Kommunikasjonssystem LON

Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

LON er et kommunikasjonssystem som tillater vertikal kommunikasjon mellom alle automasjonsnivåer og muliggjør fri nettverksstruktur med toleder-mediet TP/FT10.
Med LON innføres det profiler, som tillater en produsentnøytral prosjektering. LON satser bevisst på prinsippet desentralisering. Det tillater direkte nettverkskoplinger av ønskede enheter uten hierarki. Ved å definere flere medietyper og anvendelser i et nettverksnummer er det mulig å realisere komplekse applikasjoner også på tvers av mediegrensene. De logiske koplingene mellom nettverksvariablene opprettes med et prosjekteringsverktøy og lagres i en prosjektglobal database. Definisjonen av applikasjonsprofiler sørger for en enhetlig bruk av produkter fra forskjellige produsenter.

Løsningene fra Wilo baserer seg på LON funksjonsprofilen 8120 for pumper. Samtidig avbilder pumpeobjektet i LON alltid pumpesystemet. Det spiller ingen rolle om en enkelt pumpe, en dobbeltpumpe eller et flerpumpeanlegg er tilkoplet. Nedenfor finner du detaljer til de enkelte Wilo LON-tilkoplingene og for dokumentasjonen som er nødvendig for prosjekteringen.

Nedlasting

Serier

  • Serie Wilo-Comfort CO.... /CC
  • Serie Wilo-Comfort COR.... /CC

Nedlasting

Passende dokumenter og underlag