Kloakktransport

Kontakt

+47 22 80 45 70

Stålfjæra 15
0975 Oslo, Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Pålitelige og bærekraftige systemløsninger for transport av kloakkvann

Innholdet av faste stoffer i spillvannet stiger stadig, den har blitt mer aggressiv og fettholdig. Det krever innovativ teknologi, for å transportere bort spillvannet. Robuste pumper med lang levetid fra Wilo sørger for rask, komfortabel og pålitelig drenering.

Fleksible systemer for en bærekraftig utvikling

Ved avløpshåndtering fra flerfamiliehus eller offentlige bygninger, må man ta hensyn til sterkt svingende innløps-mengder og forskjellig innhold av faste stoffer. I tillegg forlanger lovgiver små grenser ved dimensjonering av de tekniske løsningene. Dette stiller økte krav til systemenes fleksibilitet.

Mellompumpeverk og samlepumpestasjon

Uavhengig av om du fører spillvannet ved gravitasjonsdrenering til et samlepumpeverk, og pumper den derfra direkte til kloakkrenseanlegget, eller via mellompumpeverk som kan forbedre økonomien: Hos oss finner du den riktige løsningen for alle utfordringer. Selvkjølende nedsenkbar motorpumpe for avløp i serie Wilo-EMU FA i tørr eller nedsenkbar installasjon garanterer pålitelig transport av store væskestrømmer. Innovativ hydraulikk-konstruksjon håndterer det økende innholdet av faste stoffer. Og med Wilo-RexaBloc har du en kostnadsattraktiv løsning for tørt oppstilte pumpen med standardmotor.