Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten

Wat is het rendement van een centrifugaalpomp?

Het rendement van elke machine is de verhouding van het afgegeven vermogen vergeleken met het opgenomen vermogen. Deze verhouding wordt met de Griekse letter η (eta) aangeduid.

Er zijn twee manieren om het rendement te achterhalen:

Rendement centrifugaalpomp achterhalen via product selectie programma

Het exacte hydraulische rendement is eenvoudig te achterhalen via Wilo-Select, het productselectieprogramma van Wilo. Door het ingeven van het werkpunt en mogelijk andere installatie specifieke kenmerken ontstaat er een lijst met mogelijke pompen. Door een pomp te selecteren, verschijnt direct de pompkarakteristiek. In een van de grafieken is een grafiek met het hydraulische rendement direct zichtbaar.

Is de grafiek met het hydraulische rendement niet zichtbaar? Klik dan op de tab “Diagraminstellingen” en controleer of het vinkje bij “Hydraulisch rendement weergeven” aan staat. Zo niet, zet deze dan direct aan om het inzichtelijk te maken.

Rendement centrifugaalpomp zelf berekenen

Omdat er geen aandrijving zonder verlies bestaat, is η daarom altijd kleiner dan 1 (100%). Bij een verwarmingscirculatiepomp bestaat het totale rendement uit het motorrendement ηM (elektrisch en mechanisch) en het hydraulische rendement ηP. De vermenigvuldiging van deze beide waarden resulteert in het totale rendement ηtot.

Formule voor het bereken van het totale pomprendement.

Formule om het totale pomprendement van een centrifugaalpomp te berekenen

Deze rendementen kunnen bij de verschillende pomptypen en pompgrootten ver uiteen liggen. Voor natloperpompen liggen de rendementen ηtot tussen 5% en 54% (hoogrendementpomp), voor droogloperpompen ligt de ηtot tussen 30% en 80%.

Ook binnen de karakteristiek van de pomp verandert het rendement op elk punt van haar curve tussen nul en een maximale waarde.

Als de pomp tegen een gesloten ventiel werkt, wordt er weliswaar een hoge pompdruk bereikt, maar omdat er geen water stroomt, is het effect van de pomp nul. Hetzelfde geldt bij een open leiding. Ondanks een grote hoeveelheid water wordt er geen druk opgebouwd en wordt er dus geen rendement bereikt.

Een pomp werkt nooit alleen op één enkel gedefinieerd punt. Daarom moet er bij het ontwerp op worden gelet dat het bedrijfspunt van de verwarmingspomp zich voor het grootste gedeelte van de verwarmingsperiode in het middelste derde deel van de pompkarakteristiek bevindt. Dan werkt de pomp in het gebied met het beste rendement.

Het pomprendement wordt met behulp van de volgende formule bepaald:

Formule om het rendement van een centrifugaalpomp te berekenen

Formule om het rendement van een centrifugaalpomp te berekenen

  • ηP = pomprendement;
  • Q = debiet in m³/h;
  • H = opvoerhoogte in m;
  • P2= vermogen bij de pompas in kW;
  • 367= omrekeningsconstante;
  • p = dichtheid van het pompmedium in kg/m³.

Het rendement (of het vermogen) van een pomp is afhankelijk van de constructie hiervan.