Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Херметичка шахта за надземна и подземна инсталација
 • Флексибилни благодарение на слободен избор на приливи
 • Голем волумен на резервоарот
 • Вклучително и цевковод, управување со нивото, разводен уред и пумпа

Конструкција

Шахта од пластика со вградена пумпа како подземна пумпна станица или надземен систем за одведување на отпадна вода

Примена

Транспортот на отпадна вода без фекалии, коишто не се спроведуваат низ систем на канали со природен пад може да содржи и предмети коишто пловат под нивото на повратниот притисок.

Опрема/функција

Шахта целосно подготвена за приклучување со цевковод и пумпа.

Опсег на испорака

 • Резервоар (за единечна или двојна пумпна постројка)
 • Вграден цевковод
 • Топчест неповратен вентил
 • Со пумпа
 • Исклучување во зависност од нивото
 • Контролен уред (кај трифазна пумпа или кај двојна пумпна постројка)
 • Капак со заптивање (по него може да се оди до 200 kg)
 • Пила за дупчење Ø 124 mm , приливна заптивка DN 100 (за цевка Ø 110 mm)
 • 1 цревен елемент РVC Ø 50 mm со стеги за приклучување на рачна мембранска пумпа
 • материјал за прицврстување на подот
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пр.:

Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV

WS

Шахтна пумпна станица синтетика

40

Губење на притисокот на постројката

E

E = единечна пумпна постројка D = двојна пумпна постројка

TC 40

Вградена пумпа

(3~)

Трифазен мотор

BV

Топчест неповратен вентил

Технички податоци

 • Прилив: DN 100/DN 150
 • Обезвоздушување: DN 70
 • Максимален притисок во потисна линија: 1,5 bar.

Материјали

 • Пумпна шахта: PE
 • Цевковод: 1.4404
 • Надводна спојка: PUR
 • Топчест неповратен вентил: Сиво леано железо
 • Засун: црвено леано железо
 • Пумпа: Сиво леано железо

Опис/конструкција

Wilo-DrainLift WS 40 Basic е систем за одведување на отпадна вода како единечна или двојна пумпна постројка што работи автоматски. Шахтата од пластика има вградено оребрување за зголемување на цврстината на обликот и потисната сигурност, и служи за слободно дефиниран прилив.

Постројката може да се инсталира во објектите како систем за одведување на отпадна вода, како и надвор од нив со шахта во земјата.

Технички податоци

 • Прилив: DN 100/DN 150
 • Обезвоздушување: DN 70
 • Максимален притисок во потисна линија: 1,5 bar.

Пумпа

Потопната пумпа за отпадна вода Wilo-Drain TC 40 е претходно инсталирана.

Вкупен дијаграм

DrainLift WS 40 Basic

Во согласност со EN 12056-4 мора да се запази проточна брзина (во притисочната линија) помеѓу 0,7 и 2,3 m/s.

PDF:

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај