Waterbereiding

Contact

+31 88 9456 000

Wij staan voor u klaar
van maandag t/m vrijdag
van 08:00 t/m 17:00 uur
(op feestdagen zijn we gesloten)

Hoogefficiëntie techniek ontziet resources en verlaagt bedrijfskosten

Drinkwater- of proceswaterbereiding, koelwaterconditionering en optimalisering van was- en spoelinstallaties. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van waar water voor speciale toepassingen wordt behandeld. Continue uitdagingen zoals het stijgende gehalte vaste stoffen in het afvalwater, dat de bedrijfsomstandigheden voor installaties en apparaten moeilijker maakt, vragen om nieuwe en innovatieve manieren om de processen en de daarmee samenhangende producten te verbeteren. Daarbij komt nog de omgang met energie.

Met het oog op de wereldwijde klimaatverandering is een laag energieverbruik - en dus ook lage levenscycluskosten - nu en in de toekomst het thema dat de markt het meest bezighoudt. De door Wilo ontwikkelde hoogefficiënte techniek heeft hier een enorm potentieel om waterresources te ontzien en daarbij kosten te verlagen. Daarom worden er wereldwijd Wilo-pompen bij zulke toepassingen gebruikt.

Van openbare toepassingen tot een industriële oplossing

In zuiveringsinstallaties worden schadelijke bestanddelen uit het industriële afvalwater verwijderd. Om het afvalwater zo te zuiveren dat het weer zonder problemen voor de watervoorziening kan worden gebruikt, is een lang en duur proces noodzakelijk. De verantwoordelijken op dit gebied staan onder constante druk om kosten te besparen en moeten daarbij tegelijkertijd veel landspecifieke wetten en voorschriften naleven. Wilo biedt met de ontwikkelde hoogefficiënte techniek een enorm potentieel om zuinig om te gaan met waterresources en daarbij kosten te verlagen.

Wilo is ook competent op het gebied van drinkwaterbehandeling. Wilo-EMU Anlagenbau beschikt als installatiebouwer voor complete oplossingen over jarenlange ervaring op het gebied van drinkwaterbehandeling voor de planning en projectering en ook voor de complete uitvoering van de proces- en besturingstechniek.

Tot de dienstverlening van Wilo op het gebied van drinkwaterbehandeling behoren onder andere

  • ontijzeren en mangaan verwijderen
  • ontzuren (fysisch en chemisch)
  • membraanfiltratie (ultrafiltratie)
  • UV-desinfectie
  • actieve koolfiltratie