Wilo-Actun OPTI-MS | Wilo

Wilo-Actun OPTI-MS

Wilo-Actun OPTI-MS - самоодржливо и оптимизирано водоснабдување со соларна енергија.

Вашите предности
Wilo-Actun OPTI MSH

Wilo-Actun OPTI-MS - самоодржливо и оптимизирано водоснабдување со соларна енергија.

Сигурното снабдување со вода претставува предизвик во региони каде што има суша и коишто се далеку од мрежата. Новата Wilo-Actun OPTI-MS, придвижувана од соларната енергија, нуди решение коешто не зависи од струјната мрежа за ефективно и безбедно водоснабдување.


Особености/предности на производот

 • Комплетно самоодржливо и евтино водоснабдување за користење на сончева енергија
 • Едноставна електрична инсталација со помош на вграден фреквентен конвертор без потребата за прилагодување на параметрите
 • Оптимизирана количина на излезна вода благодарение на високата класа на хидрауликата и ефикасност на моторот и на динамичкото MPPT (Maximum Power Point Tracking – со кое се гарантира работа на соларните панели со максимална моќност)
 • Флексибилност според постројката благодарение широкиот спектар на моќноста
 • Зголемена долговечност и одржливост благодарение на високо квалитетните материјали и капсулизираната изведба на моторот
 • Дополнителна безбедност при работа со помош на вградена заштитна опрема
Опис на серијата
Wilo-Actun OPTI-MS

Изведба

Повеќестепена, подводна пумпа во изведба со влечна лента (MSI) или како ексцентрична полжавеста пумпа (MSH) за вертикална или хоризонтална инсталација

Примена

 • Специјално осмислено за работа со фотоволтаични модули
 • За снабдување со вода и со вода за пиење од бунари и цистерни
 • Снабдување со потрошна вода
 • Наводнување со вештачки дожди наводнување
 • За транспорт на вода без долговлакнести и абразивни состојки

Опрема/функција

 • Целосно преплавива, повеќестепена подводна пумпа
  • како центрифугална пумпа во члекновидна изведба (MSI) или
  • како ексцентрична полжавеста пумпа (MSH)
 • Со вграден неповратен вентил
 • Со некородирачки, капсулизиран мотор со траен магнет со полнење со вода и гликол
 • Интегриран фреквентен конвертор
 • Интегриран софтверски алгоритам MPPT (Maximum Power Point Tracking) за примена кај соларни модули
 • претходно инсталиран сигнален кабел за директно приклучување на сигнализатор (на пр. пливачки прекинувач)

Означување на типот

Пример:

Wilo-Actun OPTI-MSH4.02-02

Actun

Фамилија на производи

OPTI

Опис на серијата

MS

Опис на типот

MS = Multipower Solar

H

Хидраулична изведба

H = ексцентрична полжавеста пумпа

I = повеќестепена центрифугална пумпа

4

Номинален пречник на мотор во цоли

.02

Номинална зафатнина на проток m3/h

-02

Број на степени

Технички податоци

 • Работен напон: 90 – 265 VAC или 90 – 400 VDC
 • Потопен работен режим: S1
 • Макс. температура на медиум: 35 °C
 • Минимално струење кај моторот: 0,2 m/s
 • Макс. содржина на песок: 50 g/m3
 • Макс. длабочина на потопување: 150 m
 • Вид на заштита: IP 68
 • Потисен приклучок: Rp 1¼ - Rp 2

Материјали

 • Куќиште на хидраулика: нерѓосувачки челик 1.4301 (AISI 304)
 • Работни кола: нерѓосувачки челик 1.4301 (AISI 304)
 • Хидраулика на вратило
  • MSH: Нерѓосувачки челик 1.4401 (AISI 316)
  • MSI: нерѓосувачки челик 1.4301 (AISI 304)
 • Куќиште на мотор: нерѓосувачки челик 1.4301 (AISI 304)
 • Вратило мотор: Нерѓосувачки челик 1.4057 (AISI 431)

Конструкција

Подводна пумпа како центрифугална пумпа во члекновидна изведба (MSI) или како ексцентрична полжавеста пумпа (MSH) за вертикална или хоризонтална инсталација.

Хидраулика

Повеќестепена подводна центрифугална пумпа (MSI) со радијални работни кола во членковидна изведба или ексцентрична полжавеста пумпа (MSH) со ексцентрична полжавеста оска во рамките на двоен спирален гумен статор. Вграден неповратен вентил. Сите делови што се во допир со медиумот се од материјали што се отпорни на корозија.

Мотор

Наизменична струја на мотор со траен магнет. изолиран, херметички залиен мотор, натопен во смола, со лакирана намотка, самоподмачкувачко лежиште, со полнење вода-гликол.

Фреквентен конвертор

Херметички затворен фреквентен конвертор за директна работа со наизменична и еднонасочна струја. Вградениот софтверски алгоритам MPPT (Maximum Power Point Tracking) овозможува приспособување на моќноста на располагање за максимизирање на пумпаната водена количина (динамички MPPT).

Безбедносни функции што се содржат:

 • Заштита од наднапон
 • Заштита од прекумерна струја
 • Заштита од работа на суво (преку вграден сензор)
 • Надгледување на температурата

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. Хоризонталното поставување мора да се изведе заедно со обвивка за млазно ладење.

Состојба при испорака

 • Подводна пумпа со кабел за поврзување (2,5 m)
 • Лиен кабелски приклучок со вграден сензор за нивото на вода
 • Упатство за вградување и работа
 • Хидраулика за самостојна монтажа (само MSH), вкл. Упатства за поставување и прибор за инсталација
 • Адаптер за потисен приклучок 1½" на 2" (само типови OPTI-MSI4.08-…)

Преземања

Памфлет за сертифицирање

Wilo-Actun OPTI-MS#Wilo-Actun OPTI-QS

Број на производ 6089479
Издание 2020-09
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 12
PDF (2 MB)

Сертификат REACH (документи)

REACH regulation

Издание 2021-10
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 2
PDF (162 KB)
Листа со производи
Број на пребарувања: 31
Опис на производПресек на мотор ØНоминална моќност на мотор P2Минимален индекс на ефикасност (MEI)ПриклучокБрој на производ
Actun OPTI MSH4.02-02
4 in (")
1,1 kW
-
Rp 1¼
6082887
Actun OPTI MSI4.05-08
4 in (")
2,2 kW
0,7
Rp 1½
6082889
Actun OPTI MSI4.08-03
4 in (")
1,1 kW
0,4
Rp 1½
6082890
Actun OPTI MSI4.08-05
4 in (")
2,2 kW
0,4
Rp 1½
6082891
Actun OPTI MSI4.05-04
4 in (")
1,1 kW
0,7
Rp 1½
6082892
Actun OPTI MSH4.01-03
4 in (")
1,1 kW
-
Rp 1¼
6084592
Actun OPTI MSI4.01-18
4 in (")
1,1 kW
0,7
Rp 1¼
6090326
Actun OPTI MSI4.01-21
4 in (")
1,5 kW
0,7
Rp 1¼
6090327
Actun OPTI MSI4.01-36
4 in (")
2,2 kW
0,7
Rp 1¼
6090328
Actun OPTI MSI4.01-42
4 in (")
3 kW
0,7
Rp 1¼
6090329
Actun OPTI MSI4.02-13
4 in (")
1,1 kW
0,7
Rp 1¼
6090330
Actun OPTI MSI4.02-18
4 in (")
1,5 kW
0,7
Rp 1¼
6090331
Actun OPTI MSI4.02-23
4 in (")
2,2 kW
0,7
Rp 1¼
6090332
Actun OPTI MSI4.02-33
4 in (")
3 kW
0,7
Rp 1¼
6090333
Actun OPTI MSI4.02-40
4 in (")
4 kW
0,7
Rp 1¼
6090334
Actun OPTI MSI4.04-09
4 in (")
1,1 kW
0,7
Rp 1¼
6090335
Actun OPTI MSI4.04-12
4 in (")
1,5 kW
0,7
Rp 1¼
6090336
Actun OPTI MSI4.04-18
4 in (")
2,2 kW
0,7
Rp 1¼
6090337
Actun OPTI MSI4.04-25
4 in (")
3 kW
0,7
Rp 1¼
6090338
Actun OPTI MSI4.04-33
4 in (")
4 kW
0,7
Rp 1¼
6090339
Actun OPTI MSI4.06-06
4 in (")
1,1 kW
0,7
Rp 1½
6090340
Actun OPTI MSI4.06-08
4 in (")
1,5 kW
0,7
Rp 1½
6090341
Actun OPTI MSI4.06-12
4 in (")
2,2 kW
0,7
Rp 1½
6090342
Actun OPTI MSI4.06-17
4 in (")
3 kW
0,7
Rp 1½
6090343
Actun OPTI MSI4.06-21
4 in (")
4 kW
0,7
Rp 1½
6090344
Actun OPTI MSI4.11-05
4 in (")
1,5 kW
0,7
Rp 2
6090345
Actun OPTI MSI4.11-07
4 in (")
2,2 kW
0,7
Rp 2
6090346
Actun OPTI MSI4.11-10
4 in (")
3 kW
0,7
Rp 2
6090347
Actun OPTI MSI4.11-12
4 in (")
4 kW
0,7
Rp 2
6090348
Actun OPTI MSI4.17-04
4 in (")
2,2 kW
0,7
Rp 2
6090349
Actun OPTI MSI4.17-06
4 in (")
3 kW
0,7
Rp 2
6090350