Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning

Ny bygning til Hamburgs hovedkontor for byutvikling og miljø (BSU):

Etter en fargerik fasade som fanger blikket, er bruk av jordvarme i en kombinasjon med varmeaktive belegg og godt gjennomtenkte utluftingssystemer det som fortjener mest oppmerksomhet ved hovedkontoret for byutvikling og miljø (BSU). Når det gjelder miljøvennlig varmeforsyning, kjøling og vannforsyning, spiller den høyeffektive pumpeteknikken fra Wilo en sentral rolle.

I bedriften «Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung» (LGV) jobber nesten 1 500 ansatte på mer enn 61 000 m2 gulvareal. Bygningskomplekset har mange enheter og overbeviser ikke bare visuelt. Det tilfredsstiller selv de høyeste økologiske krav og framstår som en av Tysklands mest energieffektive kontorbygninger. Nybygget ble derfor premiert som et fremragende prosjekt på messen «Internationale Bauausstellung Hamburg», og den tyske organisasjonen «Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen» (DGNB) belønnet dette nybygget med sitt gyldne sertifikat. «Den høye byggestandarden er basert på et omfattende energikonsept som består av et effektivt samspill mellom fornybare energikilder, samt en konsistent implementering av passivhuskriteriene,» forklarte Axel Hupfeld, prosjektleder ved Obermeyer Planen + Beraten GmbH. Det årlige primærenergibehovet på kun 58,13 kWh/m2·a ligger betydelig under de opprinnelige indikasjonene fra byggherren på 70 kWh/m2·a. Oppvarmingskravet er også under den påkrevde maksimumsgrensen på 15 kWh/m2·a, og svarer dermed til passivhusstandarden.

Kontoret for byutvikling og miljø (BSU – Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt) er ett av de mest energieffektive administrasjonsbygningene i Tyskland.

Jordvarme som grunnlag for et bærekraftig energikonsept

Jordvarmen som regenerativ energikilde er grunnlaget for dette konseptet, og romoppvarming skjer ved hjelp av termoaktive tak. Høyeffektiv pumpeteknikk fra Wilo sørger både for klimavennlig drift av varme- og kjølesystemet, og en pålitelig vannforsyning til sanitæranlegg. Bygningen står på totalt 1 640 pæler med en lengde på 19 meter. Halvparten av dette brukes for å lense jordvarmen (kildetemperatur: 13 °C i årlig gjennomsnitt). To saltvann-/vann-varmepumper forsyner bygningen via et saltvannomløp med en sirkulasjonstemperatur på 50 °C. Grunnlasten overtas av varmepumpene. Disse drives med økologisk strøm framstilt av Hamburg Energie, som samtidig dekker fjernvarmebehovet i periodene med høyest belastning. Dermed dekker varmepumpene og fjernvarmen bygningens varmebehov, selv når utetemperaturene ligger på 12 °C kuldegrader. Dersom jordvarmefeltet skulle være ute av drift eller tomt, sørger dette bivalente konseptet for etterfylling ved hjelp av fjernvarmen. «Vi hindrer en mulig utlading av det geotermiske feltet ved å balansere varmetapet i vinterperioden med en tilbakeføring av varmen som i sommerperioden videreføres fra bygningen til jorden,» forklarer Jörn Delicat, som er ansvarlig planlegger av dette prosjektet hos Obermeyer.

Totrinns kjøling i sommerperioden

Kjøling består på en side av to kjøletårn på takene og på den andre siden av jordvarmefeltet, dersom uteluftens temperatur ikke lenger tillater bruk av varmeveksleren. Elektronisk regulerte Wilo-inlinepumper sørger for en pålitelig og økonomisk drift av varme- og kjøleomløpet. På kjølesiden er det dobbeltpumper av typen CronoTwin-DL-E, samt VeroLine-IP-E-inlinepumper på saltvann- og varmesiden av varmepumpen, og i varmevekslerens glykolkrets. En integrert elektronisk effekttilpasning av tørrløperpumpen sørger for høy energieffekt.

Varmeaktive tak for oppvarming og nedkjøling

Romtemperering støttes av to akkumulatortanker med et voluminnhold på 5 000 liter hver. Derifra fordeles energien til de forskjellige bygningene med sine separate varme-/kuldeomløp for varmeaktive tak over et totalareal på hele 22 000 m2. Systemtemperaturene til disse bygningsdelene med fem etasjer ligger ved 49 °C / 28 °C (oppvarming) og 14 °C / 22 °C (nedkjøling), hvor VeroLine-IP-E-inlinepumper sørger for omløpet. De varmeaktive takene i høyhuset arbeider derimot med en strømnings- og returtemperatur på 32 °C / 28 °C (oppvarming) og 18 °C / 22 °C (nedkjøling). Resultatet er et konstant ∆T på 4 K, slik at det kreves samme massestrøm i begge tilfeller og at pumpeteknikkens ellers nødvendige driftspunktomkobling kan utelates. To Wilo-Stratos høyeffektive pumper sørger for maksimal væskestrøm på omtrent 30 m3/t. I de få områdene som er uten varmeaktive tak, brukes konvektorer, gulvvarme og statiske oppvarmingsarealer. Om vinteren må også varmebatteriene i det sentrale ventilasjonsaggregatet forsynes.

I de tilhørende varmekretsene arbeider ytterligere syv høyeffektive Wilo-Stratos-pumper. EC-motorene til disse høyeffektive pumpene regulerer det nødvendige turtallet, og garanterer slik en energieffektiv varme- og kjølingsfordeling. Særlig i dellastområdet, som utgjør maksimalt 94 % av driftstiden, resulterer dette i en tydelig nedgang i strømforbruket sammenlignet med uregulerte pumper.

Jordvarmen med to saltvann-/vann-varmepumper er et sentralt element i energiforsyningen.

Bruk av regnvann reduserer drikkevannforbruket

Også drikkevannsforsyningen tar hensyn til økologi og lønnsomhet. Det ble installert et rent kaldtvannsnett i henhold til Hamburgs retningslinjer for offentlige byggeprosjekter, som kun i særskilte tilfeller suppleres med et desentralisert varmtvannsanlegg. Trykkøkningsanlegget Wilo-Comfort-Vario garanterer drikkevannsforsyningen til høyhuset. For å redusere drikkevannforbruket brukes i tillegg regnvannet som samles inn på taket. Dette regnvannet renses i et filteranlegg med en roterende trommel, samles i en sisterne og transporteres deretter ved hjelp av trykkøkningsanlegget i et separat gråvannett. Regnvannet brukes til toalettene i alle bygningens. Utover det ble det også sørget for spillvann- og avløpsvannbehandling for hele komplekset. Her brukes forskjellige nedsenkbare motorpumper for avløp samt et heveanlegg fra Wilo for å kunne avlede spillvannet som befinner seg nedenfor selvfallsnivået i Hamburgs dreneringsanlegg.

De store atriene er et kjerneelement i ventilasjonssystemet og sørger for en høy grad av velvære under oppholdet i bygningen.

Behagelig romklima med høy energieffektivitet

«Det optimale samspillet av mangfoldige tiltak gjør BSU-hovedkontoret til en av de mest energieffektive administrasjonsbygningene i Tyskland. Etter omtrent 1,5 år viser det seg at ønskede behagelighetskriterier og temperaturverdier ble overholdt i løpet av hele året,» oppsummerer Delicat. «Ved hjelp av en overordnet regulering ligger den konstante romtemperaturen i den kalde årstiden på 21 °C. Om sommeren ligger temperaturen imidlertid alltid på behagelige ca. 25 °C.» For å optimere bygningens energitekniske besparelsespotensial satser de prosjektansvarlige på at også brukere medvirker. Disse får for eksempel anbefalinger for riktig bruk av ventilasjonsspjeldet. Energiovervåkning som ble utviklet i samarbeid med det Tekniske universitetet Hamburg-Harburg leverer i tillegg bruksrapporter for bygningene og fremmer slik brukerens medvitenhet. «De første resultatene viser at energiforbruket her til og med ligger betydelig under de opprinnelige prognosene. Dette bekrefter erfaringene som vi har samlet gjennom ytelsesovervåkningen,» sier Hupfeld.

Data og fakta
Prosjekt Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU)
Hamburg
Deutschland
Fullføring 2013
Byggherre Sprinkenhof GmbH
Teknisk planlegging Sauerbruch Hutton / Innius RR GmbH
Utførelse Obermeyer Planen + Beraten GmbH
Installerte produkter Wilo-Stratos
Wilo-CronoTwin-DL-E Inline-Doppelpumpen
Wilo-CronoLine-IL-E Inline-Pumpen
Wilo-VeroLine-IP-E Inline-Pumpen
Wilo-Comfort-Vario Druckerhöhungsanlagen
Wilo-DrainLift M Abwasser-Hebeanlagen
Wilo-Drain TM Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain STS 40 Abwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain TP Abwasser-Tauchmotorpumpen