Drenering

Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Drenering

Overalt der mennesker bor i bygninger, oppstår det spillvann som kan deles inn i kategoriene kloakk- og regnvann. Avløpsvann blir som regel ledet rett ut i avløpsnettet og deretter renset i et kloakkrenseanlegg og tilføres deretter vannkretsløpet på nytt. Regnvann derimot kan både ledes bort separat via et skillesystem eller sammen med avløpsvannet via et blandesystem. Byggherrer og driftsansvarlige rådes til alltid å opprette en dreneringsplan sammen med en fagplanlegger for å forhindre senere overraskelser.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

For at dreneringsanlegget skal være funksjonsdyktig hele tiden, må de enkelte elementene som kloakkløftere, tilbakeslagsventiler og rørledninger vedlikeholdes og renses med jevne mellomrom. Ved oversvømte kjellere grunnet kraftig nedbør er problemet som regel en manglende sperreinnretning ved dreneringspunktene. Da et ikke ubetydelig antall kloakkledninger i bygninger er utette eller blir utette med tiden, anbefales det å gjennomføre regelmessige tetthetskontroller for at kloakkløfterne ikke skal pumpe spillvann ut i bygningsmaterialene og forårsake massive skader. Som premiumprodusent av pumpesystemer av høyeste kvalitet vil Wilo gjerne være din første kontaktperson for kundeorientert service og helhetlige systemløsninger.

Drenering av tomter og bygninger

De fleste borgere oppfatter det som en selvfølge at spillvann fjernes uten problemer. Hvor viktig fungerende dreneringsanlegg fra bygninger og tomter er, blir vanligvis først tydelig når vannet ikke lenger renner bort riktig.

Som regel oppstår det problemer i dreneringsanlegg grunnet skadede eller brukne rørledninger, slik at spillvann og bortrent jord kan komme ut i grunnvannet. Dette fører til forurensning som resulterer i enorme kostnader fordi pumpene i kloakkrenseanleggene må kjøres i lengre perioder. Når det fjernes og skylles bort store menger jordmasser under veier, oppstår det ofte fare for infrastrukturen i nærheten. Derfor er tomteeiere forpliktet til å holde dreneringsanlegg i forskriftsmessig stand. Når det gjelder rådgivning om stell og vedlikehold, bistår vi deg gjerne som kompetent partner.

Bruksområder for dreneringsanlegg

Dreneringsanlegg brukes både i private husholdninger, på private tomter og i offentlige installasjoner. Wilo-avløpspumper har i mange år vært brukt på områdene underjordiske anlegg, høyhus, hage- og landskapsarkitektur og i idrettsanlegg med godt resultat. I tillegg brukes pumpene våre til å hente vann fra elver og vann, til å holde tørt og til diverse dreneringer.

Entwässerung Regenwasserentsorgung