Wilo-Economy CO-MHI.../ER

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Компактна постројка со извонреден однос помеѓу цената и моќноста, кој одговара на барањата на DIN 1988
 • 2-4 паралелно поврзани хоризонтални високопритисни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик, од серијата MHI
 • Едноставно нагодување и сигурна работа преку вградени контролни уреди ER 2 до ER 4

Конструкција

Постројка за зголемување на притисокот со 2 до 4 паралелно поврзани, нормалновшмукувачки хоризонтални високопритисочни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик

Примена

 • Полуавтоматско водоснабдување и зголемување на притисокот во приливен погон од јавната водоводна мрежа или од акумулационен резервоар, за приватна, комерцијална, индустриска и комунална примена (пр. резиденцијални, админстративни и деловни објекти, хотели, болници, трговски, индустриски претпријатија и за водоснабдување).
 • Транспорт на вода за пиење и потрошна вода, вода за ладење или друга потрошна вода, која ниту хемиски, ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки

Опрема/функција

 • 2-4 пумпи по постројка
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Основната рамка е поцинкувана, со придушувач на вибрации, со можност за висинско поместување, за изолација од вибрациона бучава
 • Цевковод од не‘рѓосувачки челик 1.4571
 • Погонски куглест вентил/прстенест зтворачки вентил на секоја пумпа, од вшмукателната и од притисочната страна
 • Неповратен вентил, од притисочната страна
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN16, од притисочната страна
 • Сензор за притисок, од крајната притисочна страна
 • Манометар (од предната притисочна страна) изборно достапен
 • Манометар (од крајната притисочна страна)
 • Изборно достапно осигурување од недостиг на вода

Опсег на испорака

 • Фабрички монтирана постројка за зголемување на притисокот, со проверена функционалност и заптивање, подготвена за приклучување
 • Амбалажа
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пр.:

Wilo-CO-2 MHI 405/ER

CO

Компактна постројка за зголемување на притисокот

2

Број на пумпи

MHI

Серија на пумпи

4

Номинален проток на единечна пумпа [m3/h]

05

Број на степени на единечна пумпа

ER

Регулатор; ER= економичен регулатор

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа 3~230 V /400 V ±10 %, 50 Hz (други изведби на барање)
 • Температура на медиум макс. 50 °C (70 °C изборно)
 • Температура на околина макс. 40 °C
 • Работен притисок 10 бара
 • Приливен притисок 6 бара
 • Приклучни номинални дијаметри од крајната притисочна страна Rp 1¼ - DN 100
 • Приклучни номинални дијаметри од приливната страна Rp 1¼ - DN 100
 • Номинален број на вртежи 2850 1/мин
 • Вид на заштита IP54 (контролен уред ER)
 • Осигурување од страната на мрежата A, AC 3 соодветно на моќноста на моторот и на EVU-прописите
 • Дозволени транспортирани медиуми (други медиуми на барање):Напомена за транспортираните медиуми: Дозволени транспортирани медиуми во принцип се води, кои не ги напаѓаат користените материјали ниту хемиски ниту механички и кои не содржат абразивни или долговлакнести состојки
  • Вода за ладење
  • вода за пиење и потрошна вода
  • вода за гасење (водена линија; за сува линија на барање - внимавајте на специјалните директиви на DIN 1988 (EN 806) и на Управата за заштита од пожар!)

Материјали

 • Работни кола: не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Степенести комори: не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Куќиште на пумпа: не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Вратило: не’рѓосувачки челик 1.4404
 • Заптивка: EPDM (EP 851)/FKM (Витон)
 • Капак на куќиштето: 1.4301/1.4404
 • Механичка заптивка: В-јаглен/волфрамкарбид
 • Притисочна обвивка: 1.4301/1.4404
 • Лежиште: волфрамкарбид
 • Ногалка на пумпа: алуминиум

Опис/конструкција

 • Основна рамка: поцинкувана и опремена со ублажувачи на стегањето, со висинско поместување, за далекусежна изолација на структуралната бучава; други изведби на барање
 • Цевковод: комплетен цевковод од не‘рѓосувачки челик, погоден за приклучување на цевки од сите материјали коишто се користат во зградната техника; цевководот е димензиониран според вкупната хидраулична моќност на системот за зголемување на притисокот
 • Пумпи: 2 до 4 паралелно поврзани пумпи од сериите MHI 2, MHI 4, MHI 8 и MHI 16; сите делови на оваа пумпа што се во допир со медиумот се од нерѓосувачки челик
 • Арматури: секоја пумпа е опремена со затворачка арматура од вшмукателната и од притисочната страна, со DVGW-контролна ознака, и неповратен вентил со DVGW-одобрение од притисочната страна
 • Мембрански притисочен сад: 8 l/PN16 поставен од крајната притисочна страна, со мембрана од бутил-гума, која не е штетна во однос на законот за заштита на прехранбените производи; заради проверка и ревизија, опремена со затворачка куглеста славина со празнење и проточна арматура според DIN 4807
 • Сензор за притисок: 4 до 20 mA, поставен на страната на крајниот притисок, за активирање на централниот Economy-регулатор
 • Приказ на притисокот: преку манометар ø63 mm на крајната притисочна страна
 • Контролен уред: Постројката е опремена со Economy-регулатор ER 2-4 во стандардна изведба

Вкупен дијаграм

Economy CO

Производ

PDF: Wilo-Economy CO-MHI.../ER

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај