Металуршка фабрика опремена за иднината

Salzgitter Flachstahl е најголемата подружница за челик од групата Salzgitter. Над 4.400 работници произведуваат околу 4,6 милиони тони суров челик, од кои 3,1 милиони тони за локацијата Salzgitter. Најголемите купувачи на плоснатите производи се автомобилските производители, како и нивните добавувачи, производителите на цевки/големи цевки и ладно пресувани ролни, како и градежната индустрија. Во интегрираната металуршка постројка, Salzgitter Flachstahl GmbH произведува топли ленти, челични ленти, плехови, ладни фини плехови и производи со завршена површина од различни дебелини и ширини. Во производната програма има влечење челик, длабоко влечење челик и челик со специјално длабоко влечење, градежен челик и челик со фина гранулација. За да може да се произведуваат високо квалитетни производи, групата Salzgitter се потпира на модерни производни технологии за производство на челик и понатамошна негова обработка. Делот за производство на жешки ленти беше значително проширен поради зголемувачката глобална побарувачка, за да може да се исполнат условите за квалитет во иднината.

Агресивни, абразивни медиуми – големо оптоварување на пумпите при континуирана работа

Производството на челик се карактеризира со особено голема потрошувачка на енергија и вода и затоа нуди голем потенцијал за заштеда во поглед на поставените пумпи и пумпни системи. Во таканаречениот „процес на синтерирање вода“, пумпите не само што имаат големо механичко оптоварување, туку и работат со многу агресивни медиуми во водата.

Потопните пумпи од Wilo го достигнуваат максималниот работен век

Во колото на синтерирање вода се применуваат високо отпорни мотори за потопни пумпи, коишто благодарение на инвоативниот Ceram слој и специјално лиената легура постигнуваат неспоредливи резултати низ годината. Не само што Wilo пумпите го одржуваат текот на производството при што го достигнуваат максималниот работен век, туку и ги постигнуваат најповолните вредности за трошоците за животниот циклус.

Податоци и факти
Проект Metallindustrie- Salzgitter Flachstahl
Salzgitter
Deutschland
Изработка 2008
Година на производство Salzgitter Flachstahl GmbH
Eisenhüttenstraße 99
Salzgitter
Deutschland
http://www.salzgitter-flachstahl.de/
Техничко планирање PSE Engineering GmbH
Pfaffenstraße 11
49610 Quakenbrück
Deutschlandhttp://www.pse-eng.de/
Инсталирани производи Wilo-CronoNorm-NL
Wilo-EMU FA (customized)