Обезбедување во текот на работата со помош на ефикасна логистичка замена на резервни делови

Wilo сервис за резервни делови

Оптималниот сервис ние го разбираме како испорака на одговарачките резервни делови за вашиот Wilo производ, што е можно побрзо. Нашата ефикасна логистика со стандардизирано претсоветување за резервни делови во вашата близина го овозможува и го осигурува вашиот процес на работа.

Нашите сервисни услуги за вас:

  • Оригинални резервни делови со Wilo квалитетa
  • Резервни делови на лагер специфично за клиентите со можност за испорака низ целиот свет
  • Сите резервни делови се достапни во рок од 24 часа
  • Индивидуално советување за резервни делови и решенија за лагери