Превентивата се исплаќа

Wilo сервис за одржување

Ние ви нудиме разновидни опции за да можете редовно да ја проверувате работата на нашите производи и за да добиете сигурност на подолг рок. Нашите сервиси за одржување ги приспособуваме индивидуално на вашите потреби и на производите на лице место.

Нашите сервисни услуги за вас:

  • Професионални пумпи и системска инспекција
  • Одржување и преземање
  • Стандардизирани опции и пакети за одржување
  • Индивидуални решенија за одржува и договори за потполно одржување
  • Сите одржувања се документираат на листата за проверка

Wilo договори за одржување:

Перформанси Basis Comfort Premium
Нема минимален период за договор x x x
24 часовна телефонска служба за итни случаи x x x
Бесплатен телефонски број за договорни клиенти x x x
Паушална цена вклучувајќи го времето за работа и пристигање x x x
Извршна документација - листа на проверки x x x
Визуелна контрола на пумпата / постројката x x x
Контрола на функцијата x x x
Мали поправки вклучени во паушалната цена x x
Вклучени полнења со азот за сите еластични мембрански садови што одат со пумпата/постројката x x
Елиминирање на работни и патнички трошоци помеѓу два интервала на одржување (за време на номиналните часови на одржување) x x
Потрошниот материјал се содржи во цената x x
Одржување на пумпата/постројката x x
Оптимизирање на пумпата / постројката x x
Софтверски ажурирања x
Вклучителни потрошни делови x
Елиминирање на работни и патнички трошоци помеѓу два интервала на одржување (за време на номиналните часови на одржување) x

Исто така, погледнете ги нашите сервисни пакети!

Wilo сервисен пакет