Глобални референци


0 Референци

Добра климатизација во огромниот Германски фудбалски музеј

Метална индустрија - Salzgitter Flachstahl

Чиста вода за Чингдао

Да веруваш е добро. Да испробаш е уште подобро!

Сигурно снабдување со струја на северна Кина

Енергетска економија – електраната Анпара во Индија

Архитектонско ремек дело коешто поставува стандарди во поглед на одржливоста

Концепт за отпадна вода на иднината на сончевиот остров Уседом

„Енергетско справување“ за клиниката Бремерхавен

Wilo е првиот производител на пумпи којшто нуди опфатна услуга за загарантирање на перформансот на постројката.

„WiloCare“ услугата ја зголемува безбедноста при работа и работниот век