптивање:
  • Од страната на моторот: C/Cr или C/керамика
  • На страна на медиумот: SiC/SiC
 • Статички заптивки: FPM

Опис/конструкција

Потопна пумпа за нечиста вода како преплавлив блок-агрегат за преносливо водено поставување.

Хидраулика

Спуштањето од притисочната страна е изведено со вертикални навојни врски со Storz-спојување. Се применуваат отворени канални работни кола.

Мотор

До големина 20 се применуваат мотори со сопствено ладење во монофазна или трифазна изведба. Моторите со сопствено ладење се наполнети со масло. Од големина 24 се применуваат моторите со пасивно ладење во трифазна изведба со термичко надгледување на моторот и ладење со млазна обвивка.

Екс-агрегати KS ... Агрегатите за екслпозивни подрачја се опремени со мотор со пасивно ладење, односно без ладење со млазна обвивка.

Сите типови можат да се применуват и потопени и непотопени при континуирана работа. Со тоа се овозможува и погон на сркање.

За заштита на моторот од продирање на медиумот обезбедена е заптивна комора. Употребениот медиум за полнење е потенцијално биолошки разградлив и не ја загрозува животната средина.

До големината 20, должината на кабелот за поврзување што се одвојува изнесува 10 m. Од големината 24, кабелот за поврзување цврсто приклучен и должината на кабелот изнесува 20 m. Кабелот за поврзување е секогаш опремен со утикач. Изведбата S е дополнително опремена со пливачки прекинувач. Изведбата DMS е опремена со приклучна табла со вградена заштита на мотор.

Заптивање

Заптивањето од страната на медиумот и од страната на моторот се изведува со две лизгачки механички заптивки кои не се зависни од насоката на вртењето.

Преземања

Wilo-EMU KS

Број на производ 6080667
Издание 1606
Број на верзијата 01
Формат на страница A4
Број на страници 8

PDF (331 kB)

Преземи

Производ

PDF: Wilo-EMU KS

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај