Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter

Kloakkrenseanleggets effektivitet har økt enda mer.

Det kommunale kloakkrenseanlegget AWZI behandler spillvann for rundt 190 000 innbyggere i den nederlandske byen Almere. Målet var å skreddersy driften av det biologiske rensestadiet ved hjelp av en moderne senkbar omrører og skape et enda mer effektivt anlegg. Takket være Wilos Try & Buy-tjeneste var kloakkrenseanlegget ikke bare i trygge hender når det gjaldt pålitelig anleggsdrift, men også når det gjelder utskifting og kostnader.

Pålitelighet og effektivitet i permanent drift er rett og slett utfordringen

Den nye senkbare omrøreren fra Wilo reduserer anleggets energikostnader, takket være den høyeffektive motorteknologien, og sikrer samtidig en sikker kontinuerlig drift i et svært kritisk driftsområde. For å muliggjøre den nødvendige røreffekten i hele bassenget, måtte dimensjonering og posisjonering av de brukte røremekanismene koordineres optimalt.

„Try & Buy“ – velg med overbevisning

Spesielt store investeringer vil være godt gjennomtenkte. For å ta den riktige beslutningen, tilbyr Wilo med sin Try & Buy-tjeneste en test i forkant: I tre måneder ble to senkbare omrørere stilt til disposisjon i Almere og maskinene ble kontrollert hver halvannen måned. Dermed kunne tilpasningene utføres raskt. Målet var å la kunden teste produktene grundig i sin daglige rutine. I følsomme områder som kloakkrenseanlegg bør det kun brukes produkter som er hundre prosent overbevisende.

Resultatet – kunden var meget fornøyd

Ingen av de senkbare omrørerne viste tegn på slitasje eller teknologisk svekkelse under testen. I tillegg oppnådde man ønsket effektivitetsforbedring: Allerede ved den første inspeksjonen viste Wilo-produktet en besparelse på omtrent 0,9 kW. I permanent drift over 365 dager er dette en årlig besparelse på 876 euro per røremekanisme. I dette tilfellet vil besparelsen utgjøre opptil EUR 1 752 per år.

«Kunden var helt overbevist av våre produkter. Med Try & Buy-tjenesten står kunden på trygg grunn med sine investeringer,» sier Ron Uijlenbrook, som er Business Unit Manager for kommunal og industriell vannforsyning, og fornøyd med de positive resultatene.

«Med Try & Buy er man på den sikre siden.» Herr Bart van der Stoep

Det er akkurat slik kunden ser på dette i Almere:

„Vi er svært fornøyd med resultatene fra de leverte rørmekanismene, de overgikk faktisk vår forventning. Vi likte også veldig godt den tre måneders testperioden i forkant,» forklarer Bart van der Stoep, som er driftsansvarlig for kloakkrenseanlegget.

Disse senkbare omrørerne er i bruk døgnet rundt på alle årets 365 dager – produktets pålitelighet og effektiv drift er da noe av det aller viktigste. Innenfor vannforsyning vil det også i fremtiden være behov for å investere i oppgraderinger av eksisterende anlegg, for å oppnå best mulig renseeffekt, samtidig som energikostnadene skal holdes lave.

Med Try & Buy-tjenesten tester kundene produktene i opptil seks måneder og kan dermed bestemme seg uten investeringsrisiko.

Data og fakta
Prosjekt Kommunale Kläranlage AWZI
Almere
Niederlande
Fullføring 2015
Installerte produkter Wilo-EMU TR 212