Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning

Pumpene styres helt etter behov via bygningsautomatiseringsteknikk (BMS)

De fire VM-titlene vekker stadig euforiske minner hos generasjoner av tyske fotballtilhengere. Det tyske fotballmuseet i Dortmund forteller om dette og om mange andre underholdende historier. En «Action-arena», et arrangementlokale og et spisested avrunder opplevelsen av «fotball» i den sanneste betydningen av ordet. Det multifunksjonale konseptet innebærer imidlertid i samme grad særskilte utfordringer for klimaanlegget. For at besøkende skal oppleve en optimal og behagelig temperatur, ble det realisert et «nytt taktisk konsept» for klimaanlegget. Dette innebærer Wilo-pumper som styres av bygningsautomatiseringsteknikk og tilveiebringer oppvarming eller avkjøling.

Multifunksjonelle arealer med kjølekassetter i taket

Bruke hele «fotballbanen»

UKravene til klimaanlegget – altså fordeling av varme og kjøling – kunne likevel ikke være mer forskjellige.

En flere meter høye glassfront med multimediale elementer gir besøkende et første innblikk i den tyske fotballverden – denne må ikke dugge.

Spektrumet av arealer og rom er omfattende. På den multifunksjonelle arenaen i underetasjen kan tilhengerne få følelsen av å være på fotballbanen selv og kan bli helt svett, dersom området ikke har et behagelig klima.

Mens besøkende tar en hyggelig tur på museet, tilbyr nok en etasje en passende atmosfære for arrangementer og gallaer – fra stilige middager til flotte fester. De ulike spiseområdene sørger for det sportslig kulinariske høydepunktet, her kan man slappe av og ta en pause.

«Spillesystemet» for varme- og kuldefordeling

For å sikre optimale klimaforhold for disse forskjellige aktivitetene, brukes det et helt «spillefelt» av tekniske muligheter. Fjernvarmetilkoblingen på 400 kW leverer strøm til oppvarming. Kjøling produseres av to kaldtvannsenheter med en effekt på 300 kW hver. For å arbeide så energibesparende som mulig, er de koblet til et direkte fordampningsfritt kjølesystem. I tillegg drives klimaanlegget med adiabatisk kjøling. Fordelingen av varme og kjøling skjer med forskjellige systemer som er tilpasset brukstype og -krav: via ventilasjon, supplert med arealtemperering, gulvkonvektorer eller radiatorer.

Museumsareal med mange interessante rekvisitter og multimediepresentasjoner

Med BMS er pumpene alltid overvåket og kan styres med noen få klikk for ulike klimastyringsscenarier.

Bygningsautomatiseringsteknikken gir mulighet for en «fleksibel taktikk»

Alle varme- og kjølekretser styres av bygningsautomatiseringsteknikken (BMS). BMS regulerer også sirkulasjonspumper («Wilo-Stratos», tilkoblingsstørrelse DN 65) for hver distribusjon, avhengig av temperatur og tid. Dette sikrer et tilstrekkelig, men økonomisk og rettidig, behovsrettet temperaturvedlikehold av de enkelte bygningsdelene.

Utstillingsarealene i første og andre etasje varmes opp eller avkjøles av ventilasjonssystemet. I foajeen er det installert gulvkonvektorer. Disse avgir varm luft langs de høye glassflatene. Dette beskytter mot kalde luftstrømmer i den kalde årstiden, slik at vinduene ikke dugger. I den multifunksjonelle arenaen er det i tillegg lagt inn et gulvvarmesystem, som også brukes til passiv kjøling. Her kan man arrangere stilige gallaer, og det kan være mye «action» når en fotballbane er satt opp. Og siden de store glasselementene utgjør en rimelig varmekilde om sommeren, er det i tillegg til den avkjølte tilførselsluften lagt inn kjølekassetter i taket for å dekke periodene med høyest belastning. De sekundære rommene oppvarmes imidlertid av konvensjonelle radiatorer. Avhengig av temperaturnivået, transporterer Wilo-pumpene den nødvendige energimengden til de enkelte varme- og kjølekretsene.

For den tekniske direktøren hos det tyske fotballmuseet, Dipl.-Wirt.-Ing. Andreas Heine, er forbindelsen av pumpene til BMS av utslagsgivende betydning: Varme- og kuldebehovet er både utetemperaturstyrt og tidsstyrt i henhold til museets vanlige åpningstider. Når det er spesielle arrangementer, avviker vi fra denne rutinen. Og dette skjer, takket være BMS, med et enkelt klikk eller en berøring: I det tekniske senteret kan oppvarmings- og kjølesystemet styres via berøringsskjermen. Videre kan temperaturene og tidene per bruksenhet justeres via BMS som kontorarbeidsplass. Når det er et kveldsarrangement i arrangementavdelingen, legges datoen inn i BMS-kalenderen, sammen med ønsket temperaturnivå på dette tidspunktet. BMS beregner selv fremløpstiden for å oppnå ønsket romtemperatur, avhengig av utetemperaturen. Inngrepet kan imidlertid også utføres manuelt når som helst, slik at bygningsdeler som ikke brukes til arrangementer utenfor åpningstiden kan reduseres til et energibesparende temperaturvedlikehold.

Dipl.-Wirt.-Ing. Andreas Heine, teknisk faseleder for det tyske fotballmuseet

Rask veksling med Wilo-pumpeteknologi

Et vesentlig bidrag til begrensningen av primærenergiforbruket er 21 høyeffektive pumper fra Wilo – 15 sirkulasjonspumper for varmetilførselen og seks for kuldefordeling. Våtløper-sirkulasjonspumper av byggeserien «Wilo-Stratos» (se boks) har en energieffektivitetsindeks på ≤0,20. Dette er for øyeblikket referansepunktet for økodesign-forskriften (ErP). I tillegg benytter pumpene besparelsespotensialet til den trinnløst regulerbare EC-motoren gjennom den såkalte «Q-Limit». Dette begrenser væskestrømmen i hver distribusjonskrets til en justerbar verdi på mellom 25 og 90 prosent av den maksimale gjennomstrømmingshastigheten. Når forhåndsinnstilt verdi nås, styres pumpen langs denne grensen. På denne måten kan væskestrømmen tilpasses raskt og etter behov, samtidig som man unngår ineffektive oppvarmings- eller kjølescenarier.“

«Wilo-Stratos» med DN 65 i 21 varme- og kjølekretser

Wilo-Stratos: Sirkulasjonspumpe med EC-motor er best innen energiforbruk og kommunikasjon

Våtløperpumpen «Wilo-Stratos» er utviklet for bruk i vannbåren oppvarming, klimaanlegg og lukkede kjølekretsløp. Energieffektivitetsindeksen (EEI) for enkeltpumpen ligger på ≤0,20. Med forhåndsinnstillbar begrensning av væskestrøm (Q-Limit-funksjon) er det mulig å justere effektivitetsøkende driftsoperasjon.

Pumpen kan stilles inn i fire driftsmoduser:

  • Manuell drift (n=constant)
  • Δp-c for konstant differansetrykk
  • Δp-v for variabel differansetrykk
  • Δp-T for temperaturstyrt differansetrykk

EC-motoren benytter seg av alle fordelene ved trinnløs regulering. I tillegg finnes det en mulighet for styring via bygningsautomatiseringsteknikk. «Wilo-Stratos» kan utrustes med grensesnittet Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM. De hydrauliske tilkoblingene varierer fra DN 32 til DN 100, det nominelle trykket er på 6/10 bar, med 16 bar som en spesiell løsning.

Få vite mer
Data og fakta
Prosjekt Deutsches Fußballmuseum
Dortmund
Deutschland
Fullføring 2015
Installerte produkter Wilo-Stratos