Råvannopptak

Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Løsning for brønner og overflatevann

Over alt der hvor det trengs store vannmengder, er man ofte henvist til uttak av overflatevann. Med flatbrønner ved innsjøer eller elver blir vannet ledet videre, for eksempel til vannrensing.

Oppretting og ettersyn med brønner er en vesentlig kostnadsfaktor i vannforsyningen. Det er viktig med omfattende kunnskap innen geohydrologi, vannets beskaffenhet, utbyggingsvarianter og –materialer og strømningsforholdene i brønner. Egen brønn eller eget borehull gjør deg uavhengig av dyrt drikkevann og begrenset regnvanntilløp. Ved transport av grunnvann og vanning av større områder hjelper Wilo-undervannspumper deg på en pålitelig og ukomplisert måte.

Pålitelige løsninger for væskestrømmer i alle størrelser

Kommunale leverandører, men også industrien trenger daglig store vannmengder. Effektive metoder og inkludering av nye kilder som avsaltet havvann eller akviferer (grunnvannsledning) er mulige alternativer, for å sikre framtidig forsyning. Ved vanngjenvinning fra innsjøer, dammer, elver og sjøer stilles det allerede i dag økologiske og høye økonomiske krav. En brønn har et stort innsparingspotensial, når pumpen arbeider i sitt optimale driftspunkt. Wilo senkbare pumper kan tilpasses driftsforholdene nøyaktig. Monteringsdybde og brønnutbytte bestemmer hvilken pumpe som skal brukes. Kriterier for valg er best mulig virkningsgrad for minimering av energikostnadene og bruk av egnede materialer for en langvarig og vedlikeholdsfri pumpedrift. I tillegg muliggjør nøyaktig avdreiing av løpehjuldiameteren eksakt fastsettelse av ønsket transportytelse. Det garanterer deg en økonomisk løsning. Selv vekslende vannstand, for eksempel i dammer, mestrer vi med gode virkningsgrader og høy driftssikkerhet. For uttak av vann med korrosive og slipende bestanddeler bruker vi bestandige materialer som Duplex og belegg som Ceram eller Ceram CT. De holder stand mot angrep av aggressive medier og muliggjør en langvarig pumpedrift.