Wilo-Stratos-D

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Енергетска штедливост преку повисока системска ефикасност со Q-Limit функција (ограничување на протокот)
 • Подобрен индекс на енергетска ефикасност EEI ≤0,23 кај сите двојни пумпи
 • Оптимизиран екран за подобро отчитување и ракување
 • Инсталација што штеди на простор како резултат на компактна изведба и независен LC екран
 • Модуларен концепт за поврзување на сите вообичаени собирачки системи (на пример, Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Управување со двојни пумпи преку надоградиви IF-модули
 • Докажан квалитет и сигурност

Конструкција

Двојна циркулациона пумпа со воден ротор, со прирабнички приклучок, ЕС-мотор и автоматско прилагодување на моќноста

Примена

Топловодно греење на сите системи, клима уреди и затворени кружни системи за ладење, индустриски циркулациони системи

Опрема/функција

Работни режими

 • Далечинска регулација на брзината (n = константно)
 • Δp-c за константен диференцијален притисок
 • Δp-v за варијабилен диференцијален притисок
 • Δp-T за диференцијален притисок воден преку температурата (се програмира преку IR-модул, IR-стик, IR-монитор, Modbus, BACnet, LON или CAN)
 • Q-Limit за ограничување на максималниот проток (нагодување само преку IR-стик)

Рачни функции

 • Поставување на работен режим
 • Нагодување на баран диференцијален притисок
 • Нагодување на автоматски редуцирано работење
 • Нагодување на пумпа ON/OFF
 • Нагодување на број на вртежи (рачно управување)

Автоматски функции

 • Континуирано прилагодување на моќноста зависно од работниот режим
 • Автоматско намалување на интензитетот
 • Функција на деблокирање
 • Меко стартување
 • Целосна заштита на моторот со интегрирана електроника за активирање

Надворешни управувачки функции

 • Управувачки влез „Приоритетно Искл“ (можно со IF-модули Stratos)
 • Управувачки влез „Приоритетно Мин“ (можно со IF-модули Stratos)
 • Управувачки влез „Analog In 0 - 10 V“ (далечинско поместување на бројот на вртежи) (можно со IF-модули Stratos)
 • Управувачки влез „Analog In 0 - 10 V“ (далечинско поместување на зададената вредност) (можно со IF-модули Stratos)

Функции на сигнализација и прикажување

 • Единечна/збирна сигнализација за грешка (безнапонски нормално затворен контакт) (се програмира со IR-стик/IR-монитор)
 • Сигнализација на збирна грешка (безнапонски отворачки контакт)
 • Единечна сигнализација за работа (безнапонски нормално отворен контакт) (можно со IF-модули Stratos)
 • Светлосна сигнализација за грешка
 • LC-дисплеј за прикажување податоци за пумпа и шифри на грешки

Размена на податоци

 • Инфрацрвен интерфејс за безжична размена на податоци со IR-стик/IR-монитор
 • Сериски дигитален интерфејс Modbus RTU за приклучување на зградна автоматика преку собирничкиот систем RS485 (можно со IF-модули Stratos)
 • Сериски дигитален интерфејс BACnet MS/TP Slave за приклучување на зградна автоматика преку собирничкиот систем RS485 (можно со IF-модули Stratos)
 • Сериски дигитален интерфејс CAN за приклучување на зградна автоматика преку собирничкиот систем CAN (можно со IF-модули Stratos)
 • Сериски дигитален интерфејс LON за приклучување на LONWorks- мрежа (можно со IF-модули Stratos)
 • Сериски дигитален интерфејс PLR за приклучок на GA преку Wilo-интерфејс-конвертор или модули за поврзување од специфични фирми (можно со IF-модули Stratos)

Управување со двојна пумпа (двојна пумпа или 2 единечни пумпи)

 • Главен/резервен погон (автоматско префрлување при грешка/временски зависна замена на пумпа): можни се различни комбинации со IF-модули Stratos (опрема)
 • Паралелна работа (со оптимизација на ефикасноста и исклучување): можни се различни комбинации со IF-модули Stratos (опрема)

Опрема

 • Изведби на прирабница:
  • Стандардна изведба за пумпите DN 32 до DN 65: Комбинирана прирабница PN 6/10 (прирабница PN 16 според EN 1092-2) за контраприрабници PN 6 и PN 16,
  • Стандардна изведба за пумпите DN 80: Прирабница PN 6 (дизајнирана за PN 16 според EN 1092-2) за контраприрабница PN 6,
  • Специјална изведба за пумпите DN 32 до DN 80: Прирабница PN 16 (според EN 1092-2) за контраприрабница PN 16,
 • Двојна клапна во куќиштето на пумпата
 • Приклучно место за изборно додавање на Wilo-IF-модули

Опсег на испорака

 • Пумпа
 • Вкл. подлошки за прирабнички завртки (кај приклучни номинални ширини DN 32 - DN 65)
 • Вклучено упатство за монтажа и користење

Означување на типот

Пример:

Stratos-D 40/1-8

Stratos

Високопродуктивна пумпа (прирабничка пумпа), електронски регулирана

D

Двојна пумпа

40/

Приклучна номинална ширина

1-8

Номинално подрачје на напор [m]

Технички податоци

 • Дозволено температурно подрачје -10 °C до +110 °C
 • Приклучување на мрежа 1~230 V, 50/60 Hz
 • Вид на заштита IP X4D
 • Прирабнички приклучок DN 32 до DN 80
 • Макс. работен притисок стандардна изведба: 6/10 бара или 6 бара (специјална изведба: 10 бара или 16 бара)

Материјали

 • Куќиште на пумпа: сиво леано железо
 • Вратило: нерѓосувачки челик
 • Лежиште: јаглен, импрегниран со метал
 • Работно коло: пластика

Опис/конструкција

 • Циркулациона пумпа со воден ротор со ЕС-мотор, интегрирано автоматско прилагодување на моќноста
 • Технолигија-црвено-копче и графички дисплеј
 • Заштита на мотор со електроника за исклучување
 • Конектор за функциско проширување со опционални IF-модули за зградната автоматика (ВA)
 • Ротор со тридимензионално закривени лопатки и пластична разделна цевка од комбинација на карбонски влакна

Вкупен дијаграм

Stratos-D

Преземања

Wilo-IF-модул Stratos CAN

Број на производ 2096947
Издание 1103
Број на верзијата 02
Формат на страница A4
Број на страници 2

PDF (379 kB)

Преземи

Wilo-IF-модул Stratos CAN

Број на производ 2096947
Издание 1103
Број на верзијата 02
Формат на страница A4
Број на страници 2

PDF (379 kB)

Преземи

Производ

PDF: Wilo-Stratos-D

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај