Wilo-RexaLift FIT L

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Малата тежина на постројката ов овозможува лесна инсталација
 • Вградена неповратна клапна
 • Флексибилни благодарение на слободен избор на приливи
 • Работна сигурност, благодарение на вградена термичка заштита на моторот и аларм којшто не зависи од електричната мрежа за SSM и висок водостој

Конструкција

Постројка за одведување на отпадна вода како единечна или двојна пумпна постројка

Примена

Транспорт на отпадна вода со фекалии (според DIN EN 12050-1), којашто не може да се спроведува низ природен пад на системот на канали и за заштитна повратна дренажа на местата на истекување под нивото на повратниот притисок (според DIN EN 12056-1).

Опрема/функција

 • Целосно преплавлива, подготвена за вклучување постројка за одведување на отпадна вода, вклучен уред за вклучување
  • Термичко надгледување на моторот
  • Безнапонски контакт за сигнализација на збирна грешка преплавување
  • Аларм кој е независен од напојувањето
 • Управување со ниво преку пливачки прекинувач
 • Кабелот од пумпата се одвојува
 • Неповратен вентил
 • Приливна заптивка
 • Пила за дупчење отвор за прилив
 • Цревен приклучок за обезвоздушување
 • Приклучок за црево за рачна мембранска пумпа
 • Комплет приклучок за притисочна линија
 • Материјал за прицврстување
 • Материјал за звучна изолација

Опсег на испорака

Постројка за одведување на отпадна вода, подготвена за приклучување, со вкл.:

 • Приклучна табла со аларм и штекер со безнапонски контакт
 • 1х приливна заптивка DN 100
 • 1х Убодна пила за прилив DN 100
 • 1х манжетна за приклучок на рачна мембранска пумпа или прилив Ø 50 mm
 • Манжетна за приклучокот за обезвоздушување DN 70
 • 1х прирабнички фитинзи DN 80/100 со рамна заптивка, манжетна и материјал за прицврстување за притисочна врска DN 100
 • Акумулатор од 9 V
 • Изолациска лента за поставување за пригушувачко поставување
 • Материјал за прицврстување
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пр.:

Wilo-RexaLift L1-22/T-540-S3/ACx

RexaLift

Постројка за одведување отпадна вода

FIT

Серија

L

Монтажна големина

1

Број на додадени пумпи

22

Макс. напор во m

T

Изведба на приклучување на мрежа:M = 1~T = 3~

5

Фреквенција (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Клуч за димензиониран напон

S3

Работен режим на постројката:S3 = наизменична работаS1 = наизменична и трајна работа

А

Изведба на разводен уред:A = стандарден-разводен уредB = разводен уред Comfort

C

Работен режим на постројката:B = без неповратен вентилC = со неповратен вентил

x

Останати изведби:без= слободенY = специфично за клиентот

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 3~400 V, 50 Hz
 • Влезна моќност P1: 2,3 ... 3,9 kW
 • Должина на кабел, уред до приклучна табла/утикач: 4/1,5 m
 • Работен режим: S3-10%, 120 с
 • Температура на транспортиран медиум: 3 °C...40 °C, краткотрајно: 60 °C за макс. 3 мин.
 • Температура на околина: 3 °C...40 °C
 • Бруто волумен на резервоар:
  • Постројка со една пумпа: 115 l
  • Двојна пумпна постројка: 140 l
 • Волумен на вклучување:
  • Постројка со една пумпа: 35 l
  • Двојна пумпна постројка: 50 l
 • Потисен приклучок: DN 80
 • Приливни приклучци: DN 50/DN 100/DN 150
 • Приклучок за обезвоздушување: DN 70
 • Слободен куглест премин: 40 mm
 • Мин. приливна висина (платформа до средината на приливот): 180 mm
 • Вид на заштита на систем за одведување на отпадна вода: IP67
 • Класа на заштита на расклопен уред: IP54

Материјали

 • Куќиште на мотор: нерѓосувачки челик 1.4301 (AISI 304)
 • Куќиште на хидраулика: пластика ПЕ/ПУР
 • Ротор: пластика PUR
 • Резервоар: пластика PE

Опис/конструкција

постројка за одведување на отпадна вода, подготвен за приклучување, со можност за целосно преплавување (висина на преплавување: 2 mWS, време на преплавување: 7 дена) со собирен резервоар кој е отпорен на гас и на вода, како и со осигурување на потисокот.

RexaLift FIT L1:

Единечна пумпна постројка со трифазен мотор, приклучна табла за автоматска работа, ЦЕЕ штекер, беспотенцијален контакт за сигнализација на збирна грешка, вграден аларм независен од мрежата и време на запирање коешто може да се регулира.

RexaLift FIT L2:

Двојна пумпна постројка со трифазен мотор, приклучна табла за автоматска работа ( со автоматска промена, резервна работа и работа со врвно оптоварување), ЦЕЕ штекер, беспотенцијален контакт за сигнализација на збирна грешка, вграден аларм независен од мрежата и време на запирање коешто може да се регулира. Поради интегриран двоен неповратен вентил потребна е само еден приклучок за потисна линија.

Внимание: контролниот уред не е преплавлив и оттаму мора да се постави така што нема да може да се преплави.

Вкупен дијаграм

RexaLift FIT L

Производ

PDF: Wilo-RexaLift FIT L

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај