Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Особености/предности на производот

 • Ниски трошоци на работење, благодарение на оптимизираните хидраулики и ефикасните мотори за насочена геотермичка примена
 • Голем сезонски фактор на перформанса (герм. JAZ), благодарение на зголемена ефикасност на системот
 • Висока работна сигурност благодарение на испливувачки работни кола и вграден неповратен вентил
 • Лесна инсталација, благодарение на варијантата Quick Connect за лесно и брзо продолжување на кабелот на моторот

Опис на серијата

Изведба

Повеќестепена 4" подводна пумпа во изведба со конструкција на обвивка, за вертикална или хоризонтална монтажа

Употреба

 • Геотермална примена
 • За водоснабдување од бушотини и цистерни
 • За водоснабдување, наводнување со вештачки дожд и наводнување
 • Зголемување на притисок
 • Спуштање на нивото на водата
 • За транспорт на вода без долговлакнести и абразивни состојки

Означување на типот

на пр.Wilo-Sub TWU 4-0203-C-QC-GT
TWUПодводна пумпа
4Пречник на хидрауликата во цоли ["]
02Номинален проток [m3/h]
03Број на степени на хидрауликата
CГенерација на серијата
IОбвивка на моторот во 1.4571, приклучок на моторот преку рамен утикач
QCQuick Connect Cable
кабел за брзо приклучување за едноставно и брзо
продолжување на кабелот на моторот
GTза геотермална примена

Опрема/функција

 • Повеќестепена подводна пумпа со радијални или полуаксијални работни кола
 • Херметички залиени мотори
 • Вграден неповратен вентил
 • Спојка НЕМА
 • Трифазен мотор

Технички податоци

 • Минимален индекс на ефикасност (MEI) ≥ 0.7
 • Приклучување на мрежа: 3~400 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Температура на медиум: 3-30 °C
 • Минимално струење кај моторот: 0,08 m/s
 • Макс. содржина на песок: 50 g/m3
 • Макс. број стартувања: 20/ч
 • Макс. длабочина на потопување: 200 m
 • Вид на заштита: IP 68
 • Потисен приклучок: Rp 1¼

Материјали

 • Куќиште на хидраулика: не’рѓосувачки челик 1.4301
 • Работни кола: Noryl
 • Вратило хидраулика: не’рѓосувачки челик 1.4104
 • Куќиште на мотор: не’рѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило мотор: не’рѓосувачки челик 1.4305

Опис/конструкција

Подводна пумпа за вертикална или за хоризонтална монтажа.

Хидраулика

Повеќестепена подводна пумпа со радијални или полуаксијални работни кола во членковидна изведба. Вграден неповратен вентил. Сите делови што се во допир со медиумот се од материјали што се отпорни на корозија.

Мотор

Трифазен мотор за директен старт, заштитен од корозија. Изолиран, херметички залиен мотор, со лакирана намотка, натопен во смола, самоподмачкувачко лежиште, со полнење вода‐гликол.

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. Хоризонталното поставување мора да се изведе заедно со обвивка за млазно ладење.

Димензионирање

 • Со овие агрегати не е може погон со вшмукување!
 • Агрегатот мора во текот на работата да биде целосно покриен со вода!

Опсег на испорака

 • Hydraulik und Motor fertig montiert
 • Кабел за поврзување со одобрување на вода за пиење (TWU 4-…-GT со 15 m кабел; TWU 4-…-GT-QC со краток кабле и штекер за брза замена)
 • Упатство за вградување и работа

Опции

 • Изведби на мотор за специјални напони 3~380 V, 60 Hz; 3~460 V, 60 Hz

Општи напомени - ErP-насоки (еколошки дизајн)

The benchmark for most efficient water pumps is MEI ≥ 0.70The efficiency of a pump with a trimmed impeller is usually lower than that of a pump with the full impeller diameter. The trimming of the impeller will adapt the pump to a fixed duty point, leading to reduced energy consumption. The minimum efficiency index (MEI) is based on the full impeller diameter.The operation of this water pump with variable duty points may be more efficient and economic when controlled, for example, by the use of a variable speed drive that matches the pump duty to the system.Information on benchmark efficiency is available at www.europump.org/efficiencycharts

Вкупен дијаграм

Вкупен дијаграм

Производ

Конструкција

NEMA-приклучок

стандардизиран приклучок

-

Интегриран неповратен вентил

без неповратен вентил

-

Монофазен мотор

-

Трифазен мотор

Вклучување директно

Вклучување ѕвезда-триаголник

-

FU-погон

Мотор со залиен статор

Моторот може повторно да се намотува

-

Полнење на мотор - масло

-

Полнење на мотор вода-гликол

Полнење на мотор - вода за пиење

-

Хидраулика/монтиран мотор

Примена

Поставување хоризонтално

Поставување вертикално

Опрема/функција

Надгледување температура на мотор PT100

-

Надгледување температура на мотор PTC

-

Кондензаторска кутија при 1~230V

Заштита од работа на суво

-

Вградена заштита од молњи

-

Опрема

Носачи на лежиште за хоризонтално поставување

-

Обвивка за млазно ладење

опционално

Неповратен вентил

-

Притисочна обвивка

-

Материјали

Куќиште на пумпа

нерѓосувачки челик

Куќиште на пумпа (специјална изведба)

Работно коло

пластика

Работно коло (специјална изведба)

Куќиште на мотор

нерѓосувачки челик

Куќиште на мотор (специјална изведба)

Преземања

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 4

Број на производ 6080453
Издание 1701
Број на верзијата 02
Формат на страница A4
Број на страници 8

PDF (522 kB)

Преземи

General overview

Издание 2017
Формат на страница A4
Број на страници 72

PDF (46 MB)

Преземи

Wilo-Sub TWU 4…, TWU 4-…-QC, TWU 4-…-P&P

Број на производ 2019023
Издание 1103
Број на верзијата 03
Формат на страница A4
Број на страници 384

PDF (2 MB)

Преземи

Производ

PDF: Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај