Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Робустен систем благодарение на центрифугални пумпи од не’рѓосувачки челик, од серијата Helix V
 • Високо ефикасна хидраулика на пумпа
 • Едноставно регулирање и сигурна работа благодарение на применетиот контролен уред CE+

Конструкција

Високоефикасна постројка за водоснабдување подготвена за приклучување. со вертикална високопритисочна центрифугална пумпа од не’рѓосувачки челик во изведба со сув ротор, со вкл. вграден Economy-регулатор CE+.

Примена

 • автоматско водоснабдување и зголемување на притисокот во станбени, канцелариски и деловни објекти, хотели, болници, стоковни куќи, како и во индустриски системи
 • Транспорт на вода за пиење и потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки

Опрема/функција

 • Автоматско управување со пумпа со контролор CE+
 • 1 пумпа од серијата Helix V со IE3-норм мотор, заклучно 0,75 kW и поголем (опционално за помала моќност на мотор)
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Основната рамка е поцинкувана, со придушувачи на вибрации, со можност за висинско поместување, за изолација од структурална бучава
 • Затворачки вентил, притисочна страна
 • Неповратен вентил, притисочна страна
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN16, притисочна страна
 • Сензор за притисок, притисочна страна
 • Манометар, притисочна страна
 • Изборно со уред за осигурување од недостаток на вода ( WMS) со манометар, вшмукателна страна

Опсег на испорака

 • Фабрички монтирана постројка за зголемување на притисокот, со проверена функционалност и заптивање, подготвена за приклучување
 • Амбалажа
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пример:

Wilo-CO-1 Helix V 22 08/K/CE+

CO

Компактна постројка зголемување на притисокот

1

Број на пумпи

Helix V

Серија на пумпи

22

Номинален проток [m3/h] на единечната пумпа

08

Број на степени на единечна пумпа

K

Со патронска механичка заптивка (за Helix V 22.., V 36.. и V 52..)

CE+

Регулатор; CE+ = Economy-регулатор за Helix

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа 3~230/400 V ± 10 %, 50 Hz (други изведби на барање)
 • Температура на медиум макс. 50 °C (70 °C изборно)
 • Температура на околина макс. 40 °C
 • Работен притисок 16 бара
 • Приливен притисок 10 бара
 • Степени на притисок за вклучување 6/10/16 бара
 • Приклучни номинални дијаметри од крајната притисочна страна Rp 1 ¼" - DN 80
 • Приклучни номинални дијаметри на приливната страна (DN32) Rp 1 ¼"- DN 80
 • Номинален број на вртежи 2850 1/мин
 • Степен на заштита IP 54 (контролен уред CE+)
 • Расклопна моќност P2 макс. при макс. 10 A = 4 kW (при дополнително вклучен електромеханички удел на моќност > 4 kW)
 • Осигурување од страната на мрежата AC 3 соодветно на моќноста на моторот и на EVU-прописите
 • Дозволени транспортирани медиуми (други медиуми на барање):Напомена за транспортираните медиуми: Дозволени транспортирани медиуми во принцип се води, кои не ги напаѓаат користените материјали ниту хемиски ниту механички и кои не содржат абразивни или долговлакнести состојки.
  • Чиста вода без талог
  • Потрошна вода, ладна вода, вода за ладење и дождовница
  • Вода за пиење
  • вода за гасење

Материјали

Helix V 4 до V 16

 • Работни кола, погонски кола, степенесто куќиште од не`рѓосувачки челик 1.4307
 • Куќиште на пумпа од не‘рѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило од нерѓосувачки челик 1.4057
 • 1.4404 заштитен муф на вратило
 • Заптивки на O-прстен од EPDM (FKM заптивка на барање)
 • Цевковод од племенит челик 1.4571

Helix V 22 до Helix V 52

 • Работни кола, погонски кола, степенесто куќиште од не`рѓосувачки челик 1.4307
 • Куќиште на пумпа од не‘рѓосувачки челик 1.4308
 • Вратило од нерѓосувачки челик 1.4057
 • 1.4404 заштитен муф на вратило
 • Заптивка на O-прстен од EPDM (FKM заптивка на барање)
 • Цевковод од племенит челик 1.4571

Опис/конструкција

 • Основна рамка: поцинкуван челик, со придушувачи на осцилациите, со висинско поместување, за далекусежна изолација на структуралната бучава; други изведби на барање
 • Цевковод: комплетен цевковод од не‘рѓосувачки челик, погоден за приклучување на цевки од сите материјали коишто се користат; цевководот е димензиониран според вкупната хидраулична моќност на системот за зголемување на притисокот
 • Пумпи: 1 пумпа од серијата Helix V 4 до Helix V 52; сите делови што се во допир со медиумот се од не‘рѓосувачки челик; други изведби на барање. Одобрение KTW/ WRAS/ACS за сите делови кои се во допир со медиумот.
 • Арматури: пумпата е опремена од притисочната страна со затворачка арматура со DVGW-контролна ознака или со затворачки вентил со DVGW-контролна ознака, како и со неповратен вентил со KTW-одобрение
 • Мембрански притисочен сад: 8 l/PN 16 на крајната притисочна страна со мембрана од бутил-каучук, со одобрение DVGW/KTW, не е штетна во однос на законот за заштита на прехранбените производи, заради проверка и ревизија, опремена со затворачка куглеста славина со празнење и со проточна арматура со одобрение DVGW/KTW, според DIN 4807
 • Сензор за притисок: 4 до 20 mA, поставен на страната на крајниот притисок, за активирање на централниот регулатор CE+
 • Приказ на притисокот: Манометар (ø 63 mm) од крајната притисочна страна; дополнително дигитално прикажување на крајниот притисок на алфанумеричкиот допирен дисплеј на Comfort-Controller
 • Контролен уред/регулатор: постројката е опремена со регулатор CE+ во стандардна изведба

Вкупен дијаграм

Economy CO

Производ

PDF: Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај