Загарантирана брза помош

Wilo сервис за поправка

Со помош на нашиот ефикасен сервис за поправка се грижиме сите пречки да се отстранат што е можно побрзо и посигурно - или на лице место или во Wilo фабрика. При тоа ја обезбедуваме вашата работа со помош на нашите резервни делови и исклучителниот обем на испорака.

Нашите сервисни услуги за вас:

  • Проверка на причината за грешка и системските услоги
  • прво предлог за стандардизирани трошоци во зависност од желбите на клиентот
  • Поправка со оригинални Wilo резервни делови во случај на оштетувања
  • Отстранување на причината за дефект
  • Електрично хидраулично пробно работење

Дополнително, при поправка во фабрика:

  • Алтернативна понуда
  • Оптичка подготовка
  • Поправката и тестот се документираат во сервисниот извештај