Kloakksamling og -transport

Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Pålitelige og bærekraftige systemløsninger for oppsamling av spillvann

Produkter og systemer fra Wilo setter målestokken i faktisk kapasitet og effektivitet. Ut over dette støtter vi deg ved planlegging, oppstart og vedlikehold av ditt anlegg. Fra Wilo får du alt på ett sted: fra hus-drenering med sjakt-pumpestasjoner via mellom- og samlepumpeverk, til trykkavløp.

Systemløsninger for objekter med krevende rammebetingelser

Overalt hvor det ikke er noe avløpsnett tilgjengelig, og bygging av en slik ikke er mulig eller økonomisk, anbefales trykkavløp ved hjelp av rørledninger med små diametere. De nye pumpesjaktene Wilo-Port 600 og Wilo-Port 800 er utviklet akkurat for denne bruken. Sjakt-legemene av robust og korrosjonsfri polyetylen er oppflytningssikker til overkant av terrenget. I tillegg har de lang levetid og er driftssikre.

Kompetanse ved utskilling av tørrstoffer

For drenering av nærings- og industribygningskomplekser er det bruk for en pålitelig løsning, som er finansielt attraktiv. Wilo-EMUport skillesystem for tørrstoffer er en ekte innovasjon innen avløpshåndtering. Det arbeider svært effektivt, gir kun små driftskostnader og er enkelt å vedlikeholde. Da kun forrenset spillvann passerer pumpehydraulikken, unngås tilstoppinger og driftssikkerheten økes.