Brannslukking

Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Brannvern og drikkevann

Brannvern- og brannslukningsanlegg brukes bare i branntilfeller. Hvis de er fylt med vann uten gjennomstrømning er det fare for at vannhygienen blir dårlig. Når slike anlegg er tilknyttet drikkevannsforsyningsanlegg, utgjør de en fare for drikkevannet. I brannvannsanlegg oppstår det som regel stagnert vann. Stillestående vann kan føre til dannelse av sykdomsbakterier. Iht. DIN 1988 og DIN EN 1717 er det påkrevet å skille industrielt vann, som brannvann , fra offentlige drikkevannsnett f.eks. med sikringsarmatur med fritt utløp (type: AA, AB). Den potensielle faren ved en bakteriologisk tilbakeinfisering i husets og det offentlige drikkevannsnettet skal i følge loven utelukkes. I drikkevanns-skillestasjoner fra WILO industrisystemer er det sertifiserte frie utløpet type: AB integrert.

Klar til bruk for alle tilfeller

Ulike situasjoner i bygninger i forbindelse med ulike regionale forskrifter krever spesifikke løsninger. Med høykvalitetskomponenter fra Wilo kan brannslokningsanlegg settes sammen individuelt. Dra nytte av vår kunnskap og vår høyeffektive pumpeteknikk. For eksempel med helautomatiske vannforsyningsanlegg i et robust system av energieffektive høytrykkssentrifugalpumper og standardmotorer.

Wilo høyeffektive pumper for brannvannforsyning har bransjespesifikke løsninger og sikrer overholdelse av regionale forskrifter. Våre løsninger oppfyller i størst mulig grad kravene i DIN 14462 for beskyttelse av mennesker, varer og bygninger. Like viktig er absolutt driftssikkerhet i branntilfeller.

Wilo tilbyr høyverdige komplettsystemer for pålitelig og sikker brannvannsbruk. Brannvannforsyningssystemer fra Wilo egner seg spesielt

  • for vegg- og utehydranter
  • for sprinkleranlegg i tillegg til vegg- og utehydranter
  • for høyhus og eiendomsbygg