Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Робусен систем со високопритисочни центрифугални пумпи од не‘рѓосувачки челик, од серијата Helix VE, како и со вграден фреквентен изменувач со воздушно ладење
 • Високо ефикасна хидраулика на пумпа
 • Натпропорционално голема широчина на регулирано подрачје на фреквентниот конвертор од 25 Hz до 60 Hz максимум (зависно од верзијата)
 • Вградена целосна заштита на моторот преку PTC

Конструкција

Високоефикасна постројка за водоснабдување (нормално вшмукувачка), подготвена за приклучување, со една вертикално подредена високопритисочна центрифугална пумпа од не’рѓосувачки челик во изведба со сув ротор, од серијата Helix VE.

Примена

 • Полуавтоматско водоснабдување и зголемување на притисокот во приливен погон од јавната водоводна мрежа или од акумулационен резервоар, за приватна, комерцијална, индустриска и комунална примена (пр. резиденцијални, админстративни и деловни објекти, хотели, болници, трговски, индустриски претпријатија и за водоснабдување).
 • Транспорт на вода за пиење и потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN 14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки

Опрема/функција

 • 1 пумпа од серите Helix VE 2 до Helix VE 52, со норм-мотори еквивалентни на IE4 и со континуирано регулирана работа со вграден фреквентен конвертор
 • Основна рамка од поцинкуван челик, со придушувач на вибрации, со можност за висинско поместување, за изолација од вибрациона бучава
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Цевковод од не’рѓосувачки челик 1.4301
 • Затворачки вентил, притисочна страна
 • Неповратен вентил, притисочна страна
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN16, притисочна страна
 • Манометар, притисочна страна
 • Изборно, уред за осигурување од недостаток на вода и манометар, од вшмукателната страна

Опсег на испорака

 • Фабрички монтирана постројка за зголемување на притисокот, подготвена за приклучување, со проверена функционалност и заптивање
 • Амбалажа
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пр.:

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE 2204-ES

SiBoost Smart

Компактна постројка зголемување на притисокот со вградена регулација на број на вртежи

1

Број на пумпи

Helix VE

Серија на пумпи

22

Номинален проток [m3/h] на единечна пумпа

04

Број на степени на единечна пумпа

ES

Изведба од нерѓосувачки челик на сериите 22.., 36.., 52..

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Температура на медиум макс. +50 °C (+70 °C изборно)
 • Температура на околина макс. 40 °C
 • Работен притисок 16 бара (25 бара изборно)
 • Приливен притисок 10 бари
 • Приклучни номинални дијаметри од крајната притисочна страна R 1¼" - R 1½"
 • Приклучни номинални дијаметри од приливната страна Rp 1¼" - Rp 2"
 • Опсег на бројот на вртежи 1500 – 3770 1/мин
 • Вид на заштита: IP54
 • Осигурување од страната на мрежата A, AC 3 соодветно на моќноста на моторот и на EVU-прописите
 • Дозволени транспортирани медиуми (други медиуми на барање):Напомена за транспортираните медиуми: Дозволени транспортирани медиуми во принцип се води, кои не ги напаѓаат користените материјали ниту хемиски ниту механички и кои не содржат абразивни или долговлакнести состојки.
  • вода за пиење и загреана вода за пиење
  • Вода за ладење
  • Вода за гасење

Материјали

Helix VE 2 до Helix VE 16

 • Работни кола, погонски кола, степенесто куќиште од не`рѓосувачки челик 1.4307
 • Куќиште на пумпа од не‘рѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило од нерѓосувачки челик 1.4057
 • 1.4404 заштитен муф на вратило
 • Заптивки на O-прстен од EPDM (FKM заптивка на барање)
 • Цевковод од нерѓосувачки челик 1.4301

Helix VE 22 до Helix VE 52

 • Работни кола, погонски кола, степенесто куќиште од не`рѓосувачки челик 1.4307
 • Куќиште на пумпата од нерѓосувачки челик 1.4308 или сиво леано железо EN-GJL 250 со KTL-облога
 • Вратило од нерѓосувачки челик 1.4057
 • 1.4404 заштитен муф на вратило
 • Заптивки на O-прстен од EPDM (FKM заптивка на барање)
 • Цевковод од нерѓосувачки челик 1.4301

Опис/конструкција

 • Основна рамка: Поцинкуван челик, опремена со придушувачи на вибрациите со висинско поместување, за далекусежна изолација на структуралната бучава
 • Цевковод: комплетен цевковод од не‘рѓосувачки челик, погоден за приклучување на цевки од сите вообичаени материјали; цевководот е димензиониран според вкупната хидраулична моќност на системот за зголемување на притисокот
 • Пумпи: Се користи 1 пумпа од сериите Helix VE 2 до Helix VE 52. Фреквентниот изменувач, монтиран на пумпниот мотор со воздушно ладење, овозможува континуиран режим на регулација со повратна врска помеѓу 25 Hz и макс. 60 Hz на сите пумпи од овие серии. Сите делови во допир со медиумот, за серијата Helix VE 2 до VE 16 се од не‘рѓосувачки челик, односно, за сериите Helix VE 22 до Helix VE 52 се од не‘рѓосувачки челик/сиво леано железо со KTL-облога; други изведби на барање. Одобрение KTW/ WRAS/ACS за сите делови коишто се во допир со медиумот
 • Арматури: Пумпата е опремена од вшмукателната и од притисочната страна со затворачка арматура со контролна ознака DVGW, како и со неповратен вентил со одобрение за DVGW/KTW од притисочната страна
 • Мембрански притисочен сад: 8 l/PN16 на крајната потисна страна со мембрана од бутил-каучук, со одобрение DVGW/KTW, не е штетна во однос на законот за заштита на прехранбените производи; заради проверка и ревизија, опремена со затворачка топчеста славина со празнење и со проточна арматура со одобрение DVGW/KTW, според DIN 4807
 • Сензор за притисок: 4 до 20 mA, поставен на крајната притисочна страна, за активирање на фреквентниот конвертор

Вкупен дијаграм

SiBoost Smart

SiBoost Smart

Производ

PDF: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај