Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Особености/предности на производот

 • Едноставна инсталација благодарение на однапред монтираните и поврзани компоненти
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Вграден неповратен вентил

Опис на серијата

Изведба

Постројка за водоснабдување со подводна пумпа, управување и комплетна опрема.

Употреба

Постројка за водоснабдување zur

 • Водоснабдување од бушотини, бунари и цистерни
 • приватно водоснабдување, наводнување со вештачки дожд и наводнување
 • транспорт на вода без долговлакнести и абразивни состојки

Означување на типот

на пр.Wilo-Sub TWU 3-0115-P&P/FC
TWUПодводна пумпа
3Пречник на хидрауликата во цоли ["]
01Номинален проток [m3/h]
15Број на степени на хидрауликата
P&PPlug & Pump систем на пумпа
FCИзведба
FC = Paket Sub-I со HiControl 1
DS = Paket Sub-II со притисочно вклучување

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 1~230 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Температура на медиум: 3-35 °C
 • Минимално струење кај моторот: 0,08 m/s
 • Макс. содржина на песок: 50 g/m3
 • Макс. број стартувања: 30 /ч
 • Макс. длабочина на потопување: 27 m
 • Вид на заштита: IP 58
 • Потисен приклучок: Rp 1

Опрема/функција

 • Повеќестепена подводна пумпа со радијални работни кола
 • Интегрирана блокада на повратен тек
 • НЕМА спојка
 • Монофазен мотор
 • Термичка заштита на моторот

Материјали

 • Куќиште на хидраулика: нерѓосувачки челик 1.4301
 • Работни кола: поликарбонат
 • Вратило хидраулика: нерѓосувачки челик 1.4104
 • Куќиште на мотор: нерѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило мотор: нерѓосувачки челик 1.4305

Опис/конструкција

Подводна пумпа за вертикална или за хоризонтална монтажа.

Хидраулика

повеќестепена подводна пумпа со радијални работни кола во членковидна конструкција. Вграден неповратен вентил. Сите делови што се во допир со медиумот се од материјали што се отпорни на корозија.

Мотор

Монофазен мотор со заштита од корозија, за директен старт, може повторно да се намота, наполнет со масло, со самоподмачкувачки леѓишта.

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. Хоризонталното поставувањемора да се изведе заедно со обвивка за млазно ладење.

Димензионирање

 • Со овие агрегати не е може погон со вшмукување!
 • Агрегатот мора во текот на работата да биде целосно покриен со вода!

Опсег на испорака

Wilo‐Plug & Pump‐Paket Sub‐I за наводнување градини во приватни зеленила во домашното подрачје:

 • целосно монтиран
 • приклучен кабел од 30 m со одобрение за вода за пиење (пресек: 4 x 1,5 mm2)
 • Приклучна кутија со кондензатор, термичка заштита на моторот и прекинувач за вклучување и исклучување
 • Wilo-HiControl 1 (FC); автоматски надгледувач на струењето и на притисокот со интегрирана заштита од сув од
 • 30 m безбедносна сајлаl
 • Упатство за вградување и работа

Wilo‐Plug & Pump‐Paket Sub‐II за сопствено водоснабдување на куќи за едно или повеќе семејства:

 • целосно монтиран
 • приклучен кабел од 30 m со одобрение за вода за пиење (пресек: 4 x 1,5 mm2)
 • Приклучна кутија со кондензатор, термичка заштита на моторот и прекинувач за вклучување и исклучување
 • Wilo-притисочно вклучување 0 – 10 бара со вкл. 18 l еластичен мембрански сад, манометар, затворачки вентил и притисочен прекинувач
 • 30 m безбедносна сајлаl
 • Упатство за вградување и работа

Опции

 • Изведби на мотор за 3~230 V, 50 Hz; 1~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz

Вкупен дијаграм

Вкупен дијаграм

Производ

Конструкција

NEMA-приклучок

стандардизиран приклучок

-

Интегриран неповратен вентил

без неповратен вентил

-

Монофазен мотор

Трифазен мотор

-

Вклучување директно

Вклучување ѕвезда-триаголник

-

FU-погон

Мотор со залиен статор

-

Моторот може повторно да се намотува

Полнење на мотор - масло

Полнење на мотор вода-гликол

-

Полнење на мотор - вода за пиење

-

Хидраулика/монтиран мотор

Примена

Поставување хоризонтално

Поставување вертикално

Опрема/функција

Надгледување температура на мотор PT100

-

Надгледување температура на мотор PTC

-

Кондензаторска кутија при 1~230V

Заштита од работа на суво

-

Вградена заштита од молњи

-

Опрема

Носачи на лежиште за хоризонтално поставување

-

Обвивка за млазно ладење

опционално

Неповратен вентил

-

Притисочна обвивка

-

Материјали

Куќиште на пумпа

нерѓосувачки челик

Куќиште на пумпа (специјална изведба)

Работно коло

пластика

Работно коло (специјална изведба)

Куќиште на мотор

нерѓосувачки челик

Куќиште на мотор (специјална изведба)

Преземања

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 3

Број на производ 6080452
Издание 1608
Број на верзијата 01
Формат на страница A4
Број на страници 11

PDF (514 kB)

Преземи

General overview

Издание 2017
Формат на страница A4
Број на страници 72

PDF (46 MB)

Преземи

Wilo-Sub TWU 3…, TWU 3-…-P&P

Број на производ 2059966
Издание 1110
Број на верзијата 02
Формат на страница A4
Број на страници 372

PDF (2 MB)

Преземи

Производ

PDF: Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај