Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten

Samen voor meer klimaatbescherming

Terug naar overzicht

21.09.2021

Elektriciteit speelt een fundamentele rol in de ontwikkeling van Sub-Saharaans Afrika: waterzuivering, koelketens, elektriciteit, internet - en dat alles betrouwbaar en veilig. De sociale onderneming Africa GreenTec zet nu een grote stap in deze richting door de introductie van zogenaamde ImpactSites. Het zijn holistische concepten die gericht zijn op het verbeteren van de productiviteit en leefomstandigheden van mensen met duurzame, op zonne-energie gebaseerde, energieopwekking. Het project wordt technologisch en financieel ondersteund door Wilo en de Wilo Foundation.

Naast het leveren van innovatieve technische oplossingen draagt de Wilo Group met € 30.000 bij aan de projectkosten. "Samen met onze internationale netwerkpartners werken we aan toekomstgerichte, klimaatvriendelijke oplossingen. Onze benchmarks hier zijn de duurzaamheidsdoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn gedefinieerd. Door het UN Global Compact in 2018 te ondertekenen, hebben we als Wilo Group onze verplichting onderstreept om bij te dragen aan de internationale duurzaamheidsdoelstellingen. Het project in Senegal is een zichtbare uiting van deze ambitie", benadrukt Oliver Hermes, President en CEO van de Wilo Group. In 2019 werd de technologiespecialist door de Verenigde Naties geselecteerd om deel uit te maken van het exclusieve wereldwijde netwerk "50 Sustainability & Climate Leaders". ". We spelen op verschillende manieren in op een wereld vol complexe en multidimensionale uitdagingen, zowel met productinnovaties als met onze actieve betrokkenheid bij samenwerkingen en in netwerken. Want één ding is ons duidelijk: samen kun je veel meer bereiken en veranderen dan alleen", zegt Georg Weber, CTO van Wilo.

Africa GreenTec ImpactSite

Met ImpactSites willen we het leven van mensen verbeteren door middel van duurzame elektriciteit en schoon drinkwater.

Africa GreenTec ImpactSite

Wilo ondersteunt met actieve inzet, maar ook met technische innovaties, zoals geïntegreerde waterzuivering.

Wilo & Africa GreenTec: Pragmatische oplossingen met een systeem

Een veilige energievoorziening en schoon drinkwater is een van de grootste mondiale uitdagingen van onze tijd, vooral in de 49 landen van Sub-Saharaans Afrika. Als onderdeel van haar expliciete duurzaamheidsstrategie zet de Wilo Group zich in om in 2025 honderd miljoen mensen toegang te geven tot schoon water. Samen met partners sponsoren technologiespecialist Wilo en de Wilo Foundation het project van de Duitse sociale onderneming Africa GreenTec. Deze partners zijn:

  • de Duitse federale ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ);
  • de Senegalese regering;
  • de gemeenschap van N'Diob in centraal Senegal;
  • de Technische Universiteit van München (met wetenschappelijke steun).

"We werken graag samen met ervaren partners en bewezen experts om een concrete bijdrage te leveren aan het welzijn van de mensen in de regio. De BMZ heeft met het Marshallplan voor Afrika een conceptuele paraplu voor de duurzame ontwikkeling van de bevolking opgesteld. Door samenwerking met partners die al lokaal zijn gevestigd, zoals Africa GreenTec, bieden we pragmatische oplossingen. Ook dragen we zo bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen, het creëren van vooruitzichten en daarmee ook het elimineren van de oorzaken van gedwongen migratie," daar is Kay Hoffmann, Director H2 & Business Development Africa bij Wilo, van overtuigd.

N'diob: Senegalese gemeenschap met een groene visie

De community van N'diob is een pilotproject voor de toekomstige realisatie van zogenaamde ImpactSites in Senegal. Hier worden hele dorpsgemeenschappen op het platteland voorzien van elektriciteit en uitgerust met moderne technologieën, die onder andere toegang bieden tot schoon drinkwater. De hele gemeenschap heeft ook een groene visie, geleid door haar burgemeester en milieuactivist Oumar Ba: N'diob wil een zelfvoorzienende biologische landbouwgemeenschap worden die onafhankelijk is van import. De basis hiervoor zijn energieoplossingen uit hernieuwbare bronnen en duurzame partners om de bijbehorende waardeketen op te bouwen.

Wilo Foundation steunt sociaal ondernemerschapsproject met grote donatie 

De uitvoering van het project wordt onder andere mogelijk gemaakt door een grote donatie van € 150.000 van de Wilo Foundation. De Wilo Foundation richt zich op het omgaan met het milieu, klimaatbescherming en vooral water als hulpbron. Daarnaast maakt de stichting zich, trouw aan haar financieringsmotto 'empowering young people', zorgen over jongeren en het verbeteren van hun onderwijssituatie en leefomstandigheden. "De ambitie en duurzame aanpak van dit veelzijdige sociaal ondernemerschapsproject past goed bij onze oriëntatie en de fundamentele waarden. Deze komen tot uiting in de levensprincipes van de oprichtersfamilie Opländer en in de bedrijfscultuur van Wilo", zegt Evi Hoch, lid van de Raad van Bestuur van de Wilo Foundation. Hiermee vat ze de betrokkenheid van de stichting samen.

Neem gerust contact met ons op

Afdeling Marketing

Op onze MVO nieuwspagina vind je een overzicht van alle MVO gerelateerde nieuwsberichten.