Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter

Wilo-løsninger for vannforsyning

Intelligent teknologi – mot den verdensomspennende vannmangelen

Vann regnes som en av de kostbare ressursene til jorden. Verdens voksende befolkning bruker stadig mer av det: til å drikke, vaske og rengjøres, i landbruk og industri. Den globale vannmangelen er et svært presserende problem - og medfører et stort konfliktpotensiale. Gjenvinning og klargjøring av vann hører derfor med til de viktigste utfordringene i framtiden. Wilo utvikler pumper og systemer, slik at nye kilder og metoder for vanngjenvinning kan brukes og optimeres. Våre fleksible løsninger garanterer en pålitelig forsyning og tilpasser seg kravene i så forskjellige bygninger som flerfamiliehus, skoler eller industrikomplekser. Med individuelle konsepter og høyeffektiv teknologi er vi en målbevisst pådriver av utbygging av intelligente nett og utbredelsen av desentral vannrensingsanlegg. Med i anvendelsene regnes pumper og pumpesystemer for bruk av regnvann, vannforsyning og trykkøkning, brannvannforsyning, vannrensing, råvannsopptak, avsalting og kommersielt landbruk.

Pålitelig vannforsyning - ferskvann fra Jordandalen

Det finnes land hvor vannforsyningen er en enorm utfordring. For eksempel, Jordan, et av de landene i verden med størst vannmangel. Ferskvannet pumpes fra Jordandalen over en høydeforskjell på 1400 meter til de største byene. Den økende befolkningen og gamle, lekke rørledningssystemer forverrer problemet. Wilo leverte nytt utstyr og fremfor alt kunnskap til drikkevannspumpestasjonen i Ebquoreyeh. Utstyrt med to effektive EMU K skruepumper, energisparesystemer og en ny overvåkning, sikrer pumpestasjonen nå drikkevannsforsyningen for 50 000 mennesker. Og sparer dermed over 1,5 millioner kWh, 1100 tonn CO2 og mer enn 110 000 euro i strømkostnader per år.

Pålitelige kloakksystemer - for voksende byer

Byer er fremtidens habitat - og gir oss store utfordringer. En av disse er avfallshåndtering av overvann og spillvann, slik at hygieniske standarder blir fulgt og lukt unngås. Overalt hvor spillvannet ikke kan føres problemfritt til avløpsnettet ved hjelp av fritt fall, brukes derfor effektive avløpspumper og heveanlegg. Wilos høytytende og svært økonomiske produkter og systemer samler og transporterer spillvann pålitelig og ressursbesparende. Og med utvikling av effektive løsninger for rensing av spillvann, bidrar vi til miljøvern og bærekraftig bruk av de verdifulle vannressursene.

Modulær vanninfrastruktur - i voksende byområder

Ingen steder er det mer behov for intelligent teknologi enn i de raskt voksende byområdene i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Sammen med TU Darmstadt jobber Wilo derfor med en fleksibel tilnærming til infrastruktur innenfor rammen av forskningsprosjektet Semizentral. Semizentral vokser med byene og integrerer spillvann og organiske avfallsstrømmer i et modulært løsningskonsept. I pilotanlegget i Qingdao i Kina, er 56 av våre høyteknologiske pumper i bruk: De bidrar til å generere industrielt vann og energi fra spillvann og organisk avfall. Senkbare røremekanismer, pumper samt trykkøkningsanlegg og brannslukkingssystemer med høy energieffektivitet gjør det mulig med effektiv drift av hele anlegget.

Skreddersydd - for pålitelige industriprosesser

Hvert industrimiljø har egne, høye krav til produksjonsteknologi og materialet til alle involverte komponenter. Derfor utvikler vi skreddersydde industriløsninger og -produkter for våre partnere og kunder, som garanterer høyeffektive, driftssikre og pålitelige produksjonsprosesser. For eksempel hjelper våre pumper næringsmiddelindustrien til å oppfylle kritiske kvalitets- og hygieniske standarder eller metallindustrien ved oppfylling av de strengeste krav og miljøkrav. Ved gruvedrift pumpes vannet ut pålitelig, og i energibransjen bidrar de også med et viktig bidrag til forsyningssikkerheten i kraftverk, selv ved topplast. Mange kjente industribedrifter har tillit til vår kvalitet og ytelse over hele verden.

Til disse hører for eksempel:

  • Næringsmiddelindustrien: Fischtechnik International Engineering GmbH
  • Metallindustrien: Salzgitter Flachstahl AG, Deutschland; ThyssenKrupp Steel Europe AG
  • Gruvedrift: Vattenfall Europe Mining AG; Mopani Copper Mines, Sambia
  • Energibransjen: Kraftverket Shangdu, Kina; Anpara Power Station, India