Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten

Welke type centrifugaalpomp heb ik nodig?

Centrifugaalpompen zijn er in vele verschillende soorten en maten. Om de juiste keuze te kunnen maken is het handig te weten welke types er zijn.

Centrifugaalpompen en types van aanzuiging

Zelfaanzuigende centrifugaalpomp

Een zelfaanzuigende pomp is tot op zekere hoogte in staat om de zuigleiding te ontluchten,

d.w.z. lucht te evacueren. Bij inbedrijfstelling moet de pomp eventueel meerdere malen worden gevuld. De max. zuighoogte bedraagt theoretisch 10,33 m en is afhankelijk van de luchtdruk (101 hPa = normaal).

Technisch gezien is echter slechts max. 7-8 m zuighoogte Hs bereikbaar. Deze waarde omvat niet alleen het hoogteverschil van het diepst mogelijke wateroppervlak tot aan de aanzuigopening van de pomp, maar ook de weerstandsverliezen in aansluitleidingen, pomp en appendages.

Bij het selecteren van de pomp moet erop gelet worden dat de aanzuighoogte Hs in de berekening van de opvoerhoogte negatief moet worden ingerekend.

De zuigleiding dient minimaal met de nominale doorlaat van de pompaansluiting, indien mogelijk een waarde groter, te worden aangelegd en deze dient zo kort mogelijk gehouden te worden.

Bij een lange zuigleiding ontstaan er verhoogde wrijvingsweerstanden waardoor de zuighoogte Hs zeer nadelig wordt beïnvloed.

De zuigleiding moet constant stijgend naar de pomp toe worden aangelegd en bij gebruik van slangmateriaal als zuigleiding moet de voorkeur worden gegeven aan spiraalzuigslangen (dichtheid, sterkte). Lekkages moeten absoluut worden vermeden, omdat de pomp anders beschadigd kan raken en er bedrijfsstoringen kunnen optreden.

Centrifugaalpomp met filter

Bij zuigbedrijf is een terugslagklep ter voorkoming van leegloop van de pomp en de zuigleiding aan te bevelen. Een voetventiel met zuigkorf beschermt bovendien de pomp en de hierachter gekoppelde systemen tegen grove verontreinigingen (bladeren, hout, stenen, ongedierte enz.). Kan er geen voetventiel worden gebruikt, dan moet bij zuig- bedrijf een terugslagklep/-ventiel voor de pomp (pompaanzuigopening) worden geïnstalleerd.

Zuighoogte van de pomp

Zuighoogte van de pomp

Plaatsing van de zuigleiding

Plaatsing van de zuigleiding

Zuigbedrijf

Zuigbedrijf

Normaalzuigende centrifugaalpomp

Een normaalzuigende pomp is niet in staat om lucht uit de zuigleiding te evacueren. Bij normaal aanzuigende pompen moeten de pomp en de zuigleiding altijd compleet gevuld zijn.

Als er lucht door lekken, bij de stopbus van een afsluiter of door een niet-sluitend voetventiel in de zuigleiding, in de pomp terechtkomt, moeten de pomp en de zuigleiding weer opnieuw worden gevuld.

Centrifugaalpomp met meerdere waaiers

Typische constructiekenmerken van hogedruk centrifugaalpompen zijn de geschakelde opbouw met waaiers en trapsgewijze kamers.

Het debiet van een pomp is o.a. afhankelijk van de grootte van de waaiers. Voor de opvoerhoogte van hogedruk centrifugaalpompen zorgen meerdere, achter elkaar geplaatste waaiers/leiwielen. Hier wordt de bewegingsenergie deels in de waaier en deels in het hierachter geplaatste leiwiel in druk omgezet.

Door de meerdere trappen kunnen de hogedruk centrifugaalpompen drukniveaus bereiken, die bij het gebruik van ééntraps lagedruk centrifugaalpompen onhaalbaar zijn.

Zeer grote typen kunnen zelfs 20 trappen hebben. Daarmee kunnen opvoerhoogten tot 250 m worden bereikt. De beschreven hogedruk centrifugaalpompen behoren bijna uitsluitend tot de familie van de droogloperpompen. In de afgelopen tijd is men erin geslaagd om deze ook met natlopermotoren uit te rusten.