Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning

Jernbanestasjonen «Praterstern» er et meget godt besøkt knutepunkt med ca. 100 000 reisende per dag. (Foto: ÖBB / Robert Deopito)

Sentralstasjon Nordbahnhof i Wien satser på nettovervåkning av sitt heveanlegg

Med rundt 25 000 boliger, 5 000 bygninger og mer enn 1 000 jernbanestasjoner og holdeplasser, er Østerrikes føderale jernbaner (ÖBB) blant de største eiendomseier i alperepublikken. Omtrent 760 godt utdannede spesialister holder infrastrukturen i funksjon døgnet rundt. Velfungerende, nettbaserte tjenester sørger for at den vanskelige avløpshåndteringen sikres i den nordlige jernbanestasjonen «Praterstern» i Wien. Både pumpene og nettverksinfrastrukturen er fra Wilo. Komplekset ble totalrenovert i 2008 og tilbyr reisende en hyggelig atmosfære, som også inkluderer sanitærfasiliteter. For å sikre maksimal effektivitet, driftssikkerhet og ytelse, besluttet ÖBB å bruke et nytt Wilo «EMUport»-heveanlegg.

Få vite mer

Toalettene på jernbanestasjonen – en spesiell utfordring

«Tilgangssystemer, rengjøringspersonale og tilsynsansatte sørger for den estetiske kvaliteten på sanitæranlegg, men funksjonen må også sikres,» forklarer Andreas Coufal fra Wiener Technikmanagement ved ÖBB. Og i sanitæranlegg med høy gjennomstrømning av besøkende er det ikke alltid lett å sørge for at de fungerer: På toalettet kvitter brukerne seg gjerne med ulike gjenstander som kan sette avløpspumper ut av drift. Dette har tilsvarende ubehagelige bivirkninger for påfølgende besøkende. «Tidligere måtte vi gjennomføre flere reparasjoner per uke for å få faststoffene ut av pumpene,» forteller Coufal.

Skillesystem for tørrstoffer til pumpebeskyttelse

Wilos heveanlegg «EMUport» reduserte risikoen for blokkering betydelig. I den nybygde sentralstasjonen i Wien sikrer 21 «EMUports» allerede avløpshåndteringen. «Basert på disse gode erfaringene har vi bestemt oss for å installere skillesystem for tørrstoffer også på stasjonen ‘Praterstern’,» tilføyer Coufal.

I det Wilo-utviklede skillesystemet for tørrstoffer strømmer spillvann først inn i en tank, hvor et gitter fanger opp faststoffene. Dette forbehandlede spillvannet strømmer så gjennom en stasjonærpumpe og samles i et reservoar. Så snart et forhåndsdefinert fyllenivå nås, pumpes spillvannet fra reservoaret tilbake i faststoffbeholderen. Derfra transporteres faststoffene via trykkledningen inn i rørnettet. Anlegget består av to separasjonskamre for tørrstoffer og pumper. Disse går i skift, men drives kontinuerlig ved feil eller vedlikehold, slik at man sikrer en så godt som uavbrutt avløpshåndtering.

Få vite mer

Regelmessige funksjonstester og forebyggende service er nøkkelen til levetiden

I skillesystemet for tørrstoffer holder pumpehydraulikken materialer med høyt blokkeringspotensial borte, men heveanleggets pumper krever allikevel regelmessig vedlikehold og service. DIN EN 12056-4-standarden angir konkrete intervaller og tiltak for dette. For kommersiell bruk må systemet få ettersyn av en kvalifisert tekniker hver tredje måned. I tillegg må driftsansvarlig kontrollere heveanlegget for driftsdyktighet én gang i måneden ved å observere minst to brytersykluser.

Da ÖBB har mange eiendommer, er dette en enormt arbeidskrevende oppgave. «Bortsett fra dette, medfører en så intensiv bruk som på en jernbanestasjon flere forstyrrelser i løpet av en måned,» forteller Andreas Coufal om misbruk av sanitære anlegg for avfallshåndtering. «WiloCare»-konseptet er derfor basert på to søyler: Standardisert vedlikehold og service i henhold til DIN EN 12056-4, samt forebygging ved hjelp av anleggsovervåking i sanntid. Til dette formål er heveanlegget utstyrt med ekstra sensorer, disse sender anleggsparametere til en Wilo Cloud via en kommunikasjonsboks. «Av hensyn til datasikkerhet jobber vi med vårt eget nettbaserte system,» presiserer Niko Kösling. «Det analyserer alle kritiske driftsparametere i sanntid. Hvis en pumpe har et uvanlig høyt effektbehov, kan Wilo-serviceteknikere lokalisere problemet ved hjelp av dataanlegget og løse det på stedet, før det oppstår driftsavbrudd.»

Avhengig av valgt servicepakke, faktureres arbeidsinnsatsen i tillegg til avtalt pakke, eller den er allerede inkludert i serviceavgiften. «I tillegg til teknisk åpenhet gjennom den månedlige statusrapporten, gir dette også en kalkulerbar oversikt over kostnadene,» sier den driftsansvarlige, Andreas Coufal, og mener at det også er en økonomisk fordel. Utover det opplever eget personale en avlastning.«Regelmessige funksjonstester og forebyggende vedlikehold er avgjørende for levetiden,» sier Thomas Huber, serviceleder hos WILO Pumpen Österreich GmbH. «Hvis det ikke tas tilstrekkelig hensyn til dette arbeidet, varer pumpene ikke så lenge og de faktiske livsløpskostnadene øker, uavhengig av produsenten.» Dette vet Huber av erfaring.

(2016_05_20 Steuerung Hebeanlage) Die Hebeanlage ist sowohl an das Kanalnetz angeschlossen – ca sechs Meter unter der Rückstauebene – als auch an das Datennetz. Die Online-Überwachung durch den Service „WiloCare“ erhöht die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Anlage beträchtlich. (Foto: ÖBB/ Andreas Coufal)

Heveanlegget er koblet både til rørnettet – som ligger ca. seks meter under selvfallsnivået – og til datanettet. Anleggets driftssikkerhet og levetid har økt betydelig siden den nettbaserte overvåkningstjenesten via «WiloCare» ble tatt i bruk. (Foto: ÖBB / Andreas Coufal)

Digitalisering støtter overvåkning

Siden man installerte «EMUports» med skillesystem for tørrstoffer, har behovet for serviceinnsats blitt redusert med rundt 50 prosent. Etter at det ble tatt i bruk overvåkning via »WiloCare» har det heller ikke oppstått noen betydelige feil, da denne tjenesten optimaliserte driftsparametere og eliminerte potensielle feil. Dessuten gjør det regelmessige vedlikeholdsarbeidet, utført av Wilos spesialiserte teknikere, og rettidige inspeksjoner av tankene for tørrstoffer, utført av ÖBB-ansatte, at driften er trygg.

Sanitæranleggets funksjonsdyktighet og renslighet er et viktig bidrag til å «blankpolere» inntrykket av jernbanestasjonen Wiener Nordbahnhof, og publikumsmagneten Prater som ligger i umiddelbar nærhet, for de rundt 100 000 reisende per dag.

Checkliste Wilo Care

‘WiloCare’

De tre tilbudte servicepakkene er rettet mot «sensitiv» pumpebruk – det gjelder også ved leie. Trykkøkningsanlegg og spillvannanlegg er klassiske eksempler på dette, da driftsavbrudd i hvert tilfelle fører til komplikasjoner for forsyning og avfallshåndtering, og ofte resulterer i høye reparasjonskostnader. Det å sikre pumpeanleggets effektivitet både teknisk og økonomisk, for nye og eksisterende anlegg, er det viktigste målet for den nettbaserte tjenesten.

Få vite mer.
Data og fakta
Prosjekt Nordbahnhof Praterstern
Wien
Österreich
Fullføring 2016
Byggherre Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB)
Nordbahnstraße 50
Wien
Österreich
www.oebb-immobilien.at
Installerte produkter Wilo-EMUport CORE