Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Едноставна инсталација благодарение на однапред монтираните и поврзани компоненти
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Вграден неповратен вентил
 • Не се троши поради работни кола што испливуваат

Конструкција

Постројка за водоснабдување со подводна пумпа, управување и комплетна опрема.

Примена

Постројка за водоснабдување за сопствено снабдување во приватното подрачје

 • Машини за алишта
 • Наводнување на градини со вештачки дожд
 • Препумпување и полнење
 • Пумпни станици за потрошна вода

Опрема/функција

 • Повеќестепена подводна пумпа со радијални работни кола
 • Вграден неповратен вентил
 • NEMA-спојка
 • Монофазен мотор
 • Термичка заштита на моторот
 • Заштита од сув од (само кај Wilo-P&P-Paket Sub-I)

Опсег на испорака

<TEXT> <P><B>Wilo-Plug &amp; Pump-Paket Sub-I</B> за наводнување градини во приватни зеленила во домашното подрачје:</P> <P level="1">целосно монтиран</P> <P level="1">Кабел за поврзување од 30 m со одобрение за вода за пиење (пресек: 4x1,5 mm<SUP>2</SUP>)</P> <P level="1">Приклучна кутија со кондензатор, термичка заштита на моторот и прекинувач за вклучување и исклучување</P> <P level="1">Wilo-HiControl 1 (FC); автоматски надгледувач на струењето и на притисокот со интегрирана заштита од сув од</P> <P level="1">30 m безбедносна сајлаl</P> <P level="1">Монтажни делови: две навртувањеа со стегачки прстен, редуцир R 1¼ на R 1, 8x кабелска стега</P> <P level="1">Упатство за вградување и работа</P> <P/> <P><B>Wilo-Plug &amp; Pump-Paket Sub-II</B> за сопствено водоснабдување на куќи за едно или повеќе семејства:</P> <P level="1">целосно монтиран</P> <P level="1">Кабел за поврзување од 30 m со одобрение за вода за пиење (пресек: 4x1,5 mm<SUP>2</SUP>)</P> <P level="1">Приклучна кутија со кондензатор, термичка заштита на моторот и прекинувач за вклучување и исклучување</P> <P level="1">Wilo-притисочно вклучување 0 – 10 бара со вкл. 18 l еластичен мембрански сад, манометар, затворачки вентил и притисочен прекинувач</P> <P level="1">30 m безбедносна сајлаl</P> <P level="1">Монтажни делови: T-елемент, редуцир R 1<sup/>¼ на R 1, 8x кабелска стега</P> <P level="1">Упатство за вградување и работа</P> </TEXT>

Означување на типот

на пр.

 

TWU

Подводна пумпа

4

Пречник на хидрауликата во цоли ["]

04

Номинален проток [m3/h]

05

Број на степени на хидрауликата

C

Генерација на серијата

  

FC

Изведба FC = Paket Sub-I со HiControl 1 DS = Paket Sub-II со притисочно вклучување

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 1~230 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Температура на медиум: 3-30 °C
 • Минимално струење кај моторот: 0,08 m/s
 • Макс. содржина на песок: 50 g/m3
 • Макс. број стартувања: 20/ч
 • Макс. длабочина на потопување: 27 m
 • Вид на заштита: IP 68
 • Потисен приклучок: Rp 1¼

Материјали

 • Куќиште на хидраулика: Нерѓосувачки челик 1.4301
 • Работни кола: Noryl
 • Вратило хидраулика: Нерѓосувачки челик 1.4104
 • Куќиште на мотор: Нерѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило мотор: нерѓосувачки челик 1.4305

Опис/конструкција

Подводна пумпа за вертикална или за хоризонтална монтажа.

Хидраулика

Повеќестепена подводна пумпа со радијални работни кола во членковидна конструкција. Вграден неповратен вентил. Сите делови што се во допир со медиумот се од материјали што се отпорни на корозија.

Мотор

Монофазен мотор заштитен од корозија, за директен старт без уред за стартување. Изолиран, херметички залиен мотор, со лакирана намотка, натопен во смола, самоподмачкувачко лежиште, со полнење вода-гликол.

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. Хоризонталното поставување мора да се изведе заедно со обвивка за млазно ладење.

Вкупен дијаграм

Sub TWU P&P

Преземања

Wilo-Sub TWU 4

Број на производ 6080453
Издание 1701
Број на верзијата 02
Формат на страница A4
Број на страници 8

PDF (522 kB)

Преземи

Wilo-Sub TWU ..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P

Број на производ 2019023
Издание 1103
Број на верзијата 03
Формат на страница A4
Број на страници 384

PDF (2 MB)

Преземи

Производ

PDF: Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај