Wilo-EMU sprinkler pumps D..., K... and KM...

Особености/предности на производот

 • Со сертификат VdS
 • Робусна изведба од сиво леано железо или бронза
 • Хигиенска притисочна обвивка од нерѓосуваќчки челик, отпорна на корозија, со гумено лежиште за редуцирање на бучава и вибрации
 • Неповратен вентил со VdS-сертификат е достапен како опрема

Опис на серијата

Изведба

Повеќестепена подводна пумпа во членковидна изведба, со VdS-дозвола за вертикална и хоризонтална инсталација, за снабдување на постројки за распрскување

Употреба

За транспорт на вода без долговлакнести и абразивни состојки за снабдување на постројка за распрскување

Означување на типот

Пр.:Wilo-EMU KM 1300S-2a + NU 801-2/60
Хидраулика:KM 1300S-2a
KM1300Основна хидраулика
SКоригирано работно коло
2Број на степени на хидрауликата
Aдефиниран дијаметар на работно коло
  
Мотор:NU 801-2/60
NUПодводен мотор (NU…, U…)
801Монтажна големина (6... = 6"; 8... = 8"; 9... = 10"; 12... = 12"; 15... = 16")
2Бр. на полови
60Должина на пакет (cm)

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 3~400 V/50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Макс. температура на медиум: 25 °C
 • Макс. содржина на песок: 35 g/m3
 • Макс. број стартувања: 10/ч
 • Макс. длабочина на потопување: 300 m
 • Степен на заштита: IP 68

Опрема/функција

 • Повеќестепена подводна пумпа со полуаксијални работни кола
 • NEMA‐спојка (зависно од типот)
 • Трифазен мотор за директно активирање или за активирање ѕвезда-триаголник
 • Мотори со калеми за повторно намотување

Опис/конструкција

Подводна пумпа за вертикално или хоризонтално вградување во резервоари за снабдување на постројки за распрскување.

Хидраулика

Повеќестепена подводна пумпа со полуаксијална хидраулика. Делови на куќиштето од EN‐GJL со облога 2K или G‑CuSn10, работни кола од Noryl или Noryl или G‑CuSn10 Управувачко куќиште со разделни прстени од специјална бронза. Потисен приклучок како прирабнички приклучок.

Мотор

Трифазен мотор со намотка со можност за повторно намотување, со РVC‐изолација, за директно активирање и за активирање со ѕвезда-триаголник. Облога на мотор од нерѓосувачки челик со квалитет A2/A4 или челик/G‑CuSn10. Приклучок за пумпа до 8"‐монтажна големина како NEMA‐приклучок, од 10"‐монтажна големина како стандардизиран приклучок. Заптивање на вратилото на моторот со лизгачка механичка заптивка од чист силициум-карбид.

Аксијални лежишта за со сегменети за навалување, за преземање на високите аксијални оптоварувања. Негативниот аксијален потисокј се презема преку контра-аксијалното лежиште. Самоподмачкувачки лежишта. Моторите од сериите NU 4…‐, NU 5…‐, NU 6...‐се стандардно наполнети со мешавина од вода-гликол. Тие можат алтернативно да се наполнат со вода за пиење (изведба T). Моторите од серијата U… во принцип мора да се наполнат со вода за пиење.

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. При хоризонтално поставување на подводната пумпа, за потпирање мора да се користат носачи на лежиште. За подобрување на приливното струење може да се употреби плоча против вртложење или обвивка за млазно ладење.

Притисочна обвивка

Притисочната обвивка служи за директна монтажа на агрегатот во системот на цевководот. Стандардно не се вградува неповратен вентил. Максималниот приливен притисок изнесува 10 бара или 5 бара кај агрегатот D 500.

Димензионирање

При вгрдаување на пумпи за распрскување треба за се почитува директивата VdS CEA 4001:2005‐09. Таа може да се најде во VdS.

Опсег на испорака

 • Хидрауликата е веќе монтирана заедно со моторот
 • Приклучен кабел според VDE/KTW, пресек и должина на кабел по желба на клиентот
 • Упатство за вградување и работа

Опции

 • На лагер има стандардни варијанти со 25 m кабел (подготвеноста за испорака е означена со „L“)

Вкупен дијаграм

Работни криви на пумпа

Производ

Конструкција

Преплавлива

NEMA-приклучок

стандардизиран приклучок

-

Интегриран неповратен вентил

-

без неповратен вентил

Монофазен мотор

-

Трифазен мотор

Вклучување директно

Вклучување ѕвезда-триаголник

FU-погон

-

Мотор со залиен статор

-

Моторот може повторно да се намотува

Полнење на мотор - масло

-

Полнење на мотор вода-гликол

Полнење на мотор - вода за пиење

опционално

Хидраулика/монтиран мотор

Примена

Поставување хоризонтално

Поставување вертикално

Опрема/функција

Надгледување температура на мотор PT100

-

Надгледување температура на мотор PTC

-

Заштита од работа на суво

-

Опрема

Носачи на лежиште за хоризонтално поставување

опционално

Обвивка за млазно ладење

опционално

Неповратен вентил

опционално

Притисочна обвивка

опционално

Материјали

Куќиште на мотор (специјална изведба)

нерѓосувачки челик

Куќиште на мотор

нерѓосувачки челик

Работно коло (специјална изведба)

бронза

Работно коло

бронза

Куќиште на пумпа (специјална изведба)

бронза

Куќиште на пумпа

сиво леано железо

Преземања

Certification Booklet Wilo-EMU / Wilo-Zetos + NU / U-Motor

Број на производ 6074549
Издание 1702
Број на верзијата 04
Формат на страница A4
Број на страници 53

PDF (935 kB)

Преземи

Clean Water

Формат на страница A4
Број на страници 24

PDF (8 MB)

Преземи

General overview

Издание 2017
Формат на страница A4
Број на страници 72

PDF (46 MB)

Преземи

Wilo-EMU пумпа со притисочна обвивка, со однапред наполнет мотор

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (2 MB)

Преземи

Wilo-EMU пумпа со притисочна обвивка, моторот не е однапред наполнет

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (2 MB)

Преземи

Wilo-EMU пумпа за бунарска техника со однапред наполнет мотор

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (2 MB)

Преземи

Wilo-EMU пумпа за бунарска техника, моторот не е однапред наполнет

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (2 MB)

Преземи

PDF: Wilo-EMU sprinkler pumps D..., K... and KM...

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај