Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Особености/предности на производот

 • Едноставна инсталација благодарение на однапред монтираните и поврзани компоненти
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Вграден неповратен вентил
 • Не се троши поради работни кола што испливуваат

Опис на серијата

Изведба

Постројка за водоснабдување со подводна пумпа, управување и комплетна опрема.

Употреба

Постројка за водоснабдување за сопствено снабдување во приватното подрачје

 • Машини за алишта
 • Наводнување на градини со вештачки дожд
 • Препумпување и полнење
 • Пумпни станици за потрошна вода

Означување на типот

на пр.Wilo-Sub TWU 4-0405-C-P&P/FC
TWUПодводна пумпа
4Пречник на хидрауликата во цоли ["]
04Номинален проток [m3/h]
05Број на степени на хидрауликата
CГенерација на серијата
P&PPlug & Pump систем на пумпа
FCИзведба
FC = Paket Sub-I со HiControl 1
DS = Paket Sub-II со притисочно вклучување

Опрема/функција

 • Повеќестепена подводна пумпа со радијални работни кола
 • Интегрирана блокада на повратен тек
 • НЕМА спојка
 • Монофазен мотор
 • Термичка заштита на моторот
 • Заштита од сув од (само кај Wilo‐P&P‐Paket Sub‐I)

Технички податоци

 • Минимален индекс на ефикасност (MEI) ≥ 0.7
 • Приклучување на мрежа: 1~230 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Температура на медиум: 3-30 °C
 • Минимално струење кај моторот: 0,08 m/s
 • Макс. содржина на песок: 50 g/m3
 • Макс. број стартувања: 20/ч
 • Макс. длабочина на потопување: 27 m
 • Вид на заштита: IP 68
 • Потисен приклучок: Rp 1¼

Материјали

 • Куќиште на хидраулика: нерѓосувачки челик 1.4301
 • Работни кола: Noryl
 • Вратило хидраулика: нерѓосувачки челик 1.4104
 • Куќиште на мотор: нерѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило мотор: нерѓосувачки челик 1.4305

Опис/конструкција

Подводна пумпа за вертикална или за хоризонтална монтажа.

Хидраулика

Повеќестепена подводна пумпа со радијални работни кола во членковидна конструкција. Вграден неповратен вентил. Сите делови што се во допир со медиумот се од материјали што се отпорни на корозија.

Мотор

Монофазен мотор заштитен од корозија, за директен старт без уред за стартување. изолиран, херметички залиен мотор, со лакирана намотка, натопен во смола, самоподмачкувачко лежиште, со полнење вода‐гликол.

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. Хоризонталното поставувањемора да се изведе заедно со обвивка за млазно ладење.

Димензионирање

 • Со овие агрегати не е може погон со вшмукување!
 • Агрегатот мора во текот на работата да биде целосно покриен со вода!

Опсег на испорака

Wilo‐Plug & Pump‐Paket Sub‐I за наводнување градини во приватни зеленила во домашното подрачје:

 • целосно монтиран
 • приклучен кабел од 30 m со одобрение за вода за пиење (пресек: 4 x 1,5 mm2)
 • Приклучна кутија со кондензатор, термичка заштита на моторот и прекинувач за вклучување и исклучување
 • Wilo-HiControl 1 (FC); автоматски надгледувач на струењето и на притисокот со интегрирана заштита од сув од
 • 30 m безбедносна сајлаl
 • Монтажни делови: две навртувањеа со стегачки прстен, редуцир R 1¼ на R 1, 8x кабелска стега
 • Упатство за вградување и работа

Wilo‐Plug & Pump‐Paket Sub‐II за сопствено водоснабдување на куќи за едно или повеќе семејства:

 • целосно монтиран
 • приклучен кабел од 30 m со одобрение за вода за пиење (пресек: 4 x 1,5 mm2)
 • Приклучна кутија со кондензатор, термичка заштита на моторот и прекинувач за вклучување и исклучување
 • Wilo-притисочно вклучување 0 – 10 бара со вкл. 18 l еластичен мембрански сад, манометар, затворачки вентил и притисочен прекинувач
 • 30 m безбедносна сајлаl
 • Монтажни делови: T‐елемент, редуцир R 1¼ на R 1, 8x кабелска стега
 • Упатство за вградување и работа

Општи напомени - ErP-насоки (еколошки дизајн)

The benchmark for most efficient water pumps is MEI ≥ 0.70The efficiency of a pump with a trimmed impeller is usually lower than that of a pump with the full impeller diameter. The trimming of the impeller will adapt the pump to a fixed duty point, leading to reduced energy consumption. The minimum efficiency index (MEI) is based on the full impeller diameter.The operation of this water pump with variable duty points may be more efficient and economic when controlled, for example, by the use of a variable speed drive that matches the pump duty to the system.Information on benchmark efficiency is available at www.europump.org/efficiencycharts

Вкупен дијаграм

Вкупен дијаграм

Производ

Конструкција

NEMA-приклучок

стандардизиран приклучок

-

Интегриран неповратен вентил

без неповратен вентил

-

Монофазен мотор

Трифазен мотор

-

Вклучување директно

Вклучување ѕвезда-триаголник

-

FU-погон

Мотор со залиен статор

Моторот може повторно да се намотува

-

Полнење на мотор - масло

-

Полнење на мотор вода-гликол

Полнење на мотор - вода за пиење

-

Хидраулика/монтиран мотор

Примена

Поставување хоризонтално

Поставување вертикално

Опрема/функција

Надгледување температура на мотор PT100

-

Надгледување температура на мотор PTC

-

Кондензаторска кутија при 1~230V

Заштита од работа на суво

Вградена заштита од молњи

-

Опрема

Носачи на лежиште за хоризонтално поставување

-

Обвивка за млазно ладење

опционално

Неповратен вентил

-

Притисочна обвивка

-

Материјали

Куќиште на пумпа

нерѓосувачки челик

Куќиште на пумпа (специјална изведба)

Работно коло

пластика

Работно коло (специјална изведба)

Куќиште на мотор

нерѓосувачки челик

Куќиште на мотор (специјална изведба)

Преземања

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 4

Број на производ 6080453
Издание 1701
Број на верзијата 02
Формат на страница A4
Број на страници 8

PDF (522 kB)

Преземи

General overview

Издание 2017
Формат на страница A4
Број на страници 72

PDF (46 MB)

Преземи

Wilo-Sub TWU 4…, TWU 4-…-QC, TWU 4-…-P&P

Број на производ 2019023
Издание 1103
Број на верзијата 03
Формат на страница A4
Број на страници 384

PDF (2 MB)

Преземи

Производ

PDF: Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај