Bruksvann

Utnytt det verdifulle drikkevannet

Vann er et næringsmiddel som det stiles høye kvalitetskrav til. Dette gjelder også teknologien som regulerer og sikrer forsyningen av forbruksvann. Sirkulasjonspumper fra Wilo er løsningen for alle som stiller høye krav til materialer, betjening og komfort.

Varmtvannskomfort som lønner seg

Manglende sirkulasjon eller for lange ledningslengder er ofte grunnen til at kaldtvann kommer ut av springen og vanntemperaturen først deretter øker gradvis. Inntil vannet har blitt oppvarmet til ønsket temperatur, strømmer noen liter drikkevann i avløpet. For å forebygge tap av drikkevann i hjemmet, lønner det seg å anskaffe en sirkulasjonspumpe. Pålitelig forsyning av forbruksvann er en utfordring også i kommersiell bruk. Sirkulasjonspumper fra Wilo oppfyller de høyeste kvalitetskravene ved håndtering av forbruksvannet, sikrer problemfri drift og er spesielt effektive og dermed energibesparende. Fordi en intelligent teknologi kan begge deler: Den gir varmt vann svært raskt og sparer samtidig energi og ressurser.