Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten

Wilo start met Circopomp

Terug naar overzicht

12.09.2022

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom stapt Wilo samen met andere pompfabrikanten en technische groothandels in het initatief ‘Circopomp’. Door deze branchebrede samenwerking kunnen we meer impact maken dan alleen.

Na anderhalf jaar stopt het REPUMP-programma

Op eigen initiatief (WILOve-Recycling) staan er al jaren een aantal verzamelbakken bij installateurs door het land heen. Anderhalf jaar lang had Wilo daarnaast een bijzondere samenwerking met groothandel Rensa. Dit kwam samen in het REPUMP-programma. Wilo verzamelde in de vestigingen van Rensa oude pompen in om het materiaal te recyclen, ongeacht het merk.

Pictures for WILOve Recycling and Repump wholesaler initiative from Wilo Netherlands

Dat Wilo een eigen programma heeft met één groothandel is nadelig voor het doel dat we hebben met het inzamelen van de producten. We willen met het inzamelen van pompen een grote impact maken. Producten van Wilo zijn bijvoorbeeld niet alleen te krijgen via Rensa en het was onvoldoende bekend dat elke pomp ingeleverd kon worden.

Uiteindelijk moeten en willen Wilo en de andere deelnemende pompfabrikanten net als de technische groothandelspartners ook bijdragen aan meer circulariteit. Daarom slaan we de handen ineen voor het nieuwe branchebrede initiatief ‘Circopomp’.

Als alternatief introduceren Wilo en de andere partijen Circopomp. Circopomp is een initiatief dat wordt gedragen door de vijf grootste pompmerken in Nederland: Wilo, Biral, DAB, Grundfos, en KSB. Ook de grote groothandels, Plieger, Rensa, Solar, Technische Unie, Van Walraven en Wasco participeren in het nieuwe branchebrede initiatief. Daarnaast hebben enkele grote installateurs, die veel pompen verwerken, zich ook bij Circopomp aangesloten. De enkele bakken die al voor WILOve-Recycling bij installateurs staan die zich niet bij Circopomp aansluiten, blijven aanwezig. Met Circopomp is het gezamenlijke doel alle niet langer gebruikte pompen in te zamelen en zoveel mogelijk te recyclen. Hiermee stimuleren we het hergebruiken van materialen, reduceren we de CO₂-uitstoot en gebruiken we minder water. Daarnaast creëren we ook nog eens sociale werkgelegenheid.

Circopomp voor een afvalloos Nederland

Circopomp voor een afvalloos Nederland

Circopomp: van inzamelen tot aan recycling

Van inzamelen tot aan de recycling. Het hele proces waaraan Circopomp werkt, delen zij op in 4 delen:

Circopump / Circopomp

Inzamelen

Oude pompen worden door de installateur verzameld en ingeleverd bij een van de inzamellocaties. Dat kan gebeuren bij één van de deelnemende fabrikanten of technische groothandels. Sommige installateurs hebben zo’n grote omloop in pompen dat ze een eigen inzamelpallet hebben.

Verzamelen en sorteren

Volle pallets met oude pompen worden bij de sociale werkplaats in Rotterdam afgeleverd. Daar worden ze door de medewerkers gesorteerd op fabrikant en vervolgens worden de teruggekomen producten geregistreerd.

Conditioneren

De meeste pompen worden teruggestuurd naar de deelnemende fabrikant. Voor sommige pompen is het effect van het terugsturen negatief, in dat geval zal de pomp op een andere manier verwerkt worden. Ook pompen van fabrikanten die niet aangesloten zijn bij het initiatief worden zo goed mogelijk verwerkt en zullen hun weg vinden naar een recyclebedrijf.

Rapporteren

Om het effect te kunnen meten en onderling te kunnen vergelijken, publiceert Circopomp een compleet dashboard voor elke deelnemer. Zo kunnen we zien wat het effect nu is en in de toekomst kunnen we de ontwikkeling van het effect meten.

Wat gebeurt er met producten die teruggestuurd zijn naar de fabrieken?

Elke fabrikant is zelf verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de producten. Sommige zullen delen van de producten zo hergebruiken en/of delen recyclen om dan opnieuw te laten produceren. Wie weet worden recente modellen, die niet meer werken, in de toekomst wel als refurbished verkocht.

Circopump / Circopomp

Doel is een kwart van de pompen terug te krijgen

Deelname aan Circopomp is voor Wilo een logische keuze. Het past perfect bij hun ambitie. Net als dat een dergelijk sociale bijdrage tegenwoordig meer een hygiënefactor is. Daarnaast bereik je samen meer dan dat je dat alleen of met zijn tweeën doet (bijvoorbeeld door de samenwerking tussen Wilo & Rensa). Dit initiatief zorgt voor een branchebreed draagvlak voor dit onderwerp. Daarnaast verwachten we dat van de ruim 800.000 pompen die jaarlijks op de Nederlandse markt verschijnen, ¼ terug gaat komen. Hierop heeft Circopomp een berekening gemaakt van wat dat oplevert:

  • besparing van 425.000 kg (nieuw) materiaal
  • 3.300 uur sociale werkgelegenheid
  • besparing van gebruik van 120.000.000 liter water
  • besparing van 900.000 kg CO₂
  • Zichtbaarheid van onze impact

Circopomp draagt volledig bij aan de Wilo-ambitie

Circopomp kent veel raakvlakken met de ambitie van Wilo. In 2025 willen we 250 ton minder materiaalgerelateerde hulpbronnen verbruiken.

Oude pompen recyclen levert hierop een enorm belangrijke bijdrage als je weet dat ongeveer 50 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot direct of indirect afkomstig is van de winning en verwerking van grondstoffen. Het is daarom enorm belangrijk om reeds gewonnen grondstoffen zo lang mogelijk in de omloop te houden. Een belangrijk onderdeel van het duurzame gebruik van deze hulpbronnen is daarom het terugwinnen en opnieuw verwerken van waardevolle materialen uit oude apparatuur. Dit door onderdelen te hergebruiken of te recyclen voor hergebruik.

Circopomp heeft daarnaast raakvlakken met twee van de zeven door Wilo geselecteerde Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties:

  • SDG 12: Responsible Consumption and Production
  • SDG 17: Partnerships for the goals
In het Sustainability Report 2021 lees je meer hierover.
Sustainable Development Goals (SDG)

SDG 12: Responsible Consumption and Production

Verantwoorde consumptie en productie: de wereldbevolking verbruikt momenteel meer hulpbronnen dan de ecosystemen kunnen leveren. Om sociale en economische ontwikkeling te laten plaatsvinden binnen de grenzen van wat ecosystemen aankunnen, moet de manier waarop onze samenleving goederen produceert en consumeert een fundamentele verandering ondergaan. Wilo verwerkt hulpbronnen efficiënt en ondersteunt initiatieven ter bevordering van de circulaire economie. Wilo wil haar gebruik van primaire grondstoffen continu terugdringen door haar infrastructuur voor het inleveren en recyclen van oude producten uit te breiden.

Sustainable Development Goals (SDG)

SDG 17: Partnerships for the goals

Samenwerkingsverbanden voor de doelen: De enige manier om de duurzaamheidsdoelen te bereiken is door samen te werken. Bedrijven, overheden en andere organisaties zullen moeten samenwerken om de hefboomwerking van hun respectievelijke bijdragen te vergroten. Voor Wilo zijn partnerschappen een essentiële functie van zakelijk succes. De expertise die wordt opgedaan door het werken in netwerken wordt ook gebruikt om samen te werken aan duurzaamheidsvraagstukken.

Hergebruik van materialen

Ons beleid "preventie en gebruik vóór recycling en weggooien" is meer dan alleen een belofte. Het is een standaardpraktijk. Geretourneerde producten worden geanalyseerd in onze analyse-, reparatie- en recyclingcentra en verdeeld in hun onderdelen. De componenten die tijdens hun levensduur geen slijtage hebben ondergaan, worden hergebruikt bij reparaties in de werkplaats. Alle overige gesorteerde materialen gaan naar een gecertificeerde recyclingpartner die de ontmantelde grondstoffen weer in omloop brengt.

Het jaarlijkse doel is om 30.000 producten (de onderdelen daarvan) op deze manier te gebruiken. Dat is in 2021 ruim overschreden. In 2021 zijn 53.500 producten op deze manier hergebruikt. Het complete proces van Circopomp is volledig gelijk aan dat van Wilo.

Meer weten over recycling bij Wilo, lees dan het Sustainability Report 2021. In het bijzonder de teksten tussen pagina 48 en 59 zijn hierop gericht.

We gaan ervoor!

Alleen samen kunnen we circulariteit in Nederland in onze branche verder bevorderen en succesvol bijdragen aan de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Een bijkomend voordeel aan recycling is dat we materialen sneller tot onze beschikking hebben en minder afhankelijk zijn van externe leveranciers. Dit kan een belangrijk middel zijn om een deel van de problemen door materiaalschaarste en levertijden op te vangen. Hoe meer we inzamelen, hoe groter de impact voor de omgeving en voor de deelnemers van Circopomp. Reden genoeg dus om dit met z'n allen een kans te geven.

Meer informatie op Circopomp.nl

Neem gerust contact met ons op

Afdeling Marketing

Circopump / Circopomp

Circopomp

Als marktleiders binnen de installatiebranche, nemen wij het voortouw door collectief onze circulaire verantwoording te nemen.

Samen maken we impact door op een concrete en praktische wijze onze bijdrage te leveren aan het reduceren van materiaalverspilling, CO₂-uitstoot en waterverbruik.

Daarnaast geven wij om onze medemensen door het creëren van waardig sociaal werk.

Voor meer informatie over het initiatief, de inleverlocaties en veel meer ga je naar de website van Circopomp.

Hand with plant

MVO bij Wilo

Duurzaamheid zit in ons DNA. We vinden het belangrijk dat we een bijdrage leveren aan een betere wereld. Op onze MVO-pagina vind je hier meer over.