Wilo-Stratos GIGA-D

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Иновативна високопродуктивна пумпа за најголема вкупна ефикасност
 • Високо ефикасен EC-мотор од класа на енергетска ефикасност IE5 според IEC 60034-30-2
 • Најголема можна безбедност при работа благодарение на резервната пумпа
 • Опционални интерфејси во поврзаност со зградна автоматика преку IF-модул што може да се приклучува

Најголема енергетска ефикасност, двојна сигурност.

Wilo-Stratos GIGA е идеална високопродуктивна пумпа за примена за греење, климатизација и ладење во згради, каде што треба да се транспортираат големи количини вода со голем напор. Со резервна пумпа во изведба на двојна пумпа, Wilo-Stratos GIGA секогаш нуди поголема безбедност при работа.

Конструкција

Високоефикасна Inline-двојна пумпа со EC-мотор и електронско прилагодување на моќноста при изведба со сув ротор. Изведба како едностепена нископритисочна центрифугална пумпа со приклучок на прирабница и лизгачка механичка заптивка.

Примена

Транспорт на вода за греење (според VDI 2035), ладна вода и мешавини на вода-гликол без абразивни материи во системите за греење, ладна вода и ладење.

Опрема/функција

Работни режими

 • Δp-c за константен диференцијален притисок
 • Δp-v за варијабилен диференцијален притисок
 • PID-Control
 • Регулациски режим (n = константно)

Панел за ракување

 • Зелено копче и дисплеј

Рачни функции

 • Нагодување на баран диференцијален притисок
 • Нагодување на број на вртежи (рачно управување)
 • Поставување на работен режим
 • Нагодување на пумпа ON/OFF
 • Конфигурација на сите работни параметри
 • Квитирање грешка

Надворешни управувачки функции

 • Управувачки влез „Приоритетно ИСКЛ“
 • Управувачки влез „Екстерна замена на пумпа“ (има дејство само при режим на работа со двојна пумпа)
 • Аналоген влез 0-10 V, 0-20 mA за регулациски режим (DDC) и далечинско регулирање на зададена вредност
 • Аналоген влез 2-10 V, 4-20 mA за регулациски режим (DDC) и далечинско регулирање на зададена вредност
 • Аналоген влез 0-10 V за сигнал за вистинска вредност на сензорот за притисок
 • Аналоген влез 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA за сигнал за вистинска вредност на сензорот за притисок

Функции на сигнализација и прикажување

 • Збирна сигнализација за грешка SSM
 • Сигнализација за збирна работа SBM

Размена на податоци

 • Инфрацрвен интерфејс за безжична размена на податоци со IR-монитор/IR-стик
 • Место на приклучување на Wilo IF-модули (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) за поврѕување со зградна авоматика

Безбедносни функции

 • Целосна заштита на моторот со вградена електроника за исклучување
 • Блокада за зафаќање

Управување со двојни пумпи (двојна пумпа или 2 единечни пумпи)

 • Работа како главна/резервна пумпа (автоматска замена на работната пумпа при грешка)
 • Работа како главна/резервна пумпа, замена на пумпа по 24 часа
 • Паралелна работа
 • Паралелна работа (вклучување и исклучување на пумпата за врвно оптоварување со оптимизација на ефикасноста)

Опсег на испорака

 • Пумпа
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пример

Wilo-Stratos GIGA D 40/1-51/4,5

Stratos GIGA

Високопродуктивна пумпа

D

Inline-двојна пумпа

40

Номинален дијаметар на прирабница DN

1-51

1 = најмал напор со можност за дефинирање [m] 51 = најголем напор со можност за дефинирање [m]

4,5

Вредност за ориентација за номинална моќност на мотор P2 во [kW]

-xx

Варијанта: Z.B. R1 - изведба без сензор за диференцијалниот притисок

Технички податоци

 • Минимален индекс на ефикасност (MEI) ≥ 0,7
 • Дозволено температурно подрачје на транспортираниот медиум од -20 °C до +140 °C
 • Приклучување на мрежа 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
 • Вид на заштита IP55
 • Номинален дијаметар DN 40 до DN 100
 • Макс. работен притисок 16 bar

Материјали

 • Куќиште на пумпа и фенер: EN-GJL-250
 • Работно коло: PPS-GF40 или EN-GJL-200 во зависност од типот
 • Вратило: 1.4122
 • Механичка заптивка: AQEGG, други механички заптивки на барање

Вкупен дијаграм

Wilo-Stratos GIGA-D

Производ

PDF: Wilo-Stratos GIGA-D

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај