Contact

+31 88 9456 000

Wij staan voor u klaar
van maandag t/m vrijdag
van 08:00 t/m 17:00 uur
(op feestdagen zijn we gesloten)

Wilo-Rexa SOLID-Q | Wilo

Wilo-Rexa SOLID-Q

Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence - De intelligente installatie-oplossing voor een slim pompstation voor afvalwater

Uw voordelen
Wilo-Rexa SOLID

Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence - De intelligente installatie-oplossing voor een slim pompstation voor afvalwater

Het transport van ongereinigd afvalwater is vanwege het hoge gehalte aan vezel- en vaste stoffen altijd moeilijker en leidt daarom tot hogere bedrijfskosten. De nieuwe Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence onderscheidt zich door bedrijfsveiligheid, energie-efficiëntie en een hoge mate van digitale connectiviteit. De slimme combinatie voor een hoge rendabiliteit en meer comfort bij uw dagelijkse werk.


De voordelen voor u

 • Maximale bedrijfsveiligheid en lagere servicekosten speciaal bij het transport van onbehandeld afvalwater dankzij zelfreinigende eigenschappen
 • Verlaging van de energiekosten dankzij het hoge hydraulische rendement en de motortechnologie tot IE5 in natte en droge opstelling (vergelijkbaar met IEC TS 60034-30-2)
 • Corrosiebeveiliging door optionele Ceram-coating voor een lange levensduur in agressieve media
 • Optioneel Digital Data Interface (DDI) met geïntegreerde trillingsbewaking, gegevenslogger, webserver en digitaal typeplaatje voor een gemakkelijke bewaking en integratie in het systeem
 • Integreerbare Nexos Intelligence voor optimalisatie van de pompen en het systeem

Abwassersammlung- und Transport, Vogelperspektive Stadt bei Nacht

Water 4.0

Wilo-Rexa SOLID-Q: Het waterbeheer met de toekomst verbinden.

Dat is Water 4.0

 • Water 4.0 is het trefwoord, waarmee de intelligente en verbonden installaties als vierde trap van de revolutie in de watersector kunnen worden beschreven.
 • Water 4.0 plaatst digitalisering en automatisering op de voorgrond
 • Doel: Door verbinding van de watergebruiker met de componenten een toekomstbestendige waterinfrastructuur met het milieu en het watercircuit mogelijk te maken
 • Hoge transparantie voor watergebruiker, dekking van actuele behoeften

Daarom is de Wilo-Rexa SOLID-Q Water 4.0

 • De verbinding, overdracht en analyse van gegevens zijn centrale elementen van Water 4.0.
 • In het pompstation voor afvalwater staan vandaag de dag de onderwerpen betrouwbaarheid, efficiëntie en comfortabele connectiviteit in het middelpunt.
 • De geïntegreerde Nexos Intelligence voldoet aan de digitalisering en automatisering, doordat deze verstoppingen herkent en automatische spoelcycli start.
 • De Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence combineert de nieuwste ontwikkelingen op de gebieden hydraulica, motortechniek en elektronica met intelligente besturingssoftware.
 • Ze onderscheidt zich door bedrijfsveiligheid, energie-efficiëntie en een hoge mate van digitale connectiviteit.
 • Netwerkverbinding met het stationsnetwerk door geïntegreerde Ethernet-interface met standaard netwerkprotocollen en besturing door een geïntegreerde webserver.
 • Bewaking op afstand en documentatie van pomp, onderhoud- en sensorgegevens door de Digital Data Interface.
 • Ze kan in Master-Slave-volgorde een pompstation met maximaal vier pompen zelfstandig besturen en bevat een automatische modus ter reductie van verlies van buiswrijving en een energetisch geoptimaliseerde besturing.
 • Met de Ethernet-interface die voor het eerst in de pomp wordt geïnstalleerd, kan de installatie met de overige componenten van het slimme pompstation voor afvalwater communiceren en de gegevens voor verdere analyse aan een beheersysteem of een cloud overdragen.

Connectiviteit

Maak uw pompstation voor afvalwater intelligent. Comfort en connectiviteit in één oplossing.

Bedrijfsveiligheid

Maak uw pompstation voor afvalwater toekomstbestendig. Hoogste efficiëntie dankzij de nieuwste motor- en hydrauliektechnologieën.

Energie-efficiëntie

Stel nieuwe maatstaven bij het systeemrendement in het pompstation voor afvalwater. Gebruik de Nexos Intelligence met het gepatenteerde algoritme voor optimalisering van de energie-efficiëntie.

Nexos Intelligence

Funktionen der Nexos-Intelligenz bei Wilo-Rexa SOLID-Q
Wilo-Rexa SOLID-Q view inside pumping station

Ontdek hier de producteigenschappen van de Wilo-Rexa SOLID-Q

 • Omvangrijk moderne sensoren voor optimale toestandsbewaking en vroegtijdige foutherkenning
 • Hoogefficiënt SOLID-Q hydraulisch systeem met zelfreinigende eigenschappen
 • Geïntegreerde Nexos Intelligence met trillingsbewaking
 • IE5*-Motortechnologie (*in navolging van IEC TS 60034-30-2)
 • Motortemperatuurbewaking
 • Bewaking lagertemperatuur
 • Geïntegreerde dichtheidsbewaking

Key Facts

2,440,000 t

Meer dan 2.440.000 t vliesstoffen voor vochtige doeken worden jaarlijks in Europa geproduceerd.

11,000

Een nog niet zindelijk kind heeft vochtige babydoekjes nodig.

10%

Tot 10% van de wereldwijde energiebehoefte komt voor rekening van pompen.

50,000,000,000

Meer dan 50.000.000.000 toestellen zullen in 2020 met elkaar verbonden zijn.

48%

Lagere installatieverliezen tegenover een vergelijkbare Vortex-installatie met dezelfde bedrijfsveiligheid

20%

maximaal extra energiebesparingen door lagere leidingweerstandsverliezen dankzij Nexos LSI

De eerste

Tafvalwaterpomp met geïntegreerde Ethernet-interface en volledig grafische webinterface voor pompbewaking en -besturing

Wilo-Rexa SOLID-Q Fernüberwachung

Gegevensveiligheid

"U heeft de volledige controle over uw gegevens”.

In slimme netwerken gaat het altijd ook om de veiligheid van gevoelige gegevens.

 • De Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence is een communicatieve pomp bij een gegevensveiligheid die gelijktijdig compleet is.
 • De gebruiker beslist op elk moment zelf welke gegevens hij voor de overdracht vrijgeeft en heeft dus de volledige controle over zijn installatiegegevens.
 • Met de gestandaardiseerde netwerk-interface biedt de installatie alle mogelijkheden voor moderne communicatieverbinding en in combinatie met individuele toebehoren van de puur lokale communicatie in het pompstation via externe VPN-toegangen tot aan cloud-communicatie steeds het niveau dat voldoet aan de desbetreffende behoeften en veiligheidsvereisten.

Nexos LPI voor installaties met externe besturing.

 • Elke pomp heeft haar eigen webinterface
 • Opgave gewenste waarde door externe SPS
 • De pompen regelen druk of doorstroming automatisch
 • Elk pomp bestuurt haar eigen frequentie-omvormer en E/A-module
 • Ook voor sanering compatibel met externe SPS-installaties
 • Elke pomp is onafhankelijk
 • Eenvoudige integratie
Logical flow of information Nexos Lift Pump Intelligence for Wilo-Rexa SOLID-Q

Nexos LSI voor installaties zonder externe besturing.

 • Opgave gewenste waarde door de Nexos-installatie.
 • Hoofdpomp bestuurt tot maximaal drie andere pompen.
 • Elke pomp bestuurt haar eigen frequentie-omvormer.
 • Een master webinterface plus losse interfaces.
 • Geen extra SPS-besturing noodzakelijk.
 • Omvangrijke automatische programma's.
Logischer Informationsfluss Nexos Lift System Intelligence für Wilo-Rexa SOLID-Q

Tips & informatie

Voor Adviseurs

 • Sanering of nieuwbouw, met of zonder bestaande besturing - alles is mogelijk.
  De Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence is in verschillende montageniveaus beschikbaar en kan perfect op de behoeften in de toepassing worden aangepast. Afhankelijk van het soort project en de omvang van de nieuwbouw of sanering kan de installatie in montageniveau Nexos LPI zonder problemen in installaties met bestaande besturing worden geïntegreerd of neemt de besturing in montageniveau Nexos LSI direct zelf over. Daarmee heeft u altijd de passende omvang bij de hand.
 • Altijd de juiste keuze.
  De Wilo-Rexa SOLID-Q is in principe toerengeregeld, dat betekent dat de waaiers niet mechanisch op het bedrijfspunt worden aangepast. Het voordeel hiervan is dat het hydraulisch rendement bij de bedrijfspuntaanpassing vrijwel constant blijft en de installatie ook later nog een hogere flexibiliteit vertoont. In tegenstelling tot het aanpassen blijft de bedrijfsveiligheid van de waaier bestaan. Zelfs wanneer het exacte bedrijfspunt niet bekend is, bent u met deze installatie altijd aan de veilige kant.
 • De juiste pomp voor de sanering van de installatie.
  De combinatie van hoogefficiënte hydraulica en motor brengt een duidelijk hoger installatierendement bij een gelijkblijvende functionele veiligheid tot stand, vergeleken met de Vortex-pomp. Dankzij de elektronische functies neemt de energie-efficiëntie nog toe, zowel dankzij de door spoelcycli nog zuiverder hydraulica alsook dankzij de intelligente hoogefficiënte besturing in de variant Nexos LSI. Voor saneringen van installatie met de focus op energie-efficiëntie heeft u dus een optimale oplossing onder één dak.
 • Wij vereenvoudigen de planning.
  In het montageniveau Nexos LSI bevindt zich de meerpompsbesturing in de pomp, u hoeft geen externe SPS in te plannen. Voor uw klanten verhoogt u hiermee het redundantieniveau, omdat elke pomp een besturing bezit en in geval van nood automatisch van de ene naar de andere besturing wordt omgezet. Gebruik de mogelijkheid een vereenvoudigde planning met verhoogde functionele veiligheid te verbinden.
 • Bespaar energie.
  Met Nexos LSI heeft u ook de beschikking over een automatisch programma voor de energie-efficiënte pompbesturing. De High-Efficiency (HE) Controller stelt de pomp op het energetisch optimale toerental in de toepassing in. De daardoor gereduceerde wrijvingsverliezen in de leiding leveren een energiebesparing van nog eens maximaal 20 procent op. Hoe hoog de besparing in uw concrete geval daadwerkelijk is, berekenen wij graag voor u.

Voor Eindgebruikers

 • Altijd volledige controle.
  Met de Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence heeft u altijd over alles het overzicht. Voor de eerste keer beschikt een afvalwaterdompelpomp over een geïntegreerde Ethernet-interface met geïntegreerde volledig grafische webserver als bedieningsinterface. Deze stelt u alle sensorgegevens en parameters, maar ook de bedrijfsuren en alle gegevens op het typeplaatje ter beschikking. Daarbij kunt u de gebruikte sensorgegevens inclusief de ingebouwde trillingsbewaking zelfs als grafiek laten weergeven en daardoor eenvoudig conclusies met betrekking tot de toestand van uw installatie trekken. De intuïtieve menu-opbouw met ingebedde hulpteksten maakt voor het eerst de volledige functionaliteit van de pompbesturing via een touch-panel of uw pc ter plaatse of op afstand mogelijk.
 • Uitgerust voor de toekomst.
  Wilt u door modernisering de bedrijfsveiligheid van uw installatie verhogen, energetisch saneren en ook de besturingstechniek op de nieuwste stand brengen? Als gecombineerde installatie biedt de Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence al deze voordelen in één product aan. Zo brengt u uw pompstation voor afvalwater in slechts één keer weer op de meest recente stand.
 • Eenvoudige integratie van klantgegevens in het beheersysteem.
  De Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence biedt een in deze orde van grootte nog nooit vertoonde mate aan sensoren - van de lekkage via wikkelings- en lagertemperaturen tot aan de geïntegreerde trillingsmeting. In de geïntegreerde webinterface kunnen de gegevens inzichtelijk worden weergegeven en geanalyseerd. Dankzij de geïntegreerde Ethernet-interface en de toegepaste standaardprotocollen integreert u deze gegevens ook kinderlijk eenvoudig in uw beheersysteem - of in uw cloud-toepassing. Het losse onderdeel van de bekabeling van sensoren valt weg.
 • Reductie van de bedrijfskosten.
  De Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence biedt u als installatie-oplossing bijzonder lage bedrijfskosten. U bespaart aan de ene kant energiekosten dankzij het zeer hoge rendement van de installatie en de optionele regeling van energie-efficiëntie ten opzichte van een vergelijkbare conventionele installatie, aan de andere kant bereikt u dankzij de bijzonder hoge bedrijfsveiligheid duidelijk gereduceerde onderhoudskosten. Dankzij de geïntegreerde verstoppingsherkenning met automatische spoelcycli raakt de pomp niet alleen minder vaak verstopt, maar reinigt ze zich ook voortdurend zelf en functioneert dus duidelijk vaker op het gedimensioneerde hydraulisch rendement vergeleken met andere pompsystemen.

Voor Installatiebouwers & Service

 • Eenvoudige inbedrijfname.
  De Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence kan dankzij de geïntegreerde Ethernet-interface en de toegepaste standaardprotocollen bijzonder eenvoudig in bedrijf worden genomen. Het losse onderdeel van de bekabeling van sensoren valt weg, omdat de signalen digitaal via de busleiding worden overgedragen. U hoeft alleen maar de IP-adressen van de componenten in te stellen, de verdere inrichting vindt volledig via de webserver van de pomp plaats, inclusief de anders zeer ingewikkelde parametrering van de frequentie-omvormer.
 • Bewaking kinderlijk eenvoudig.
  De nieuwe Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence biedt een in deze orde van grootte nog nooit vertoonde mate aan sensoren - van de lekkage via wikkelings- en lagertemperaturen tot aan de geïntegreerde trillingsmeting. In de geïntegreerde webinterface kunnen de gegevens inzichtelijk worden weergegeven en geanalyseerd. Dankzij de geïntegreerde Ethernet-interface en de toegepaste standaardprotocollen integreert u de installatie comfortabel met de andere componenten in de installatie en integreert u de gegevens ook kinderlijk eenvoudig in uw beheersysteem - of in uw cloud-toepassing. Op deze manier zijn ook gedetailleerde analyses op afstand zeer eenvoudig - de ideale basis voor uw bewakings- en service-aanbod.
 • Alle gegevens bij de hand - dankzij het onderhoudslogboek.
  De geïntegreerde webserver van de Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence biedt naast besturings- en bewakingsfuncties ook een geïntegreerd installatie- en onderhoudslogboek, waarin u alle belangrijke gebeurtenissen kunt noteren en zelfs foto's of video's kunt opslaan. Op deze manier kan de volledige onderhoudsgeschiedenis worden nagegaan en uniek aan de pomp worden gekoppeld, ook wanneer deze voor onderhoud in uw werkplaats is.

FAQ

Is het systeem compatibel met mijn installatie?

Ja, mechanisch past ook de nieuwe installatie bij de Wilo-inhanginrichting. Door het gebruik van de Ethernet-standaard Modbus TCP of OPC UA via een met de gangbare standaards compatibele gegevenskabel is ook elektrisch de hoogste mate aan compatibiliteit gewaarborgd. Als de installatie nog niet over Ethernet-componenten beschikt, kan de installatie ook via analoge of digitale ingangen op de frequentie-omvormer of een externe E/A-module worden bestuurd.

Heb ik absoluut een frequentie-omvormer nodig?

Ja, de permanente magneetmotor (te herkennen aan de toevoeging P4 of P5) heeft voor het bedrijf per pomp absoluut een frequentie-omvormer nodig. Bovendien kunnen de in de pomp geïntegreerde, intelligente besturingsfuncties van de Nexos Intelligence enkel met behulp van een frequentie-omvormer worden verwezenlijkt.

Heb ik voor de besturing nog andere externe componenten nodig?

Afhankelijk van welk montageniveau en functionaliteit u wilt gebruiken, worden externe componenten zoals bijvoorbeeld E/A-modules, niveausondes en dergelijke toegepast. Bovendien kan de installatie op verschillende manieren worden uitgebreid, zodat afhankelijk van de gewenste besturingsomvang verschillende systeemmodules kunnen worden geïntegreerd.

Kan ik het systeem in mijn bestaande beheersysteem integreren?

Ja, via de gegevensleiding met de netwerkprotocollen Modbus TCP of optioneel OPC UA kunt u de installatie in een IP-gebaseerd beheersysteem integreren. Het is ook mogelijk om de installatie met behulp van busomvormers of E/A-modules met relaisuitgangen met oudere beheerstechniek te verbinden.

Moet ik de installatie absoluut met een cloud verbinden?

Nee, wat betreft het pure bedrijf is de installatie bedoeld voor een lokaal installatienetwerk en is er niet per se een verbinding naar buiten noodzakelijk. U heeft echter de mogelijkheid de installatie via VPN-verbindingen of met behulp van een cloud-gateway voor toegang of bewaking op afstand te gebruiken.

Hoe zit het met de IT-veiligheid bij deze installatie?

In principe is er in de installatie geen wijziging van parameters mogelijk zonder de authenticatie door middel van een wachtwoord. Als er bij een firmware-update iets fout gaat, is de elektronicamodule voorzien van een tweede systeempartitie, zodat de besturing functioneel blijft. En zelfs bij een volledige uitval van de elektronicamodule is altijd nog een noodbedrijf via de frequentie-omvormer mogelijk, zelfs in een explosieve omgeving, dankzij de onafhankelijke overtemperatuuruitschakeling.

Hoe ingewikkeld is de inbedrijfname met al die elektronica?

Zo eenvoudig als bij geen enkele besturing ooit tevoren. U hoeft enkel de IP-adressen toe te wijzen en eventueel de gewenste waarden voor de niveauregeling in te voeren. De parametrering van de frequentie-omvormer voert de pomp zelf uit - met een druk op de knop en volledig automatisch. Als u toch extra handmatige instellingen wilt uitvoeren, kunt u vrijwel alle parameters van de installatie individueel aanpassen.

Wat doe ik als mijn toepassing verandert?

Bij de Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos Intelligence wordt het bedrijfspunt via het toerental ingesteld. U blijft dus flexibel zonder de waaier te moeten vervangen, ook wanneer voorwaarden zich duidelijk veranderen. Via software is bovendien een upgrade van de elektronische functies en de Nexos Intelligence mogelijk - als uw eisen zich veranderen, kan de functionaliteit op uw nieuwe behoeften worden aangepast..

The Wilo-Assistant - The app for everyone

The redesigned Wilo-Assistant app makes the entire world of high-efficiency pump technology available on smartphones and tablets for HVAC installers, technical building equipment consultants and pump operators.

The new design and the intuitive user experience provide even better support for your day-to-day work. New functions and connective solutions add to the range of features already offered by the previous Wilo-Assistant. That way, users can find what they need even faster, and get support with:

- Consultation and selection

- Customer consultation

- Installation and commissioning

- Remote control and maintenance

Download on the App Store (iOS)Android App on Google play

Contact

Heeft u vragen of advies nodig over de Wilo-Rexa SOLID-Q? Vul dan gewoon het contactformulier in, waarna wij contact met u opnemen

Wilo Kontaktformular
Seriebeschrijving
Wilo-Rexa SOLID-Q

Bouwtype

Afvalwaterdompelpomp zonder en met actief koelsysteem voor transport van onbehandeld afvalwater voor continu bedrijf in stationaire en transportabele natte opstelling en stationaire droge opstelling.

Toepassing

Transport van

 • Onbehandeld afvalwater met fecaliën en langvezelige bestanddelen
 • Afvalwater met fecaliën
 • Proceswater

Uitrusting/functie

 • Oppervlaktegekoelde of zelfkoelende motoren met actief koelsysteem
 • Asynchroonmotoren tot rendementsklasse IE3
 • Permanente magneetmotor tot rendementsklasse IE5
 • Langswaterdichte kabelinvoer

Type-aanduiding

Bijv.:

Wilo-Rexa SOLID-Q15-98A + FKT 20.2M-4/32GX-P4

Hydraulica:

SOLID-Q15-98A

SOLID

Afvalwaterdompelpomp met SOLID-hydraulica

15

x10 = nominale doorlaat drukstuk bijv. DN 150

98

Vermogenswaarde

A

Materialen

 • A = standaard
 • B = corrosiebescherming 1
 • D = abrasiebescherming 1

T

SOLID-waaier

 • T = gesloten tweekanaalswaaier
 • G = halfopen éénkanaalwaaier
 • Q = halfopen tweekanaalswaaier

Motor:

FKT 20.2M-4/32GX-P4

FKT

Motortype:

T = oppervlaktegekoelde motor zonder koelsysteem

FK, FKT, HC = zelfkoelende motor met actief koelsysteem

20

Maat

2

Onderscheidingsgetal

M

Asuitvoering

M = standaarduitvoering

L = versterkte uitvoering

4

Aantal polen

32

x10 = pakketlengte in mm

G

Afdichtingsuitvoering:

G = twee afzonderlijke mechanische afdichtingen

K = blokafdichtingscassette met twee mechanische afdichtingen

X

Met Ex-goedkeuring

P4

Motortype

 • E = asynchroonmotor
 • P = permanente magneetmotor
 • 4 = IE-klasse (in navolging van ISO 60034-30)

Technische gegevens

 • Netaansluiting: 3~400 V, 50 Hz
 • Bedrijfssituatie ondergedompeld: S1
 • Bedrijfssituatie niet-ondergedompeld: S1 (FK-, FKT-, HC-motor) resp. S2 (T-motor, vermogensafhankelijk)
 • Beschermingsklasse: IP68
 • Mediumtemperatuur: 3…40 °C, hogere temperaturen op aanvraag
 • Vrije doorlaat:
  • T-waaier: 78x105…150x150 mm
  • G-waaier: 80 resp. 90 mm
  • Q-waaier: 78 mm
 • Max. dompeldiepte: 20 m

Materialen

 • Behuizingsdelen: EN-GJL-250 of EN-GJS-500-7
 • Waaier: EN-GJL-250 of EN-GJS-500-7
 • Statische afdichtingen FPM
 • Afdichting aan pompzijde: SiC/SiC
 • Afdichting aan motorzijde: FPM, kool/keramiek of SiC/SiC
 • As: Roestvrij staal 1.4021

Constructie

Afvalwaterdompelpomp als overstroombaar blokaggregaat voor de stationaire en transportabele natte en droge opstelling. De transportabele opstelling is typeafhankelijk mogelijk.

Hydraulica

De afvoer aan de perszijde is als horizontale flensverbinding uitgevoerd. De maximaal mogelijke droge stof bedraagt max. 8 %. De volgende waaiervormen worden gebruikt:

 • T = gesloten tweekanaalswaaier
 • G = halfopen éénkanaalwaaier
 • Q = halfopen tweekanaalswaaier

Bij de SOLID-G- en SOLID-Q-waaier kan de spleet tussen zuigaansluiting en waaier worden afgesteld. Hierdoor blijft de efficiëntie van het hydraulische systeem gelijk.

Motor

Voor de aandrijving worden dompelmotoren met passieve en actieve koeling gebruikt:

 • T-motoren (oppervlaktegekoelde motoren) hebben een passieve koeling. Ze geven hun afvalwarmte via de huisdelen direct aan de omgevende vloeistof af. De motoren kunnen daarom worden ondergedompeld in continu bedrijf (S1) en niet-ondergedompeld, vermogensafhankelijk, in kortstondig bedrijf (S2) worden ingezet.
 • FK-, FKT- en HC-motoren zijn zelfkoelend en hebben een actief koelsysteem. De afvalwarmte wordt via het koelmiddel (witte olie of water-glycolmengsel) naar een geïntegreerde warmtewisselaar geleid. Deze geeft dan de afvalwarmte aan de omgevende vloeistof af. Daarom zijn deze motoren voor het continue bedrijf (S1) in ondergedompelde en niet-ondergedompelde toestand geschikt.

Alle motoren hebben een afdichtingsruimte die de motor beschermt tegen het naar binnendringen van vloeistof. Deze is van buiten toegankelijk en kan optioneel met een afdichtingsruimte-elektrode bewaakt worden. Alle gebruikte vulvloeistoffen zijn potentieel biologisch afbreekbaar en vormen geen bedreiging voor het milieu.

Aanvullend zijn er afhankelijk van het vermogen ook hoogefficiënte motoren beschikbaar:

  • Asynchroonmotoren met rendementsklasse IE3*
  • Permanente magneetmotoren met rendementsklasse IE4/5*

* (IE3/4 = in navolging van IEC 60034-30, IE5 = in navolging van IEC TS 60034-30-2)

De kabelinvoer van de motor is langswaterdicht, de kabellengtes zijn individueel configureerbaar.

Afdichting

Afhankelijk van het motortype zijn de volgende varianten voor de medium- en motorzijdige afdichting mogelijk:

 • Variant G: twee onafhankelijk werkende mechanische afdichtingen
 • Variant K: blokafdichtingscassette met twee onafhankelijk werkende mechanische afdichtingen

Toestand bij levering

 • Afvalwaterdompelpomp
 • voedingskabel met vrij kabeleinde
 • Gemonteerde toebehoren
 • Bedrijfs- en onderhoudshandboek
Downloads

Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Art.-nr. 6086012
Uitgave 2019-10
Paginaformaat 209.9 x 297.0 mm
Aantal pagina's 60
PDF (3 MB)

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Art.-nr. 6086014
Uitgave 2019-10
Paginaformaat 209.9 x 297.0 mm
Aantal pagina's 60
PDF (3 MB)

Wilo DDI-I

Art.-nr. 6086017
Uitgave 2020-12
Paginaformaat 209.9 x 297.0 mm
Aantal pagina's 104
PDF (8 MB)

Certificeringsboekje

Wilo T motor + EMU FA#Wilo T motor + Rexa SUPRA#Wilo T motor + Rexa SOLID

Art.-nr. 6072704
Uitgave 2021-07
Paginaformaat 209.9 x 297.0 mm
Aantal pagina's 116
PDF (10 MB)

Wilo FKT motor + EMU FA#Wilo FKT motor + Rexa SUPRA#Wilo FKT motor + Rexa SOLID

Art.-nr. 6074691
Uitgave 2021-07
Paginaformaat 209.9 x 297.0 mm
Aantal pagina's 96
PDF (9 MB)