За вашите индивидууални барања

Wilo сервисен пакет

Проверка на инсталација, пуштање во работа и одржување - све во вашиот сеопфатен сервисен пакет од Wilo.

Потполно приспособено на вашите индивидуални барања. Активна понуда којашто можете уште да ја проширите според желбите: со осигурување коешто се обновува на 3 години

За ваша сигурнот во време на планирање и трошење:

  • Проширете ги вообичаените двегодишни гаранциии на три години: до 5 години гаранција
  • Во премиум пакетот се вклучени и делови за заптивање.

Едноставно изберете сервисен пакет којшто ви одговара на потребите.

ПерформансиBasicComfortPremium
Проверка на инсталацијаxxx
Пуштање во работаxxx
Одржување вклучително функциска контрола (само во 2. години)xxx
(Полу) Годишни работи на одржување, вклучувајќи контролни функции (2.-5. години)xx
Вклучени делови за заптивањеx
Изборно
Продолжување на гаранцијата на 5 годиниxx
Право на посебно откажувањеxx
Поврзување (WiloCare)xx