Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи

Зградна автоматика

Интелигентни решенија за зградната автоматика

Не постои ништо што е со пократок век или помалку предвидливо од информатичите технологии. Она што денеска важи за најсовремена технологија, утре може да биде заменето со нов стандард. Во тоа се вбројуваат и голем број на затворени системски светови. На тој начин се употребуваат различни комуникациски системи во зградна автоматика.

Флексибилност благодарение на модуларниот концепт

За константно и оптимално да се реализираат сегашните и идните потреби за приклучување на зградна автоматика, за речиси сите пумпи Wilo нуди интерфејс модули за приклучување на пумпа. Со тоа пумпите можат на лице место директно да се приклучат на дадениот систем. Дури и при надградба и опремувањето на зградна автоматика, вашата инвестиција е најдобро заштитена: За промена на комуникацискиот систем, потребна е доволна замена на IF-модулот, којашто може да се направи само во неколку чекори.

Напредок преку управување со двојни пумпи

Многу серии пумпи на Wilo за примена во циркулацијата се подготвени или веќе сериски подготвени за работа со двојни пумпи. Управувањето со двојни пумпи од Wilo овозможува не само префрлување или приклучување при врвно оптоварување, туку во делумни подрачја може да придонесе и за заштеда на енергија. Во примената, двојната пумпа не е покомплицирана, туку побезбедна и поудобна.

Уреди за управување и контрола за посложени задачи

За пумпни системи и за посложени задачи, Wilo нуди соодветни техники. И тука, составните елементи се подготвени за интеграција во зградната автоматика.

Преглед

Интерфејси за Bus


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Систем за комуникација LON


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Wilo протокол PLR

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Функција за управување и известување


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Управување со двојни пумпи