Wilo-EMUport CORE

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Највисока работна безбедност преку одвојување на цврстите материи од отпадната вода: Големите цврсти материи не мораат да поминуваат низ пумпата – нема затнување
 • Економично благодарение на систем Retrofit за едноставно санирање на старите пумпни станици
 • Долг век и отпорност на корозија преку примена на материјалот PE и PUR
 • Лесно се одржува - при работа - благодарение на хигиенското суво поставување и лесниот пристап од надвор, и индивидуалното блокирање
 • Безбедност за во иднина дури и кога има зголемена содржина на цврсти материи во отпадната вода
 • Флексибилно поставување во згради или во шахти со дијаметар од 1,500 mm
 • Едноставен за интегрирање и подготвен за приклучување Plug&Pump систем
 • Заштеда на струја преку ефикасна потопна пумпа за отпадна вода, по избор со IE3 мотори

Одвојување и транспортирање на цврсти материи. Чисто, безбедно и доверливо.

Особено во згради и недвижнини, грубите цврсти материи во отпадната вода може да го затнат транспортниот систем на отпадна вода. Последица: Дефекти во работата и зголемени сервисни трошоци. Долготрајно решение од Wilo: систем за отстранување цврсти материи Wilo-EMUport CORE. Гарантира голема сигурност против блокирање на транспортот. Освен тоа, лесно се одржува благодарение на суво поставување и лесен пристап од надвор. Целосната постројка, вклучувајќи некородирачката шахта и контролните уреди, се достапни за поголеми постројки од Wilo. Точно за вашите потреби.

Конструкција

Стандардизирана постројка за одведување отпадна вода со систем за отстранување цврсти материи според DIN EN 12050-1 за поставување во згради или шахта за надворешно поставување.

Примена

Транспортот на сирова отпадна вода, којашто не се спроведува низ систем на канали со природен пад може да содржи и предмети коишто пловат под нивото на повратниот притисок (според DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Опрема/функција

 • Постројка за одведување отпадна вода со систем за одвојување на цврстите материи
 • 2 одделни резервоари за издвојување на цврстите материи
 • две суво поставени потопни пумпи за отпадна вода за наизменична работа
 • Пумпи во вид на заштита IP68 и ефикасност на мотор со поддршка на IE3
 • Утврдување на ниво со сонда за ниво

Опсег на испорака

Комплетно претходно монтирана постројка за одведување на отпадна вода вклучувајќи елемент за обединување, покажувач на нивото и две пумпи.

Означување на типот

Пр.:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Стандардизиран систем за отстранување цврсти материи

20

Макс. прилив во m³/h

2

Број на вградени пумпи

10

Макс. напор во m

А

Изведба:A = стандардна изведбаB = Comfort изведба

Технички податоци

 • Макс. континуиран прилив: 20, 45 или 50 m³/h
 • Зафатнина на резервоар: 440 l или 1200 l
 • Употреблива зафатнина на резервоар: 295 l или 900 l
 • Макс. напор: 31 m
 • Приливна висина: 750 mm
 • Приливен приклучок: DN 200
 • Потисен приклучок: DN 80 или DN 100
 • Приклучување на мрежа: 3~400 V, 50 Hz

Материјали

 • Собирен сад: PE
 • Резервоар за издвојување на цврстите материи: PE
 • Одводни кутии: PUR
 • Цевковод: PE
 • Пумпи: Сиво леано железо
 • Засун: Сиво леано железо
 • Потисен приклучок:- варијанта A: PE со T-спојување- варијанта B: Нерѓосувачки челик со Y-спојување

Опис/конструкција

Целосно преплавлива постројка за одведување отпадна вода подготвена за приклучување со издвојувач на цврсти материи. Цобирен сад отпорен на гасови и вода без конструкција на заварени спојки, како и две одделни резервоари за издвојување на цврстите материи. Собирниот сад е заоблен, собирниот под е накривен, најдлабоката точка се наоѓа директно под пумпите. Со тоа е спречено таложење и потопување на цврстите материи на критичните места. Со помош на предфилтерот во резервоарот за издвојување на цврстите материи се филтрираат цврстите материи од медиумот и само претходно филтрираната вода оди во собирен сад. Транспортот следува со помош на две целосни потопни пумпи за отпадна вода во суво поставување. Пумпите се изведени како редундантна двојна пумпна постројка и работаат наизменично. Управувањето со нивото следува преку сонда за ниво 0…2,5 mWS.

Изведбата „В“ е дополнителна опремена со автоматско повратно плакнење во собирен сад за да се зајакне ефектот на прочистување. Соодветната приклучна табла на серијата SC-L се предвидена како опрема.

Вкупен дијаграм

EMUport FTS

Производ

PDF: Wilo-EMUport CORE

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај