Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Особености/предности на производот

 • Робустен систем благодарение на центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик, од серијата MVI
 • Голем хидрауличен спектар преку примена на сите пумпи од серијата MVI
 • Едноставно дефинирање на поставките и сигурна работа благодарение на применетиот уред за управување ER-1

Опис на серијата

Изведба

Постројка за водоснабдување со нормалновшмукувачка високопритисочна центрифугална пумпа

Употреба

 • Автоматско водоснабдување во приливен погон од јавната водоводна мрежа или од акумулационен резервоар
 • Транспорт на вода за пиење, потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки

Означување на типот

Пример:Wilo-CO-1 MVI 204/ER
COКомпактна постројка зголемување на притисокот
1Со една пумпа
MVIСерија на пумпи
2Номинален проток на единечна пумпа [m3/h]
04Број на степени на единечна пумпа
ERКонтролен уред; ER = економичен регулатор

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (други изведби на барање)
 • Температура на медиум макс. 50 °C (70 °C изборно)
 • Температура на околина макс. 40 °C
 • Работен притисок 16 бара
 • Приливен притисок 6 бара
 • Степени на притисок за вклучување 6/10/16 бара
 • Приклучни номинални дијаметри од приливната страна Rp 1¼ ‐ DN 100
 • Приклучни номинални дијаметри од крајната притисочна страна R 1¼” - DN 100
 • Номинален број на вртежи 2800 1/мин
 • Вид на заштита IP54 (контролен уред ER)
 • Осигурување од страната на мрежата AC 3 соодветно на моќноста на моторот и на EVU-прописите
 • Дозволени транспортирани медиуми (други медиуми на барање):
  • Чиста вода без талог
  • Потрошна вода, ладна вода, вода за ладење и дождовница
  • Вода за пиење
  • Вода за гасење
  Напомена за транспортираните медиуми: Дозволени транспортирани медиуми во принцип се води, кои не ги напаѓаат користените материјали ниту хемиски ниту механички и кои не содржат абразивни или долговлакнести состојки

Опрема/функција

 • 1 пумпа од серијата MVI
 • Максимален број степени: 11
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Основна рамка од не’рѓосувачки челик, поцинкувана (CO-1 MVI 52/95..: челик, лакиран)
 • придушувач на вибрации, со можност за висинско поместување, за изолација од вибрациона бучава
 • Затворачки вентил, од притисочната страна
 • Неповратен вентил, од притисочната страна
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN16, од притисочната страна

Опис/конструкција

 • Постројка за водоснабдување, подготвена за приклучување, монтирана на основна рамка од нерѓосувачки челик или лакиран челик (MVI 52..), со комплетен цевковод од не‘рѓосувачки челик, вклучувајќи ги сите потребни арматури и затворачи (без затворачки уред од приливната страна), комплет притисочен преклопник, високопритисочна центрифугална пумпа од нерѓосувачки челик во изведба со воден ротор (серија MVI) и контролен уред ER-1 монтирана подготвено за приклучување и ожичена. Во контролниот уред има електроника за актвирање за осигурување од недостиг на вода.
 • Мембрански притисочен сад: 8 l/PN16 поставен од крајната притисочна страна, со мембрана од бутил‐гума, која не е штетна во однос на законот за заштита на прехранбените производи; заради проверка и ревизија, опремена со затворачка куглеста славина со празнење и проточна арматура според DIN 4807
 • Контролен уред: постројката е опремена со Economy‐регулатор ER‐-1 во стандардна изведба

Материјали

MVI 1.. до 16..‐-6

 • Работни кола и степенести комори не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404 (MVI 16..‐-6 само во 1.4301)
 • Куќиште на пумпата не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Вратило не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Заптивка EPDM (EP 851)/FKM (Витон)
 • Капак на куќиштето не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Долен дел од куќиштето не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Механичка заптивка B‐јаглен/волфрамкарбид, SiC/јаглен
 • Притисочна обвивка од не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Лежиште волфрамкарбид
 • База на пумпата EN-GJL-250
 • Цевковод од не’рѓосувачки челик 1.4571

MVI 16.. до 95..

 • Работни кола не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Степенести комори не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Куќиште на пумпата EN-GJL-250/1.4404
 • Вратило не’рѓосувачки челик 1.4057/1.4404
 • Заптивка EPDM (EP 851)/FKM (Витон)
 • Капак на куќиштето не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Долен дел од куќиштето не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Механичка заптивка B‐јаглен/волфрамкарбид, SiC/јаглен
 • Притисочна обвивка не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Лежиште волфрамкарбид
 • Цевковод од не’рѓосувачки челик 1.4571

Опсег на испорака

 • Фабрички монтирана постројка за зголемување на притисокот, со проверена функционалност и заптивање, подготвена за приклучување
 • Амбалажа
 • Упатство за вградување и работа

Опции

Други приклучоци на мрежа на барање

Водич за проектирање

Приливен притисок

При димензионирање на постројката треба да се внимава на макс. приливен притисок (в. Технички податоци). Макс. приливен притисок се добива од макс. работен притисок на постројката без макс. напор на пумпата приi Q = 0

Само за постројки за заштита од пожар

Изведба според DIN 1988 (EN 806), дел 5+6

Ова не важи за постројки за гасење пожар во согласност со DIN 14462. Овие треба посебно да ги порачате.

При примената и работата на постројка зголемување на притисокот, во принцип треба да се внимава на прописите од DIN 1988 (EN 806)!

Вкупен дијаграм

Вкупен дијаграм

Преземања

General overview

Издание 2017
Формат на страница A4
Број на страници 72

PDF (46 MB)

Преземи

Wilo-ER 1, ER 1-A

Број на производ 2021982
Издание 0705
Број на верзијата 02
Формат на страница A4
Број на страници 35

PDF (2 MB)

Преземи

Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1 ... .../CE+ .../ER, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ... ...-GE .../VR

Број на производ 2527299
Издание 1007
Број на верзијата 03
Формат на страница A4
Број на страници 33

PDF (18 MB)

Преземи

Wilo-MultiVert MVI 16../32../52../70../95..

Број на производ 2040502
Издание 1606
Број на верзијата 08
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (8 MB)

Преземи

Wilo-MultiVert-MVI 2.. /4.. /8.. / 16..-6

Број на производ 2050778
Издание 1502
Број на верзијата 07
Формат на страница A4
Број на страници 100

PDF (3 MB)

Преземи

Производ

PDF: Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај