Wilo сервис за пуштање во работа

Безбедност од самиот почеток

Профитирајте веднаш со искористтување на предностите и можностите на нашите производи. Ве следиме од самото пуштање во работа на производот и ве запознаваме со сета моќност. Така добивате оптимизиран и сигурен старт.

Наши сервисни услуги за вас:

  • Проверка на инсталација
  • Подесување на оптимизираните системски параметри
  • Пробна работа
  • Проверено и документирано со стандарден лист за проверка
  • Практично советување при ракувањето
  • Wilo протокол за пуштање во работа

Упатство за вградување и работа употреба можете да најдете и во апликацијата Wilo Assistent.

App Store available German "Erhältlich im App Store"

Употребете ја Wilo Assistent на:

Android Google Play Store