Wilo-Stratos MAXO-D

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Интуитивно користење со помош на нагодување ориентирано за примена со Setup Guide и комбинирано со нов дисплеј и контролно копче со технологија на зелено копче.
 • Максимална енергетска ефикасност преку заедничка работа на оптимизирани и иновативни функции што штедат струја (пр. No-Flow Stop).
 • Оптимална ефикасност на системот преку нови, иновативни и интелигентни функции за регулација како Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. и ΔT-const.
 • Најнови комуникациски интерфејси (пр. Bluetooth) за поврзување на мобилни уреди и директно вмрежување на пумпите со помош на Wilo Net за контрола на повеќе пумпи.
 • Максимално комфорна електрична инсталација со помош на голема комора на приклучоци, како и оптимален Wilo-Connector.

Опис

Поголема ефикасност, лесно поврзување и комфор од кога било – Wilo-Stratos MAXO у Wilo-Stratos MAXO-D ја носат иднината на технологијата за пумпи поблиску до вас. Првата Smart пумпа во светот* ви ја олеснува утрешнината уште од денес.

Конструкција

Smart циркулациона двојна пумпа со воден ротор и навојна или прирабничко поврзување, EC-мотор со електронско прилагодување на моќноста.

Примена

Топловодно греење на сите системи, клима уреди и затворени кружни системи за ладење, индустриски циркулациони системи.

Опрема/функција

Подрачје на примена

Пумпата овозможува работа со голема ефикасност на постројката преку прецизно нагодување на контролниот режим за примената специфична за постројката (пр. грејно тело, подно греење, ладење на кров).

Греење

 • Грејно тело
 • Подно греење
 • Греење на кров
 • Грејачи на воздух
 • Хидраулична скретница
 • Топлински изменувач

Ладење

 • Ладење на кров
 • Подно ладење
 • Клима уред
 • Хидраулична скретница
 • Топлински изменувач

Греење и ладење комбинирано

 • Автоматско вклучување

Следните контролни режими се достапни во зависност од избраната примена:

Контролни режими

 • Константен број на вртежи (регулациски режим)
 • Δp-c за константен диференцијален притисок
 • Δp-v за варијабилен диференцијален притисок
 • Dynamic Adapt plus за континуирано (динамичко) приспособување на проточната стапка според моменталната потреба
 • T-const. за регулирање на константна температура
 • ΔT за регулација на диференцијална температура
 • Константа Q за константна регулација на проток
 • Multi-Flow Adaptation: Одредување на кумулативен проток преку напојната пумпа за соодветно снабдување на секундарни пумпи кај грејно коло на разделници
 • PID-контролор дефинирано од корисникот

Опционални функции

 • Q-Limitmax. за ограничување на максималниот проток
 • Q-Limitmin. за ограничување на минималниот проток
 • No-Flow Stop (исклучување при нула проток)
 • Автоматска работа со намалување на интензитетот
 • Контрола на лоша точка (Δp-c регулација со надворешен сензор за актуелна вредност)
 • Термичко препознавање дезинфекција (Stratos MAXO-Z)
 • Варијабилен наклон на Δp-v карактеристика

Рачно нагодување

 • Избор на подрачје на примена преку Setup Guide
 • Нагодување на кореспондирачките оперативни параметри
 • Номинална работна точка: директно внесување на постигнатата работна точка при Δp-v
 • Приказ на статус
 • Нагодување и повторно поставување на броилото за квантитет на енергија (топла и ладна)
 • Функција на обезвоздушување на пумпата
 • Блокада на тастерите за заклучување на поставките
 • Функција за повторно поставување на фабричко нагодување или на зачуваните параметри за враќање (збирови параметри)
 • Параметрирање на аналогни влезови
 • Параметрирање на бинарни влезови
 • Параметрирање на релејни излези
 • Функција на двојна пумпа (при 2 единечни пумпи, коишто треба да работат како двојна пумпа)

Автоматски функции

 • Прилагодување на моќноста оптимизирано според потребата за енергетски ефикасна работа во зависност од начинот на работа
 • Препознавање на работа со намалување на интензитетот
 • Исклучување при препознавање на нула проток (No-Flow Stop)
 • Меко стартување
 • Автоматски рутини за отстранување на грешки (пр. функција на деблокирање)
 • Исклучување на работата за загревање/ладење
 • Целосна заштита на моторот со вградена електроника за исклучување

Надворешни контролни влезови и нивните функции

2х аналоген влез:

 • Типови сигнал: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Примени: Здадена вредност за далечинско нагодување за секој контролен режим (со исклучок на Multi-Flow Adaptation), влезови на сензор за температура, диференцијален притисок или слободен сензор кај PID-работа дефинирана од корисникот

2х дигитален влез:

 • За безнапонски контролни влезови или прекинувач
 • Функции за кои може да се одредуваат параметри:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • РАЧНО (BMS ИСКЛУЧЕНО)
  • Блокада на тастери
  • Исклучување на работата за загревање/ладење

Wilo Net за управување на двојна пумпа со 2 единечни пумпи, комуникација на повеќе пумпи една со друга и пумпи за далечинско нагодување преку Gateway

Функции на сигнализација и прикажување

 • Приказ на статус како индикатор за работа:
  • Зададена вредност
  • актуелен напор
  • Актуелен проток
  • Влезна моќност
  • Електрична потрошувачка
  • Температури
 • ЛЕД приказ на статус: Работа без грешки (зелена ЛЕД сијаличка), комуникација на пумпи (сина ЛЕД сијаличка)
 • Грешка во приказот на статусот (црвена боја на приказ):
  • Кодови за грешка и опис на грешката со текст
  • Поправни мерки
 • Предупредување за приказ на статус (жолта боја на приказ):
  • Код за предупредување и опис на предупредувањето со целосен текст
  • Поправни мерки
 • Приказ на статусот на процесот (сина боја на приказ):
  • Обезвоздушување на пумпа
  • Процес на ажурирање
 • Приказ на статус за BMS комуникација (сина боја на приказ):
  • Преглед на активниот BMS параметар (бауд стапка, адреса,...)
 • Сигнализација на збирна грешка SSM (безнапонски менувач)
 • Сигнализација за збирна работа SBM (безнапонски затворачки контакт)

Размена на податоци

 • Интерфејст за Bluetooth за безжична размена на податоци како и контрола од далечина на пумпата со помош на паметен телефон или таблет.
 • Сериски дигитален интерфејс Modbus RTU за поврзување на зградна автоматика преку BUS-постројка RS485 (можно е со Wilo-CIF модул Modbus RTU).
 • Сериски дигитален интерфејс BACnet MS/TP главен, за поврзување на зградна автоматика преку RS485 (можно е со Wilo-CIF модул BACnet MS/TP).

Управување со двојни пумпи (двојна пумпа или 2 единечни пумпи)

 • Работа како главна/резервна (автоматска замена на работната пумпа при грешка или временски зависно)
 • Паралелна работа (оптимизирано вклучување и исклучување на пумпата за врвно оптоварување)

Опрема

 • Прирабнички пумпи: Изведби на прирабница
  • Стандардна изведба за пумпите DN 32 до DN 65: Комбинирана прирабница PN 6/10 (прирабница PN 16 според EN 1092-2) за контраприрабници PN 6 и PN 16
  • Стандардна изведба за пумпите DN 80 / DN 100: Прирабница PN 6 (дизајнирана за PN 16 според EN 1092-2) за контраприрабница PN 6
  • Специјална изведба за пумпите DN 32 до DN 100: Прирабница PN 16 (во согласност со EN 1092-2) за контраприрабница PN 16
 • Бројни интегрирани комуникациски интерфејси и опционално изборен CIF модул слот
 • 5 воведувања на кабел за приклучување на комуникациски интерфејси
 • Интерфејс за Bluetooth
 • Графички дисплеј со висока резолуција и зелено копче и 2 тастера
 • Комора на приклучоци што е лесна за користење
 • Вграден температурен сензор
 • Топлинска изолација во примена за греење, како стандардна опрема
 • Брзо приклучување на струја со помош на оптимизиран Wilo-Connector за напонски извор

Опсег на испорака

 • Пумпа
 • 2х оптимизирани Wilo-Connector
 • 4x навртувања на каблите M16 x 1,5
 • Подлошки за прирабнички завртки (кај приклучни номинални ширини DN 32 - DN 65)
 • Со навојна врска се вклучени заптивки
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пример:

Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Високопродуктивна пумпа (прирабничка пумпа), електронски регулирана

d

Двојна пумпа

40/

Приклучна номинална ширина

0,5-8

Номинално подрачје на напор [m]

Технички податоци

<TEXT> <P level="1">Дозволено температурно подрачје -10 °C до +110 °C</P> <P level="1">Приклучување на мрежа 1~230 V, 50/60 Hz</P> <P level="1">Вид на заштита IPX4D</P> <P level="1">Навртување DN 30 (RP 1<sup>1/4)</sup></P> <P level="1">Прирабнички приклучок DN 32 до DN 80</P> <P level="1">Макс. работен притисок стандардна изведба: 6/10 bar, односно 6 bar (специјална изведба: 10 bar или 16 bar)</P> </TEXT>

Материјали

 • Куќиште на пумпа: сиво леано железо со KTL облога
 • Вратило: Не’рѓосувачки челик
 • Лежиште: јаглен
 • Работно коло: Пластика

Опис/конструкција

 • Smart циркулациона двојна пумпа со воден ротор со ЕС-мотор и интегрирано електронско прилагодување на моќноста
 • Технологија на зелено копче и графички дисплеј
 • Заштита на мотор со електроника за исклучување
 • Конектор за функциско проширување со опционални CIF модули за зградната автоматика
 • Ротор со тридимензионално закривени лопатки и пластична разделна цевка од комбинација на карбонски влакна

Вкупен дијаграм

Wilo-Stratos MAXO-D

Производ

PDF: Wilo-Stratos MAXO-D

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај