Wilo-Savus OPTI-DECA

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Ефективно и безбедно отстранување на чиста вода за добивање на висококвалитетна прочистена отпадна вода
 • Голема безбедност на процесот благодарение на цврсто поставената постројка одделена од медиумот
 • Универзално проспособлива и модифицирачка техника за декантирање благодарение на индивидуалното димензионирање
 • Без нечистотии благодарение на тактирањето на декантирањето според процесот

Конструкција

Позитивно контролиран уред за дренажа одделен од медиумот

Примена

Уред за ефективна дренажа на чиста вода во SBR постројки

Опрема/функција

Фазата за дренажа на чиста вода на крајот од циклусот на поединечните чекори е клучниот чекор на процесот за квалитетот на прочистената отпадна вода. Само прочистената отпадна вода може да се испушта, додека материите што пловат мора да се исфилтрираат.

За време на претходните фази на третман (полнење, проветрување, мешање и седиментација), уредот за дренажа е позициониран со безбедносно растојание над максималното можно ниво на водата. При стартување на процесот на дренажа, уредот се потопува со помош на електрично придвижен вител и дренажната цевка се потопува во зоната на чиста вода. Чистата вода струи под паѓачкото ниво на вода и за да ја задржи пливачката мил. Истекувањето се прави со слободен пад.

При постигнување на минималната висина на непотопеност и кога долната крајна позиција на процесот на дренажа е завршена, уредот за дренажа се враќа во оригиналната позиција.

Опсег на испорака

 • Единица на дренажа и одлив, зглоб, sиден држач и лежиште
 • Електронски вител
 • Прирачник за работа и одржување

Означување на типот

 

Технички податоци

 • Одливна количина: 200 … 1000 m³/h
 • Дренажна цевка: DN 200 … DN 300
 • Одливна цевка: DN 200 ... DN 400

Одливна количина над 1000 m³/h на барање.

Материјали

 • Единица на дренажа: Нерѓосувачки челик A2/A4
 • Единица на одлив: Нерѓосувачки челик A2/A4
 • Ѕиден држач: Нерѓосувачки челик A2/A4
 • Лежиште: Нерѓосувачки челик A2/A4

Опис/конструкција

Уредот за дренажа се состои од хоризонтално поставена единица на дренажа и одлив. На единицата на дренажа е поставена цврста пливачка бариера за мил. Единицата на одлив е поврзана преку зглоб со линија за празнење што ја обезбедува корисникот.

Спуштањето и подигнувањето на декантерот се прави со електронски вител. Електронскиот вител се состои од мотор со диск-кочница и запчест преносник, и со барабан. Горната и долната точка на исклучување се поставува преку граничен прекинувач. За одржување и инсталација, уредот за дренажа можете да го монтирате во коритото на лежиште.

PDF: Wilo-Savus OPTI-DECA

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај