За вашите индивидууални барања

Wilo сервисен пакет

Проверка на инсталација, пуштање во работа и одржување - све во вашиот сеопфатен сервисен пакет од Wilo.

Потполно приспособено на вашите индивидуални барања. Активна понуда којашто можете уште да ја проширите според желбите: со осигурување коешто се обновува на 3 години

За ваша сигурнот во време на планирање и трошење:

  • Проширете ги вообичаените двегодишни гаранциии на три години: до 5 години гаранција
  • Во премиум пакетот се вклучени и делови за заптивање.

Едноставно изберете сервисен пакет којшто ви одговара на потребите.

Перформанси Basic Comfort Premium
Проверка на инсталација x x x
Пуштање во работа x x x
Одржување вклучително функциска контрола (само во 2. години) x x x
(Полу) Годишни работи на одржување, вклучувајќи контролни функции (2.-5. години) x x
Вклучени делови за заптивање x
Изборно
Продолжување на гаранцијата на 5 години x x
Право на посебно откажување x x
Поврзување (WiloCare) x x