Пребарување
Контакт
Е-пошта

Актуелности во Wilo

  • Institute for Rehabilitation of Children

    26.7.2017 | Поддршка на децата од Институтот за рехабилитација на деца и младинци - Скопје

    Во почетокот на 2011, Wilo создаде своја добротворна фондација „Wilo-Foundation“ со цел да обезбедува финансиска поддршка во областа на науката, образованието, културата и спортот. Една од последните благородни каузи на фондацијата е поддршка на клубот „Lions District 132“, Македонија, во финансирањето на проектот „Soft Room“ на Институтот за рехабилитација на деца и младинци - Скопје.

    Прочитајте повеќе