Wilo-VeroLine-IP-E

Особености/предности на производот

 • Штедење енергија со интегрирана електронско прилагодување на капацитетот
 • Изборни интерфејси за собирничка комуникација преку приклучливи IF-модули
 • Едноставно ракување благодарение на технологијата на зелено копче и на дисплејот
 • Интегрирано управување со двојни пумпи
 • Интегрирана целосна заштита на моторот (KLF) со електроника за активирање

Опис на серијата

Изведба

Електронски регулирана единечна пумпа со сув ротор, во Inline-изведба, со прирабнички приклучок и автоматско прилагодување на моќноста

Употреба

Транспорт на вода за греење (според VDI 2035), ладна вода и мешавини на вода-гликол без абразивни материи во системите за греење, ладна вода и ладење.

Означување на типот

ПримерIP-E 40/160-4/2-R1
IP-EInline‐пумпа со електронска регулација
40Номинален дијаметар DN на приклучок на цевка
160Номинален пречник на работно коло
4Номинална моќност на мотор P2 во kW
2Бр. на полови
R1Изведба без притисочен сензор

Технички податоци

 • Минимален индекс на ефикасност (MEI) ≥ 0.4
 • Дозволено температурно подрачје -20 °C до +120 °C
 • Приклучување на мрежа
  • 3~400 V ±10 %, 50 Hz
  • 3~380 V -5 % +10 %, 60 Hz
 • Степен на заштита IP 55
 • Номинален дијаметар DN 32 до DN 80
 • Макс. работен притисок 10 бара (специјална изведба: 16 бара)

Опис/конструкција

Едностепена нископритисочна центрифугална пумпа во Inline-изведба, со

 • Лизгачка механичка заптивка
 • прирабничка врска
 • Погон со интегрирана електронска регулација на бројот на вртежи

Материјали

 • Куќиште на пумпа и фенер: EN-GJL-250
 • Работно коло: PPO-GF30
 • Вратило: 1.4021
 • Механичка заптивка: AQEGG; други механички заптивки на барање

Опрема/функција

Работни режими

 • Δp-c за константен диференцијален притисок
 • Δp-v за варијабилен диференцијален притисок
 • PID-контрола
 • Далечинска регулација на брзината (n = константно)

Панел за рачно управување

 • Зелено копче и дисплеј

Рачни функции

 • Нагодување на баран диференцијален притисок
 • Нагодување на број на вртежи (рачно управување)
 • Поставување на работен режим
 • Нагодување на пумпа ON/OFF
 • Конфигурација на сите работни параметри
 • Квитирање грешка

Надворешни управувачки функции

 • Управувачки влез „Overriding off“
 • Управувачки влез „Екстерна замена на пумпа“ (има дејство само при режим на работа со двојна пумпа)
 • Аналоген влез 0-10 V, 0-20 mA за регулациски режим (DDC) и далечинско регулирање на зададена вредност
 • Аналоген влез 2-10 V, 4-20 mA за регулациски режим (DDC) и далечинско регулирање на зададена вредност
 • Аналоген влез 0-10 V за сигнал за вистинска вредност на сензорот за притисок
 • Аналоген влез 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA за сигнал за вистинска вредност на сензорот за притисок

Функции на сигнализација и прикажување

 • Збирна сигнализација за грешка SSM
 • Сигнализација за збирна работа SBM

Размена на податоци

 • Инфрацрвен интерфејс за безжична размена на податоци со IR-монитор/IR-стик
 • Место на приклучување на Wilo IF-модули (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) за поврѕување со зградна авоматика

Безбедносни функции

 • Целосна заштита на моторот со вградена електроника за исклучување
 • Блокада за зафаќање

Управување со двојна пумпа (двојна пумпа или 2 единечни пумпи)

 • Работа како главна/резервна пумпа (автоматска замена на работната пумпа при грешка)
 • Работа како главна/резервна пумпа, замена на пумпа по 24 часа
 • Паралелна работа
 • Паралелна работа (вклучување и исклучување на пумпата за врвно оптоварување со оптимизација на ефикасноста)

Опсег на испорака

 • Пумпа
 • Упатство за вградување и работа

Опции

 • Варијанта ...-R1 без сензор за диференцијален притисок
 • Варијанта ...-H5 со куќиште PN16 (со доплата)
 • Варијанта ...-S1/-S2 со специјални прстенести заптивки (со доплата)

Опрема

 • 3 конзоли со материјал за прицврстување за монтажа на темел
 • IR-модул, IR-стик
 • IF-модул PLR за приклучување на PLR/интерфејс-конвертор
 • IF-модул LON за приклучување на мрежата LONWORKS
 • IF-модул BACnet
 • IF-модул Modbus
 • IF-модул CAN
 • Систем за регулација VR-HVAC
 • Систем за регулација CCe-HVAC
 • Контролен систем CCe-HVAC
 • Сензор за диференцијалниот притисок (DDG)

Општи напомени - ErP-насоки (еколошки дизајн)

The benchmark for most efficient water pumps is MEI ≥ 0.70The efficiency of a pump with a trimmed impeller is usually lower than that of a pump with the full impeller diameter. The trimming of the impeller will adapt the pump to a fixed duty point, leading to reduced energy consumption. The minimum efficiency index (MEI) is based on the full impeller diameter.The operation of this water pump with variable duty points may be more efficient and economic when controlled, for example, by the use of a variable speed drive that matches the pump duty to the system.Information on benchmark efficiency is available at www.europump.org/efficiencychartsПумпи со потребна моќност > 150 kW или проточно количество QBEP < 6 m3/h не спаѓаат под одредбата за еколошки дизајн за пумпи за вода. Оттаму не се издава вредност за MEI.

Вкупен дијаграм

Работни криви на пумпа

Производ

Дозволени медиуми (други медиуми на барање)

Вода за греење (според VDI 2035)

Мешавина на гликол и вода (при 20-40 вол.-% гликол и температура на медиумот ≤ 40 °C)

Ладење и ладна вода

Масло за пренос на топлина

Специјална изведба со доплата

Дозволени подрачја на примена

Стандардна изведба за работен притисок pmax

10 bar

Специјална изведба за работен притисок pmax

16 бари

Температурно подрачје при макс. температура на околината +40 °C

-20...+120 °C (зависно од медиумот)

Макс. температура на околина:

+40 °C

Поставување во затворени објекти

Надворешно поставување

-

Приклучок за цевка

Номинални дијаметри на приклучок-DN

32 - 80

прирабник (според EN 1092-2)

PN 10 (PN 16 на барање)

Материјали

Куќиште на пумпа

EN-GJL-250

фенер

EN-GJL-250

Работно коло

PPO-GF30

Работно коло (специјална изведба)

Вратило на пумпа

1.4021 [AISI420]

Лизгачка механичка заптивка

AQEGG

други механички заптивки

на барање

Електрично поврзување

приклучување на мрежа

3~380 V, 50/60 Hz

Опсег на број на вртежи

750-2900 1/min

Мотор/електроника

Технологија на моторот

асинхрон мотор

Интегрирана целосна заштита на моторот

Класа на заштита

IP 55

Класа на изолација

F

Емитирана интерференца

EN 61800-3

Отпорност на интерференца

EN 61800-3

Заштитна струјна склопка (FI)

Можности за монтажа

Монтажа на цевковод ((≤ 15 kW моќност на мотор)

Монтажа на конзола

Преземања

General overview

Издание 2017
Формат на страница A4
Број на страници 72

PDF (46 MB)

Преземи

Wilo-Veroline IP-E, DP-E

Број на производ 2144991
Издание 1505
Број на верзијата 01
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (100 MB)

Преземи

Производ

PDF: Wilo-VeroLine-IP-E

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај