Industri

Kontakt

+47 22 80 45 70

Stålfjæra 15
0975 Oslo, Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Svært økonomisk og effektiv

Hos Wilo vet vi at hvert industrimiljø har egne, høye krav til produksjonsteknologi og materialet til alle involverte komponenter. Derfor utvikler vi skreddersydde industriløsninger og -produkter for våre partnere og kunder og garanterer pålitelighet, fleksibilitet og effektivitet.

Til allsidig bruk

Wilo-produkter brukes rundt om på kloden ved mange anvendelser.

Næringsmiddelindustrien

Når det gjelder næringsmidler kan ikke kravene være høye nok. Her handler det rett og slett om helsen vår. Derfor stiller denne bransjen ekstremt høye krav til teknikk og materialer i alle komponenter som brukes. I alle prosesstadier må produksjonsparametere som temperatur og tetthet overholdes nøye for å sikre kritiske kvalitets- og hygienestandarder. Derfor må pumper bevise sin funksjonalitet og pålitelighet hver eneste dag.

Metallindustri

Stål er i dag en vesentlig faktor for teknologisk fremskritt. Samtidig er stålproduksjon en av de industriene som trenger mest energi og vann. Det gjør at de har et enormt innsparingspotensial. Pålitelig vannforsyning og vannbortføring har avgjørende betydning for produksjonsprosessen. Den høye belastningen av aggressive og abrasive medier i kjølevannet fører til svært høye krav til pumpesystemene som anvendes. Her drives pumper fra Wilo på en høyeffektiv måte hele døgnet rundt og oppnår maksimal levetid.

Bergverksdrift

Metaller som sølv og kobber har ekstremt god ledeevne og brukes i dag på alle områder innen elektronisk industri. Utvinningen er omstendelig: Ofte ligger forekomstene flere hundre meter under bakken. Ved utvinning av malm i denne dybden er vann - i dette tilfellet grunnvann og avløpsvann som strømmer fortløpende - en stor utfordring. Wilo-leddpumper er perfekt egnet for industriell bruk ved høyt trykk, for eksempel til vannbortføring i bergverksdrift.

Energiøkonomi

Energi er grunnleggende for alt liv. Mennesker, dyr og planter trenger energi - og forbruker den. Derfor vokser verdens energibehov stadig, og i høyt tempo. En av de viktigste oppgavene for det teknologiske fremskrittet er å bruke og produsere energi på en mer effektiv måte.

En viktig bidrag til dette leverer rørhuspumpene fra Wilo, som for eksempel brukes til transport av kjølevann. Med bruk av moderne materialer og nyeste teknologi oppnår pumpene en imponerende hydraulisk virkningsgrad på rundt 90 prosent, noe som senker energikostnadene betraktelig.